Dolní propust je frekvenční lineární filtr, který nepropouští signál o vyšších frekvencích.

Dolní propust schéma

Dolní propust je základní pasivní dvojbranné zapojení, kde ke vstupu je sériově zapojen rezistor a poté paralelně kondenzátor. Vznikne RC článek, kde vstupní napěťový signál je připojen na celou RC větev a výstupní signál je měřen na kondenzátoru. Se zvyšující se frekvencí vstupního signálu klesá reaktance kondenzátoru, čímž se snižuje vstupní i výstupní impedance. Reaktanci kondenzátoru určíme ze vztahu: .

Pro frekvenci blížící se k nekonečnu je vstupní impedance . Nejdůležitějším parametrem je mezní frekvence, kterou určíme ze vztahu: , při které poklesne zisk obvodu o 3 dB (zhruba o 29 %). Filtr s mezní frekvencí 300 Hz můžeme sestavit pomocí rezistoru s odporem 56 kΩ a kondenzátorem s kapacitou 0,01 uF. Od mezní frekvence je pokles zisku strmostí okolo -20 dB na dekádu. Právě strmost je dalším důležitým parametrem. Vypočte se rozdílem míst v křivce poklesu, kde je křivka protnuta mezní frekvencí a místem, kde je frekvence právě o dekádu vyšší ().

Použití

editovat
 
Průběh závislosti zisku na frekvenci

Filtr se používá především v audio technice, kde propustí jen basové tóny s nízkou frekvencí, které mohou být vyvedeny do samostatného basového reproduktoru. Dále se tento filtr využívá ve stejnosměrných a nízkofrekvenčních elektronických obvodech pro zpracování signálu pro eliminaci nežádoucího šumu na vyšších frekvencích.

V audio technice – konkrétně při stavbě pasivních reproduktorových výhybek se jako dolní propust používá indukční cívka. Dělicí frekvence je dána hodnotou indukčnosti této cívky. Používají se cívky "vzduchové" – tj. bez jádra, cívky s kovovým jádrem, cívky s feritovým jádrem.

Srovnání s aktivními filtry

editovat

Aktivní filtr může mít zesílení, které zvyšuje výkon dostupný v signálu ve srovnání se vstupním výkonem.[1] Pasivní filtry rozptylují energii signálu a nemohou poskytnout čisté zvýšení výkonu. Pro některá frekvenční pásma, například pro zvukové frekvence a nižší, může aktivní filtr realizovat danou převodní funkci bez použití indukčních cívek, které jsou ve srovnání s rezistory a kondenzátory poměrně velké a drahé součástky a jejichž výroba s požadovanými kvalitními a přesnými hodnotami je nákladnější.[2][3]

Ve srovnání s aktivními filtry nevyžadují pasivní filtry další napájecí zdroje.[4] Zesilovače aktivních filtrů musí poskytovat předvídatelné zesílení a výkon v celém zpracovávaném frekvenčním rozsahu; odvození zesílení od šířky pásmazesilovače omezí maximální frekvenci, kterou lze použít.[5][6]

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat

Reference

editovat
  1. Active Power Filters: A Review. www.researchgate.net [online]. [cit. 2023-10-27]. Dostupné online. 
  2. Active Filter Vs Passive Filter: What’s the Difference?. www.raypcb.com [online]. [cit. 2023-10-27]. Dostupné online. 
  3. Filters in electronics and their classsification, filter types. www.electroniclinic.com [online]. [cit. 2023-10-27]. Dostupné online. 
  4. Improving Signal Quality With Filters: Types, Applications, and Choosing the Right One. partstack.com [online]. [cit. 2023-10-27]. Dostupné online. 
  5. Active Filter Cookbook. books.google.com [online]. [cit. 2023-10-27]. Dostupné online. 
  6. Basic Introduction to Filters - Active, Passive, and Switched-Cap (Rev. A). www.ti.com [online]. [cit. 2023-10-27]. Dostupné online.