Disputace

vědecká rozprava, diskuse, defensio

Disputace (latinsky Disputatio) je vědecká rozprava, tedy forma diskuse více účastníků k řešení vysoce odborných (zpravidla vědeckých) problematik, příp. problémů. Podobnou funkci, avšak nižší, má kolokvium.

Disputace mezi křesťanskými a židovskými učenci

Historie editovat

Ve středověku se konaly mnohé učené disputace, ústně a veřejně, před posluchačstvem konané. Účastnili se jich vynikající učenci a s oblibou je navštěvovali i panovníci, např. císař Karel IV.

Účelem disputací bylo veřejné a vysoce odborné obhajování, případně potírání aktuálních teologických, filozofických i právních tvrzení, která byla veřejností považována za pravdivá, případně nepravdivá.

Na univerzitách se rozlišovaly disputace:

  • inaugurální, nebo habilitační (disputatio pro loco) – k získání místa přednášejícího na universitě
  • promoční, nebo doktorské (disputatio pro gradu) – k dosažení akademického stupně, uchazeči k nim psali stručný souhrnný text, tzv. univerzitní teze, které byly zprvu rukopisné, později tištěné.

Ve starších dobách se vedly disputace výhradně v jazyce latinském. Teprve od začátku 20. století se vedly na evropských univerzitách disputace také v národních jazycích.

Disputace církevní editovat

Disputace v církvi se vedly jako soukromé, nebo veřejné. Veřejné disputace s bludaři se vedly pouze s výslovným povolením papeže.

Nejznámější veřejné církevní disputace editovat

Literatura editovat

  • Encyklopedie Diderot 2002, poslední CD již zaniklého nakladatelství Diderot s.r.o., Praha
  • Ottův slovník naučný (z roku 1909), in: Diderot 2002

Externí odkazy editovat