Hadice, zdrobněle též hadička, je specializovaný předmět běžné denní potřeby užívaný v mnoha oborech lidské činnosti k transportu či k rozvodu tekutin a plynů na kratší vzdálenost. Hadice a hadičky bývají také běžnou součástí mnoha různých strojů a soustrojí. Jedná se obvykle o zvláštní formu pryžového nebo plastového potrubí, které je pružné, ohebné a do jisté míry i odolné jak vůči nedestruktivnímu mechanickému namáhání tak i vůči vnitřnímu přetlaku nebo i podtlaku přepravovaného media.

Zahradní hadice

Hadice pro domácí použití editovat

V běžné domácnosti se hadice užívají např.

Strojní hadice editovat

  • rozvod tekutin

Speciální hadice editovat

Specializované hadice jsou užívány např. při hašení požárů - viz článek požární hadice


Odkazy editovat

Reference editovat

Související článek editovat

Externí odkazy editovat