Elektrifikace

(přesměrováno z Elektrifikovaná trať)

Elektrifikace je proces úpravy nebo změny podstaty systému tak, aby ke své činnosti využíval elektrickou energii, nebo také plošné rozšíření používání elektrického proudu,[1] resp. elektrické sítě.[2] Obdobně utvořeným slovem je např. plynofikace.

Elektrifikace ve světě: podíl obyvatelstva s přístupem k elektrické energii:
     80–100 %
     60–80 %
     40–60 %
     20–40 %
     0–20 %
     Neznámo
Elektrifikovaná železniční trať

Tímto pojmem se označuje zejména budování potřebné infrastruktury pro zásobování domů a továren elektrickou energií. Pro zavádění elektrické trakce na železnici[3] se v české praxi často používá slovo elektrizace.

První veřejná elektrárna byla otevřena roku 1881 v Godalmingu. K elektrifikaci měst a obcí v Česku docházelo především před koncem 19. století (Žižkov 1889, Karlín 1895, Smíchov 1897) a v první polovině 20. století.[4] Elektrifikace Československa byla slavnostně ukončena roku 1960.[5]

Poslední elektrifikovanou obcí na území Česka se udává obec Hrčava[6] v roce 1955. Avšak podle obecní kroniky byla Horažďovická Lhota elektrifikována v dubnu 1958.[zdroj?!]

Elektrifikace železničních tratíEditovat

Související informace naleznete také v článku Železniční napájecí soustava.

Elektrifikace železničních tratí[7] je proces, kdy je železniční trať vybavována pevnými trakčními zařízeními, která slouží pro napájení hnacích vozidel elektrickou energií. Trať, která je těmito prvky vybavena, se nazývá elektrifikovaná trať.

Elektrifikace (elektrizace) železničních tratí v ČeskuEditovat

V české technické praxi se pro elektrifikaci železničních tratí často používá specifický výraz elektrizace (používal jej zakladatel české technické normalizace Vladimír List[8], je přítomen v názvu národního podniku Elektrizace železnic, založeného v roce 1954, užívá se v některých dokumentech SŽDC[9]).

Na železnici v České republice se používají následující trakční soustavy:[10]

 • stejnosměrná 3 kV
 • střídavá 25 kV, 50 Hz,

okrajově se zde používá též

 • stejnosměrná 1,5 kV (Tábor – Bechyně, první elektrifikovaná trať na území dnešní ČR[11])
 • střídavá 15 kV, 16,7 Hz (Znojmo – Šatov – Retz, jedna z posledních elektrifikovaných tratí, elektrifikace proběhla v letech 20082009,[12] navazuje na rakouskou trakční soustavu 15 kV, 16,7 Hz, dříve 16 2/3 Hz).[13]

Z celkem 9 487 km železničních tratí, které v roce 2013 provozoval český státní provozovatel Správa železniční dopravní cesty, bylo 1 907 km dvoukolejných nebo vícekolejných, 7 557 km jednokolejných, elektrizovaných bylo 3 078 km (tj. necelá třetina), z toho 1 774 km stejnosměrnou soustavou (3 kV a 1,5 kV) a 1 305 km soustavou 25 kV 50 Hz.[9]

Mezi pevná trakční zařízení patří:

 • napájecí stanice, které jsou vybaveny elektrickým zařízením odpovídajícím příslušné napájecí soustavě
  • u stejnosměrného napájení typicky – třífázový transformátor a můstkový usměrňovač
  • u střídavého napájení typicky transformátor ve speciálním jednofázovém zapojení
 • spínací stanice
 • trakční (trolejové) vedení nebo napájecí (třetí) kolejnice.

ReferenceEditovat

 1. http://elektrika.cz/data/clanky/stejnosmerny-nebo-stridavy-proud-pocatky-elektrifikace
 2. http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/elektrifikace
 3. Příruční slovník naučný, díl I., Nakladatelství Československé akademie věd, Praha 1962
 4. Mapa elektrizace v roce 1932 Patnáct let technické činnosti ministerstva veřejných prací
 5. https://www.3pol.cz/cz/rubriky/fyzika-a-klasicka-energetika/2570-60-let-od-plne-elektrifikace-ceskoslovenska - 60 let od plné elektrifikace Československa
 6. http://www.duha.cz/duhove-cesty/11-kolo
 7. http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=44573 (časopis Elektro 10/2011)
 8. LIST, Vladimír. Elektrická vozba I. Navrhování. Praha: Česká matice technická, 1949. 341 s. Kapitola Předmluva, s. 5. 
 9. a b Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro přípravu jízdního řádu 2013 a pro jízdní řád 2013 ve znění změny č. 1/2012 účinné od 1.7.2012 a změny č.2/2012 účinné od 1.7.2013[nedostupný zdroj]
 10. Mapa SŽDC: Počty traťových kolejí, systémy trakčních soustav a označení podle knižního jízdního řádu
 11. http://www.zelpage.cz/zpravy/7908
 12. http://www.zelpage.cz/zpravy/5299 Elektrifikace traťového úseku Šatov - Znojmo
 13. Elektrizace traťového úseku vč. PEÚ Šatov – Znojmo, údaje o stavbě na stránkách SŽDC. www.spravazeleznic.cz [online]. [cit. 2012-04-24]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2010-01-08. 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat