Filtr s konečnou impulzní odezvou

Filtr s konečnou impulzní odezvou (FIR, finite impulse response) je diskrétní lineární filtr, který má konečnou impulzní odezvu.

Jeho výstup je definován jako konvoluční suma:

 • Časový popis pomocí diferenční rovnice:
 • Časový popis pomocí impulzní odezvy:
 • x[n] je vstupní signál
 • h[n] je impulzní odezva
 • y[n] je výstupní signál
 • N je řád filtru

Základní vlastnosti filtru FIREditovat

 • filtr je vždy stabilní
 • může mít lineární fázi
 • má velký řád přenosové funkce
 • hůře se dosahuje velká strmost přechodu mezi propustným a nepropustným pásmem
 • filtr má poměrně jednoduchý a intuitivní návrh
 • filtr je nerekursivní (tj. nemá zpětné vazby), z toho plyne, že je vždy stabilní (tím se vylučuje kmitání)
 • jeho návrh je jednoduchý, jeho průběh je však vzdálený ideálním filtrům
 • při zpracování obrazu pracuje na principu konvoluce, avšak častěji se pracuje pomocí nových iterací
 • zasahuje vždy do časového i frekvenčního průběhu signálu (zásah jen do jednoho z nich není možný)

Související článkyEditovat