Metody pro přepočet hlasů na mandáty používané ve
volbách v České republice
od roku 1990

Zdroj: Metody pro přepočet hlasů na mandáty
ČSÚ

Volební kvóta slouží k vypočítání volebního (mandátového) čísla, podle něhož se určuje minimální hranice množství hlasů potřebných k zisku mandátu v rámci prvního skrutinia, a to ve vícemandátových volebních obvodech.

Tvoří podklad pro matematický postup tzv. metod volebních kvót, které v prvním kroku vypočítávají volební číslo (minimální počet hlasů k zisku mandátu), ve druhém kroku pak dělí volební číslo množstvím platných odevzdaných hlasů v daném obvodě a výsledkem je zjištění počtu mandátů, jež by měly získat kandidující subjekty (politické strany, kandidáti).

Základní druhy volebních kvót
Definice
Každý kandidující politický subjekt získá tolik mandátů, kolikrát je volební číslo obsaženo v jemu odevzdaném počtu hlasů.

Tímto mechanizmem však v naprosté většině nejsou přerozděleny všechny mandáty a úplně zužitkována celková suma platných hlasů. Mandáty, které zůstaly neobsazené jsou pak distribuovány v druhé fázi výpočtu, tzv. skrutiniu, občas je nutné využít i třetí výpočet (skrutinium).

Druhá fáze (skrutinium) metody volebních kvót používá:

  • metody největšího průměru
  • metody největšího zbytku

Literatura editovat