Klávesa Enter ↵ Enter je klávesa na pravém okraji počítačové klávesnice. Na klávesnici s číslicovým rozšířením se opakuje na pravém kraji této číslicové části.

Překlad anglického slova Enter znamená vstup, vlož, zadej, potvrď. Alternativou u starších počítačů je klávesa Return; příkladem jsou Commodore 64 a Atari.

Stisk této klávesy ukončuje zadávání řetězce, který převezme počítačový program, zpravidla prostřednictvím operačního systému, pro další zpracování. V nejběžnějších aplikacích typu textového procesoru (textového editoru) zpravidla vyvolá odřádkování na konci odstavce. Odlišné reakce zpravidla vyvolá jeho stisk při přidržení pomocných kláves, jako Alt, přesmykače Shift nebo Ctrl, případně jejich kombinace.

Klávesa return editovat

Tlačítko return, česky návrat, se na klasické klávesnici nachází na pravém okraji počítačové klávesnice. Je na ní také často odkazováno mnoha americkými skupinami[zdroj?], jako na tlačítko "enter", a má obvykle vykonávat stejnou funkci. Nicméně v některých konkrétních aplikacích (hlavně rozvržení stránky, zpracování textu a psaní na stroji), "návrat" funguje specificky jako lafeta tlačítka návratu[zdroj?], ze kterého pochází. To má za normálních okolností šipkou směřující dolů a doleva (⏎ nebo ↵), která je symbolem pro návrat lafety. Naproti tomu "Enter" je obyčejně označen svým jménem ve formátu prostého textu na generických PC klávesnicích, nebo se symbolem ⌤ (U + 2324 až šipky mezi dvěma vodorovnými pruhy) na mnoha Apple Mac klávesnicích.)

 
Vlevo klávesa Return, vpravo Enter.