Fázový závěs

Fázový závěs (anglicky Phase-Locked Loop, PLL) je řídicí systém, který generuje výstupní signál, jehož fáze závisí na fázi vstupního, „referenčního“, signálu. Jedná se o elektronický obvod skládající se z oscilátoru a fázového detektoru. Obvod porovnává fázi vstupního signálu s fází signálu produkovaného oscilátorem a frekvenci oscilátoru upravuje, aby se fáze shodovaly. Signál z fázového detektoru se používá k ovládání oscilátoru ve smyčce zpětné vazby.

Protože frekvence je časová derivace fáze, při udržování fáze výstupního signálu podle fáze vstupního signálu bude i výstupní frekvence stejná jako vstupní. Díky tomu má signál vytvářený fázovým závěsem výstupní frekvenci stejnou jako je vstupní, ale lze generovat i frekvenci, která je určitým násobkem vstupní frekvence. První případ se používá pro demodulaci, druhý pro nepřímou frekvenční syntézu.

Používání fázového závěsu je rozšířené v radiotechnice, v telekomunikacích, v počítačích a v dalších elektronických aplikacích. Používá se k rekonstrukci signálu přijatého z komunikačního kanálu ovlivněného šumem, k vytvoření stabilních frekvencí, které jsou násobkem vstupní frekvence (frekvenční syntéza), nebo při konstrukci digitálních zařízení například s mikroprocesory k distribuci hodinových impulsů. Od doby, kdy existují integrované obvody, které realizují celý fázový závěs, je technika fázového závěsu široce používána v elektronických zařízeních s výstupními frekvencemi od zlomků Hz až po mnoho gigahertzů.

Externí odkazyEditovat