Režie

tvůrčí činnost ve filmové, divadelní, rozhlasové nebo televizní tvorbě, spočívající v celkovém vedení a organizaci tvořeného díla
(přesměrováno z Divadelní režisér)
Tento článek je o filmu a divadle. Další významy jsou uvedeny na stránce Režie (rozcestník).

Režie (z franc. régie, samostatné a odpovědné vedení, z lat. regere, panovat, vládnout) je umělecká tvůrčí činnost ve filmové, divadelní, rozhlasové nebo televizní tvorbě, která spočívá v celkové organizaci filmového (jevištního atd.) dění, v konzistentní interpretaci scénáře či adaptovaného díla, v jeho inscenaci a zprostředkování jeho myšlenky divákovi. Člověk vykonávající tuto činnost je režisér, který zejména ve filmu platí za hlavního autora díla.

Televizní režisérské studio

Filmový režisér a jeho štáb

editovat

Ve filmové tvorbě je režisér součástí hlavního výrobního štábu a současně vedoucí tzv. podštábu režiséra, do kterého spadá pomocný režisér, asistent režie, popř. praktikant režie, skriptka, kostymér, kostýmní výtvarník a fotograf. Tito členové štábu jsou současně jeho přímými podřízenými. Nadřízeným režiséra je vedoucí výrobního štábu, ale jen v ekonomických a technických otázkách realizace, kdežto umělecké stránky díla jsou plně v kompetenci režiséra.[zdroj?]

Režisér se práce na filmu (televizní/rozhlasové hře) účastní od prvního dne přípravných prací přes výběr herců a prostředí a přes vlastní natáčení a montáž až do schválení díla (u klasického filmu typicky na dvou pásech) a předání všech podkladů objednavateli díla nebo do filmových laboratoří.[zdroj?]

Další významy slova

editovat
  • Pojmem režie se také označuje oddělená místnost, kde režisér sedí například při řízení (režírování) přímého televizního či rozhlasového přenosu nebo vícekamerového záznamu. Totéž platí i pro pracoviště zvukařů v nahrávacích studiích (zvuková režie) nebo při ozvučování velkých společenských prostor.[zdroj?]
  • Termín režie se používá v oboru televizní techniky i pro samostatné (například přenosné) zařízení pro živý střih videa a zvuku. Lze na něm zpravidla i s možností použití jednoduchých obrazových triků kompletně odbavit televizní přenos z několika kamer či záznamových zařízení.[zdroj?]
  • O událostech veřejného a politického života se říká, že jsou režírované nebo "v něčí režii", když se předpokládá, že je naplánoval a řídí někdo, koho pak není na scéně vidět.[1]

Významní režiséři

editovat

Reference

editovat

Související články

editovat