Horní propust

Horní propust je frekvenční lineární filtr, který nepropouští signál o nízkých frekvencích.
Nejjednoduššího zapojení dosáhneme pomocí sériového řazení rezistoru a kondenzátoru. Vznikne nám tedy RC člen, kde vstupní napěťový signál se připojuje na celou RC větev a výstupní signál je měřen na rezistoru. Kondenzátor je elektrolytický. Pokud budeme zvyšovat frekvenci na vstupu propusti, zjistíme že reaktance kondenzátoru bude klesat. Reaktanci můžeme zjistit podle:
Nejdůležitějším parametrem je mezní frekvence f0, při které poklesne zisk obvodu o 3dB (zhruba o 29 %).
Vypočteme ji pomocí vztahu:
Pro vytvoření filtru s mezní frekvencí 300 Hz, tedy můžeme použít kondenzátor o kapacitě 1 uF a rezistor o odporu 560 Ω. Od mezní frekvence je pokles zisku zhruba o −20dB na dekádu. Pro přesný výpočet odečteme od zisku v desetinásobku mezní frekvence f0 3 dB (v místě f0).

Nejjednodušší zapojení pasivního RC filtru

PoužitíEditovat

 
Graf závislosti zisku na frekvenci. Vidíme že mezní frekvence je 1023 Hz. Vyšší frekvence jsou přeneseny s minimální ztrátou.

Tento filtr se využívá v audio technice, jako výhybka pro vysoké frekvence (vysoké tóny), pokud používáme vícepásmové reproduktory. Nebo jen například pro odrušení nízkofrekvenčního brumu ve vysokofrekvenčních obvodech.

OdkazyEditovat

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat