Filtr s nekonečnou impulzní odezvou

Filtr s nekonečnou impulzní odezvou (IIR, infinite impulse response) je diskrétní lineární filtr, který má nekonečnou impulzní odezvu, vyžaduje minimálně jednu zpětnovazební smyčku. IIR je rekurzivní filtr, přenos je tvořen podílem polynomů.

Způsoby realizace IIR editovat

 • přímá forma
 • kaskádní forma
 • paralelní forma

Výhody filtru IIR editovat

 • malý řád přenosové funkce
 • relativně malé zpoždění při zpracování vstupního vzorku
 • nízké nároky na paměť při výpočtu stavových proměnných a koeficientů
 • jednoduchý návrh
 • k číslicovému filtru většinou existuje analogový protějšek

Nevýhody filtru IIR editovat

 • může nastat problém se stabilitou
 • není možné zajistit lineární fázovou kmitočtovou charakteristiku v celém rozsahu
 • v důsledku zpětných vazeb je zde větší náchylnost k saturaci aritmetiky procesoru
 • jejich užití pro adaptivní zpracování je obtížnější
 • příliš velká citlivost na kvantování

Příklad filtru IIR editovat

Filtr IIR 1. řádu:

y[n] = -0.8y[n-1] + 5x[n]

Určete odezvu na jednotkový impuls a předpokládejte nulové počáteční podmínky.

y[0] = -0.8y[-1] + 5x[0] = -0.8*0 + 5*1 = 5
y[1] = -0.8y[0] + 5x[1] = -0.8*5 + 5*0 = -4
y[2] = -0.8y[1] + 5x[2] = -0.8*(-4) + 5*0 = 3.2
y[3] = -0.8y[2] + 5x[3] = -0.8*3.2 + 5*0 = -2.56
y[n] = 5*(-0.8)^n
Výstup - impulsní odezva je tedy geometrická posloupnost (má všechny členy nenulové).

Související články editovat

Externí odkazy editovat