Desetinná značka

znak používaný pro oddělení celočíselné a desetinné části dekadického čísla
(přesměrováno z Desetinná čárka)

Desetinná značka je znak, který odděluje v desítkovém zápisu čísla celočíselnou část a zlomek (ve významu necelé části), jinak řečeno odděluje pozice čísel se zápornými mocninami základu 10. V různých zemích se pro oddělovač desetinné části používají různé znaky, přičemž jejich volba následně ovlivňuje i znak pro oddělení tisíců. Desetinná čárka (anglicky decimal comma) je předepsána pro normy a dokumenty ISO a IEC[1] a užívá se běžně ve většině evropských neanglofonních zemí (například ). Desetinná tečka (anglicky decimal point) se používá převážně v anglofonních zemích (např. ) a také ve většině programovacích jazyků.

Desetinné oddělovače ve světě:
desetinná tečka
desetinná čárka
arabská notace
nedostupná data

Desetinná tečka se vyskytuje od 15. století.[2] Autorem dalšího ojedinělého dochovaného výskytu je Christopher Clavius.[3]

Charakteristika

editovat
  • Zápis necelé části reálného čísla může být obecně nekonečně dlouhý a neperiodický. Zápis racionálního čísla je vždy periodický a lze ho vždy zapsat konečným počtem číslic užitím předčíslí a občíslí.
  • Konečným desetinným zápisem lze s dostatečnou přesností zapsat každé reálné číslo, například  , zápisem hodnotově nejvýznamnějších číslic, tedy na nejvyšších řádech. Celková přesnost pak je dána počtem zapsaných platných číslic. Vynechané číslice se vyznačí třemi tečkami, tedy např. přesná hodnota  , přibližná hodnota  .
  • Pro lepší přehlednost je možné v zápisu čísla oddělovat mezerou každou trojici číslic napravo i nalevo od desetinné značky,[4] např. 1 234,567 8

Zobecněním na další poziční číselné soustavy je řádová čárka (nesprávně často nazývaná „desetinnou“). Speciální názvy v jednotlivých soustavách mimo desítkovou nejsou příliš často používané s výjimkou binární čárky ve dvojkové soustavě.

Na počítačích jsou pravidla pro desetinnou značku obvykle implementována v systémovém nebo aplikačním softwaru; změna desetinné značky se projeví při přepnutí tzv. locale.

Reference

editovat
  1. ISO/IEC Directives, Part 2, item 6.6.8.1: The decimal sign shall be a comma on the line in all language versions.
  2. Use of decimal point is 1.5 centuries older than historians thought. phys.org [online]. [cit. 2024-02-20]. Dostupné online. 
  3. Desetinná čárka je o 150 let starší. sciencemag.cz [online]. [cit. 2024-06-01]. Dostupné online. 
  4. ČSN ISO 80000-1(2011), 7.3 Čísla, 7.3.1 Obecně

Související články

editovat