Diskuse s wikipedistou:Bazi/Archiv 2010

Aktivní diskuse

Elm 08:51, 9. 6. 2008 (UTC)

Gay Man ČR

Protože se diskuse týká konkrétní stránky, přesunul jsem ji tam.

Přesun

Články se nepřesouvají zkopírováním a vložením ale pomocí přesunout (viz WP:Slučování a přesun stránek) Požádám správce o opravu přesunu. --Wikipedista:BobM d|p 2. 3. 2010, 15:28 (UTC)

Omlouvám se, začátečnická chyba. Díky za nápravu. --Bazi 2. 3. 2010, 15:36 (UTC)

Malá chápavost

A já za trapné považuji takové narážky...někteří z nás holt nemají za životní náplň detailně se "hrabat" v symbolických zobrazeních čehokoliv...S pozdravem --Lenka64 9. 4. 2010, 17:24 (UTC)

Prosím o krocení vlastní vztahovačnosti. Chápu, že jste vyžadovala popisek k obrázku pro ty, kteří jeho význam nepochopí, a pro ně jsem tedy přidal legendu. Jen mě mrzí, že Miraceti ani toto neakceptoval a svévolně obrázek smazal, aniž by se snažil o dosažení shody v diskusi. --Bazi 9. 4. 2010, 18:25 (UTC)

Legenda

Jenom technická: pro legendu je možno použít {{legenda}}. Miraceti 9. 4. 2010, 17:43 (UTC)

Vím o tom. Ale nezaznamenal jsem, že by tato šablona uměla i více barev najednou. Pokud tomu tak je, budiž. Poučení pro příště. Řešení jsem ale kopíroval ze stránky Homosexualita, kde to je takto "natvrdo" použito. --Bazi 9. 4. 2010, 18:25 (UTC)
Už to jde. Je to naroubováno podivně, ale pro zachování zpětné kompatibility to bylo nutné. Miraceti

Zločin

Co říkáš na kategorizaci Stejnopohlavního sexuálního styku jako Zločin? --Kyknos 17. 4. 2010, 11:47 (UTC)


Náhled

Dobrý den, prosím o častější využívání {{Náhled}}u [1]. Díky. --Kacir 24. 4. 2010, 02:33 (UTC)

Pardon. O:-) Jsem si vědom, že toho teď na Homoparentalitě bylo hodně. Náhled používám opravdu hojně (až na pár výjimek, kdy mi ulítne chybička, aniž bych ji čekal, a pak to musím po sobě opravovat). Editoval jsem raději po kapitolách, protože to je rozsáhlý článek a po každém zobrazení náhledu musím v kódu vždycky znovu hledat místo, s kterým jsem pracoval - v rámci kapitoly se mi lépe orientuje než v celém článku. Ale děkuji za upozornění, budu se to snažit víc respektovat. Ostatně pro dnešek už opravdu končím. --Bazi 24. 4. 2010, 02:43 (UTC)

Odemčení článku Léčení homosexuality

Zdravím, pokud chceš, můžeš se vyjádřit k žádosti o odemčení článku Léčení homosexuality: http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:N%C3%A1st%C4%9Bnka_spr%C3%A1vc%C5%AF#.C5.BD.C3.A1dost_o_odem.C4.8Den.C3.AD_.C4.8Dl.C3.A1nku_L.C3.A9.C4.8Den.C3.AD_homosexuality


Kandidatura

Ahoj, jsem přesvědčen, že jsi vhodným kandidátem na členství v ArbComu. Tímto Tě vyzývám ke kandidatuře. Zdraví --Kacir 29. 4. 2010, 12:31 (UTC)

Články o sexuální orientaci

Zdravím. Mrzí mě, že se spory o články týkající se homosexuality zatím omezují spíš na odstraňování nebo upozaďování informací o pohledu "opačné" názorové strany a prosazování formulací, které informaci nepřinášejí, ale jen naznačují, který pohled je podle příslušného wikipedisty a jím protežovaného zdroje "správnější" či "jediný správný". Byl bych raději, kdyby wikipedisté bez ohledu na svoje vlastní postoje a názory spolupracovali na zvyšování informační hodnoty článků z této oblasti.

