Klouzavý průměr je průměr sousedních pozorování časové řady. Jedná se o elementární metodu, jak odhadnout trend časové řady. Počítá se jako průměr konstantního počtu za sebou jdoucích období.

Ukázka klouzavých průměrů

Na obrázku je ukázka klouzavých průměrů za 3, 6, 9 a 12 období.

Užití klouzavého průměru v technické analýze editovat

Klouzavý průměr je základním prostředkem technické analýzy cenných papírů. Používají se různé typy klouzavých průměrů.

  • Jednoduchý klouzavý průměr (Simple Moving Average – SMA)
  • Exponenciální klouzavý průměr (Exponential Moving Average – EMA)
  • Vyhlazený klouzavý průměr (Smoothed Moving Averages – SMMA)
  • Lineárně vážený klouzavý průměr (Linear Weighted Moving Average – LWMA)

Pomocí klouzavého průměru se křivka vyhladí a lze lépe určit trend nebo změnu trendu. Klouzavé průměry jsou důležitým stavebním kamenem pro vytváření složitějších technických indikátorů nebo ukazatelů.

Externí odkazy editovat