Droopova kvóta

Droopova kvóta je typ volební kvóty, podle níž se provádí výpočet volebního (mandátového) čísla, tedy určení minimální hranice množství hlasů potřebných k zisku mandátu v rámci prvního skrutinia, a to ve vícemandátových volebních obvodech. V roce 1868 ji představil anglický právník a matematik Henry Richmond Droop (1831–1884), jako alternativu k již existující Hareově kvótě. Představuje nejpoužívanější variantu u volebních systémů jednoho přenosného hlasu (Single transferable vote system) včetně Irska, Severního Irska, Malty a voleb do horní komory parlamentu Austrálie.

Výpočtem je podobná jednodušší Hagenbach-Bischoffově kvótě.

Droopova kvótaEditovat

Výpočet volebního (mandátového) číslaEditovat

Počet všech platných hlasů, které byly odevzdány v konkrétním volebním obvodě je vydělen počtem mandátů náležících na tento volební obvod plus jedna. K tomuto výsledku je dále přičteno číslo jedna.

Volební (mandátové) číslo

 

  • V = celkový počet platných hlasů v konkrétním volebním obvodu
  • S = počet mandátů v konkrétním volebním obvodu)

LiteraturaEditovat