Halogenovodíky

chemická sloučenina

Halogenovodíky jsou dvouprvkové sloučeniny s molekulami skládajícími se z jednoho atomu vodíku a jednoho atomu halogenu, jejich obecný vzorec je tedy HX, kde X je halogen. Jejich rozpouštěním ve vodě vznikají halogenovodíkové kyseliny.

VlastnostiEditovat

Všechny halogenovodíky jsou za normálních podmínek plyny. S rostoucím protonovým číslem halogenu se jejich vlastnosti mění následovně:

Halogenovodík molární hmotnost [g/mol] teplota tání [°C] teplota varu [°C]
HF 20,006 -83,01 19,54
HCl 36,454 -114,2 -85,1
HBr 80,91 -87 -66
HI 127,912 -50,8 -35,38

ReakceEditovat

OxidaceEditovat

Halogenovodíky lze oxidovat na halogeny podle rovnice:

2 HIX−IH20 + X20.

S rostoucím protonovým číslem halogenu roste reaktivita halogenovodíků; zoxidovat takto HF je velmi obtížné, HCl se oxiduje poněkud snadněji, HBr lze již snadno zoxidovat a HI se dokonce samovolně oxiduje na vzduchu.

VznikEditovat

Halogenovodíky, a také halogenovodíkové kyseliny, mohou vzniknout buď přímým slučováním halogenu s vodíkem nebo působením minerálních kyselin na halogenidy neušlechtilých kovů, např.:

Cl2 + H2 → 2 HCl,

2 NaCl + H2SO4Na2SO4 + 2 HCl.

Externí odkazyEditovat