Otevřít hlavní menu

F5 (klávesa)

klávesa

Klávesa F5 je jednou z funkčních kláves na klávesnici počítačové. Povětšinou je umístěna v horní řadě téměř uprostřed (spíše doleva). Vedle ní nachází se ostatní fukční klávesy (ku příkladu F1), přičemž od leva doprava přibývá jejich číslicová hodnota. Samotná klávesa F5 ve většině případů slouží pro posílání příkazu procesoru k zaktualizování aktuálně aktivního okna. Ovšem, jako ostatní klávesy může být takzvaně přemapována, takže její faktická funkce záleží na naprogramování daného programu, či na nastavení uživatele.