Radiotechnika je jeden z hlavních oborů elektrotechniky zabývající se přenosem informace pomocí elektromagnetického vlněníradiových vln.

Vznik a využití

editovat

Za vznik radiotechniky lze považovat vynález vysokofrekvenčního LC oscilátoru netlumených elektromagnetických kmitů Heinricha Rudolfa Hertze ke konci 19. století. K průkopníkům v radiotechnice rovněž patří ruský fyzik Alexandr Stěpanovič Popov a italský fyzik Guglielmo Marconi.

Radiotechnika je využívána v obrovském množství lidské činnosti. Radiotechnická zařízení lze spatřit každodenně v běžném životě. Typickým příkladem využití radiotechniky v běžném životě je mobilní telefon, autorádio, televizní přijímač. Radiotechnika je využívána ke komunikaci v armádě, v telemetrii, k ovládání zařízení na dálku, v modelářství atd. K základním prvkům radiotechniky patří vysílač a přijímač.

Zájmová sdružení

editovat

Lidé, kteří se zabývají radiotechnikou, se nazývají radioamatéři. Mohou požádat o radioamatérskou licenci a získal od příslušného Českého telekomunikačního úřadu povolení k vysílání.[1] Na světě existují různé zájmové radioamatérská sdružení provozující kolektivní radioamatérský sport.[2]

 
Český časopis o radioamatérů, 105. číslo, rok 2022

Sdružují se také sběratelé historických přístrojů, v Česku např. ve spolku Historický radioklub československý. V Česku vychází od roku 1988 odborný časopis Radio Journal s periodicitou tří až čtyř čísel ročně.[3] Šéfredaktorem je od roku 2019 (poprvé už v roce 2005) Pavel Boudný, specialista na rozhlasovou techniku a vysílače.[4] Časopis vydává Historický radioklub československý.

Reference

editovat
  1. Amatérská radiokomunikační služba | Český telekomunikační úřad. www.ctu.cz [online]. [cit. 2023-04-15]. Dostupné online. 
  2. Category:Amateur radio organizations. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. (anglicky) Page Version ID: 868873259. 
  3. HRČS - Historický radioklub československý. radiojournal.cz [online]. [cit. 2023-04-15]. Dostupné online. 
  4. Muzeum Tesla. www.muzeumtesla.cz [online]. [cit. 2023-04-15]. Dostupné online. 

Externí odkazy

editovat