Dvojstředový čtyřúhelník

Čtyřúhelník, kterému je možné opsat i vepsat kružnici označujeme jako dvojstředový. Je to tedy zároveň tětivový i tečnový čtyřúhelník.

PříkladyEditovat

Nejjednodušší dvojstředový čtyřúhelník je čtverec.

Složitějšími souměrnými typy jsou dvojstředový rovnoramenný lichoběžník a pravoúhlý deltoid.

VlastnostiEditovat

Dvojstředový čtyřúhelník má stejné součty velikostí protilehlých úhlů,

 

i stejné součty délek protilehlých stran,

 

Pro jeho obsah platí (z Brahmaguptova vzorce)

 

Související článkyEditovat