Klasické zdroje toho typu, jaké do článků přidává Destinero, mají poměrně ustálený arzenál formulací a proklamací, přičemž případné skutečné argumenty a studie, o které se tyto postoje opírají, se zatím příliš neměly šanci do článků dostat. Rovněž z druhé strany existuje poměrně ustálená argumentace: když si přečtu elaborát Štěpána Ruckého, tak v něm najdu téměř stejný sled argumentů i pseudoargumentů, jako u Aardwega nebo různých článků z okruhů pro-family, exodus atd. Myslím, že obě tyto ustálené ideologie by měly být v článcích podrobně a objektivně popsány, t. j. každý argument nejprve vysvětlen tak, jak ho příslušná strana zastává (bez zbytečného ironizování a shazování) a k tomu ozdrojovaně, jak se k takovému argumentu vyjadřují zdroje "z protistrany" či jiné. To může být docela obtížné, protože i v případech, kdy mi osobně je jasné, že Rucki píše (po komsi opakuje) očividný nesmysl, tak do článku nemohu jen tak napsat svůj POV, že si Rucki plete příčinu s následkem nebo špatně zachází s pojmy, ale musel bych se opřít o zdroj, který se konkrétně s takovým argumentem vypořádává a věcně na něj reaguje. Myslím, že třeba o pracích LeVaye a jejich kritice by mělo být možné napsat objektivní článek. Názory a postoje se vyskytují různé, ale encyklopedický článek by měl poskytnout informaci o tom, odkud který názor pochází, na co reagoval a kdo a jak reagoval na něj.

Co se týče samotného vyškrnutí homosexuality z DSM, tak tam je objektivní sled událostí poměrně věcně daný a doložitelný a "obě strany" se ve věcném popisu příliš neliší - rozdíl je jen v tom, že každá strana události jinak hodnotí a interpretuje a každá se snaží některé okolnosti či některé události zatajit a vytěsnit, když už nejdou popřít: zatímco jedna strana tvrdí, že ke změně došlo na základě výsledků vědeckých empirických studií, tak z druhé strany byl ve významné publikaci vyjádřen názor, že to rozhodnutí nebylo ani vědecké, ani demokratické. Nezdá se mi slučitelné s principy Wikipedie, aby jedno z těchto tvrzení bylo protlačováno na dvacet různých míst v deseti různých článcích jako "holý fakt", jak to dělá Destinero. Neměla by encyklopedie prostě věcně popsat, co kdy ke změně prohlásil výbor APA a jak se naopak k událostem kde vyjádřili zástupci oponentních názorů? A pokud se obě strany sporu odvolávají na "vědecké důvody" a tvrdí, že ta druhá strana jednala "nevědecky", tak by určitě neměl chybět konkrétní popis, jaké vědecké otázky tedy vůbec byly či měly být zkoumány, t. j. co která strana považuje za vědecká kritéria, zda něco je či není duševní poruchou. Kupříkladu ten důvod, který APA pro zařazení mezi poruchy začátkem 60. let uváděla jako hlavní, zcela jistě stále platí a vyvrácen nebyl, avšak z důvodu kulturních změn, tedy posunu hodnot uznávaných společností a posunu pojetí duševní poruchy obecně, pro část odborníků přestal být důvodem k zařazení homosexuality mezi duševní poruchy.

