Soustrojí

Soustrojí je soustava dvou nebo více točivých strojů umístěných na společném hřídeli[1][2]. Odvozeným slovem turbosoustrojí pak označujeme takové soustrojí, kde jedním ze strojů bývá turbína či turbokompresor.

Motorgenerátor používaný v tramvajích Tatra T3 a Tatra K2

Pojem soustrojí bývá někdy užíván i v širším významu pro jakoukoliv skupinu strojů pevně spojených za nějakým společným technologickým účelem. Přesnějším označením v takovém případě bývá skupina strojů[1] nebo agregát[3][4].

Praktické příklady některých soustrojíEditovat

ReferenceEditovat

  1. a b VOŽENÍLEK, Ladislav; LSTIBŮREK, František. Základy elektrotechniky II. 2., nezměněné vyd. Praha: SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1989. 464 s. Kapitola 4.7, s. 330. 
  2. Československá akademie věd, encyklopedický institut. Příruční slovník naučný, IV. díl, S–Ž. Redakce Vladimír Procházka. 1. vyd. Praha: Academia, nakladatelství československé akademie věd, 1967. 936 s. Heslo soustrojí, s. 192. 
  3. Československá akademie věd, encyklopedický institut. Příruční slovník naučný, I. díl, A–F. Redakce Vladimír Procházka. 1. vyd. Praha: Nakladatelství československé akademie věd, 1962. 820 s. Heslo agregát, s. 25–26. 
  4. Technický naučný slovník, I. díl, A–F. Redakce Tomáš Korbař, Antonín Stránský. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1962. 656 s. Heslo agregát, s. 41–42.