Imperialiho kvóta

Imperialiho kvóta je typem volební kvóty, podle níž se provádí výpočet volebního (mandátového) čísla, tedy určení minimální hranice množství hlasů potřebných k zisku mandátu v rámci prvního skrutinia, a to ve vícemandátových volebních obvodech.

Tento typ kvóty je využíván řídce, a to například od roku 2004 v Ekvádoru. V letech 1956 až 1991 byla uplatňována v rámci voleb do dolní komory parlamentu Itálie.

Tato kvóta ve větší míře než Hareova kvóta a Droopova kvóta zvýhodňuje politické strany, které ve volbách obdržely větší počet hlasů a redukuje proporcionalitu v zastupitelském sboru.

Imperialiho kvótaEditovat

Výpočet volebního (mandátového) číslaEditovat

Počet všech platných hlasů, které byly odevzdány v konkrétním volebním obvodě je vydělen počtem mandátů náležících na tento volební obvod plus dva.

Volební (mandátové) číslo

 

  • V = celkový počet platných hlasů v konkrétním volebním obvodu
  • S = počet mandátů v konkrétním volebním obvodu)

LiteraturaEditovat