Upanišady (v dévanágarí उपनिषद् ) jsou staroindická literární díla nábožensko-filosofického charakteru a představují součást hinduistické kulturní tradice. Představují vrchol védské filosofie. Moderní učenci je datují do let 800 až 400 př. n. l. Z původních 1130 upanišad [1] se do současnosti dochovalo přes 220, z nichž 108 uvádí Muktikópanišad a všeobecně je do různých jazyků, včetně češtiny [2] přeloženo ze sanskrtu 13 nejznámějších: Brhadáranjakópanišad, Čhándógjópanišad, Aita­ré­jópanišad, Taittiríjópanišad, Kaušítakjupanišad, Išópanišad, Kathópanišad, Kénópanišad, Mundakópanišad, Prašnópanišad, Mándúkjópanišad, Švétášvatarópanišad, Maitrájaníjópanišad.

Hlavním te­matem upanišad je spojení sama sebe (átma) s nejvyšším kosmickým principem (brahma) jak cestou meditace tak cestou skutků. Vy­kládají tajemný význam védských hymnů, jejichž symbolismus je nezasvěcenému čtenáři zcela nepochopi­telný. Upanišady nejsou klasickou náboženskou literaturou. Nehledají dogma, ale otevírají poměrně široký prostor pro zkušenosti s átma postupně ztotožňovaným se Šivou a Savitarem ve Švétášvatara upanišadě nebo Višnuem v Mahánárájana upanišadě Táittiríja áranjaky. Bez zkušenosti s átma představuje studium upanišad jen spekulace, do nichž za Buddhovy doby učitelé védských filozofií upadli.


Etymologie editovat

Význam sanskrtského slova upanišad není zcela jednoznačný. Někteří etymologové je vysvětlují jako přiřa­ze­ní, ale pravděpodobnější se zdá být tradiční odvození od sanskrtského slovního kořenu sad (sedět) s předponami upa a ni, naznačují­cími akci směrem k někomu či k něčemu a dolů.[3] [4] Jde tedy o jakési přisednutí žáka k nohám učitele, aby mohl z jeho úst vyslechnout ponaučení, cosi jako důvěrné sdělení. Nezřídka se jako synony­ma pro tento termín používá i slova rahasja (tajemství). Už to naznačuje, že obsah upanišad nebyl určen širší veřejnosti, nýbrž jen zasvěcencům.

Obsah editovat

Upanišady rozvíjejí tematiku a pojmy véd, zejména otázky kosmologické a koncepci brahma a átma. Látku véd uspořádávají v ucelený systém, avšak na rozdíl od véd přesouvají důraz z vnějších na vnitřní aspekty jevů. Místo vnějších obřadů se soustřeďují na vnitřní spojení cestou poznání. Některé se zabývají filosofickými problémy původu a podstaty člověka, jeho životní cestou a smyslem existence. Jiné se zabývají morálkou, metodami osvobození od závislosti na vnějších věcech a identifikace átma s okolním světem. Podle upanišad má vše konečné pouze hodnotu jako součást a odraz nekonečné a věčné reality – ztotožnění átma a brahma.

Z ničeho nepozná strach ten, kdo poznal štěstí brahma, kterého nemohou postihnout slova a ani mysl. Toho netrápí myšlenky: „Proč jsem nekonal dobro?“ „Proč jsem se dopouštěl hříchů?“ Kdo toto ví, osvobodí átma; neboť skutečné osvobození je ztotožnění átma a brahma. Toto je upanišad, toto je důvěrné vědění brahma.

Taittiríjópanišad II.9.1

Význam editovat

Upanišady sehrály ve vývoji indického myšlení obrovskou roli a staly se zdrojem idejí nejstarších indických nábožensko-filosofických škol. V Evropě je nejznámější Bhagavadgíta (Píseň Vznešeného), která učení upanišad podává ve srozumitelné formě. Upanišady jsou zdroj a podstata indických filosofických škol védánta a sánkhja a jsou úzce spjaty i se školami jógy a zčásti i s mímánsou. Také buddhismus sdílí s upanišadami učení o karmě a vztahu bytí a nebytí. Vlivy upanišad lze sledovat i v učení Gándhího a v evropské filosofii zejména u Schopenhauera a Deussena.

Česká vydání editovat

  • Bůh jsi Ty! (Odkaz staroindických upanišad) (1945, přeložil Rudolf Janíček), nakladatelství J. Jiránek, Železný Brod
  • Světlo upanišad (1948, přeložil Rudolf Janíček), nakladatelství J. Jiránek, Železný Brod
  • Upanišady (2004, přeložil Dušan Zbavitel), nakladatelství DharmaGaia

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. Džíva Gósvámí, Tattva Sandarbha s citací Kúrma Purány 52.19,20
  2. ZBAVITEL, Dušan. Upanišady. Praha: DharmaGaia, 2004. ISBN 80-86685-34-9. 
  3. MONIER-WILLIAMS, Monier M. Sir. A Sanskrit-English dictionary. Delhi, India: Motilal Banarsidass Publishers, 1990. ISBN 81-208-0069-9. (anglicky) 
  4. Sanskrt Dictionary Archivováno 26. 1. 2008 na Wayback Machine., New and improved version of Monier Williams' Sanskrit-English Dictionary. Dostupné: 25-1-2009

Literatura editovat

Související články editovat

Externí odkazy editovat