Num Lock

počítačová klávesa

Num Lock je klávesa umístěná v levém horním rohu numerické části klávesnice. Používá se k aktivování a deaktivování čísel v numerické části. Pokud jsou čísla neaktivní, stávají se aktivními kurzorové klávesy též nakreslené na numerické části. Zda je Num Lock aktivní či není, je zpravidla indikováno LED v pravé horní části klávesnice. Pokud svítí, jsou aktivní čísla.

Zmáčknutím Num Locku dostáváme nejjednodušší indikátor funkčnosti klávesnice.

Na starších IBM PC klávesnicích bylo pouze 84 kláves a neobsahovaly samostatné kurzorové klávesy. Proto vznikla klávesa Num Lock, která vybírala mezi dvěma funkcemi jedné klávesy.

Klávesy ovlivněné Num Lockem editovat

Jméno klávesy Numlock zapnut Numlock vypnut
Numpad 1 1 klávesa End
Numpad 2 2 šipka dolů
Numpad 3 3 Page Down
Numpad 4 4 šipka vlevo
Numpad 5 5 žádná funkce
Numpad 6 6 šipka vpravo
Numpad 7 7 klávesa Home
Numpad 8 8 šipka nahoru
Numpad 9 9 Page Up
Numpad 0 0 klávesa Insert
Numpad . . (tečka) klávesa Delete

Externí odkazy editovat