Filosofie náboženství

filozofická disciplína
(přesměrováno z Filozofie náboženství)

Filosofie náboženství je vědní disciplína, která se zabývá studiem náboženství v souvislosti s filozofickými problémy (např. vztah náboženství a etiky, argumentační strategie snažící se dokázat/vyvrátit existenci Boha apod.).

Kořeny filozofie náboženství sahají několik století do minulosti. Hlavní postoje, jak lze k náboženství přistupovat můžeme rozdělit na:

  1. Teismus (existence jednoho nebo více bohů)
  2. Deismus (Bůh je stvořitelem světa, ale dále už do něj nezasahuje)
  3. Agnosticismus (existenci boha či bohů nemůžeme ani dokázat, ani vyvrátit)
  4. Ateismus (popírání existence boha či bohů)

Externí odkazyEditovat