Halogenovodíkové kyseliny

Halogenovodíkové kyseliny jsou kyseliny tvořené vodnými roztoky halogenovodíků (sloučenin halogenů s vodíkem).

VznikEditovat

Halogenovodíky, a následně rozpouštěním ve vodě také halogenovodíkové kyseliny, mohou vzniknout buď přímým slučováním halogenu s vodíkem nebo působením minerálních kyselin na halogenidy neušlechtilých kovů, např.:

Cl2 + H2 → 2 HCl,

2 NaCl + H2SO4Na2SO4 + 2 HCl.

VlastnostiEditovat

ReaktivitaEditovat

S rostoucím protonovým číslem halogenu klesá reaktivita halogenů, reaktivita halogenovodíků se ovšem zvyšuje a také příslušné kyseliny jsou silnější. Nejslabší z nich je kyselina fluorovodíková, která jako jediná z nich patří mezi středně silné kyseliny, ostatní patří k silným kyselinám. Naproti tomu kyselina jodovodíková je z nich nejsilnější.

Přehled halogenovodíkových kyselinEditovat