Docela bych uvítal, kdyby se našel někdo, kdo by byl schopný nezaujatého a přitom kompetentního přístupu a komu by se chtělo se tématice na Wikipedii věnovat. Základní informace by snad šlo vycucnout ze sekundární literatury, bohužel dostat se k primárním zdrojům a prostudovat je už je mimo možnosti wikipedistů, které z působení na Wikipedii znám, včetně mě. A schopnější lidé mají jiné věci na práci než zabíjet čas na Wikipedii. Mimochodem, v posledním čísle Souvislostí (1/2010) vyšlo docela zajímavé a kvalitní Putnovo pojednání "Křesťanství a homosexualita v USA" popisující historii snah o integraci obou těchto jevů (je to údajně druhý díl, první mi nějak unikl). Kdyby někdo podobně kvalitně a relativně objektivně zpracoval do Wikipedie někdejší i nynější vývoj dění v APA nebo WHO, bylo by to přínosné. --ŠJů 10. 5. 2010, 07:43 (UTC)

Dobrý den, ŠJů. Vezmu to od konce. Souvislosti mám, právě to číslo 4/2009, to novější 1/2010 jsem zatím nikde nepotkal, takže se po něm podívám. Neměl jsem ale zatím čas to přečíst. I já jsem omezen svými kapacitami.
Co se týká vyškrtnutí z klasifikace, dalo by se to možná (bude-li shromážděn dostatek zdrojů) pojednat do zvláštního článku, kde by bylo možno rozebrat různé faktory, pohledy, následky. V obecnějších článcích už bych s vyškrtnutím pracoval jen jako s faktem, bez dalšího hodnocení nebo zpochybňování, protože jde skutečně o autoritativní organizace reprezentující potřebný vědecký konsensus. Mělo by se tedy z jejich hlediska vycházet a případné odlišné postoje doplňovat jen jako kritiku nebo alternativní pohledy, nikoli jako dva (nebo více) rovnocenné názorové proudy či snad ideologie. Jejich poměrová nevyváženost je (v našem kulturním prostředí, z něhož celá česká Wikipedie vychází) faktická, a ne jen uměle vytvářená na Wikipedii. Možná že by k uklidnění přispěla volba mírnějších formulací. Např. zatímco Brzek mluví vyloženě o politickém tlaku, Weiss (tuším) zmiňuje obecněji vliv společenských změn.
Obdobně to IMHO je i v případě pojmenování článku "Léčení homosexuality" vs. "Snahy o změnu sexuální orientace", kde soudím, že nestačí vycházet z toho, že ti kdo to praktikují to nazývají léčbou. Analogicky příslušníci sekt se sami obvykle neoznačují sektáři, rasisté se obvykle sami neoznačují rasisty atd. (čímž nechci léčitele nutně řadit do této skupiny lidí, jen vyjadřuji princip). APA či jiné odborné autority bych tedy vnímal jako toho, kdo může posoudit tuto problematiku. Možná že bych článek nepojmenovával (a obsahově nevymezoval) ani jedním z termínů, zkusil bych trochu neutrálnější vyznění "Změna sexuální orientace" tak, abychom se vyhnuli "léčení" (které z jedné strany neakceptovatelně naznačuje, že jde o nemoc) i "snahám" (které z druhé strany neakceptovatelně naznačují, že jsou to jen plané, marné pokusy). Co myslíte? --Bazi 11. 5. 2010, 08:31 (UTC)

Přesuny šablon

Ahoj, bych se chtěl zeptat, proč jsi přesouval ty odkazy. Měl jsi k tomu nějaký zvláštní důvod? Je zavedenou praxí, že Commons se dává pod externí odkazy, odkaz na portál ne, neb neodkazuje nikam mimo Wikipedii, naopak portál obsahuje řadu souvisejících článků. Smím se zeptat, zda budeš pokračovat v těchto změnách? Pokud ano, proč? Myslíš, že když to sjednotíš u pár brněnských článků, což půjde proti většině ostatních článků, že to něčemu pomůže? --Podzemnik 16. 5. 2010, 09:27 (UTC)

Co se týká zavedené praxe umísťování těchto šablon, z osobní zkušenosti s namátkou vybranými články jsem nevyzjistil souvislost, bývají umísťovány různě a opravdu se mi nepodařilo takové pravidlo z praxe vypozorovat. Souvisí to možná i s tím, že ne u každého článku jsou zastoupeny všechny tyto položky odkazů (někde jen reference, související články, literatura, externí odkazy), takže se pak šablony umísťují porůznu. Konkrétně jsem usiloval o sjednocení jen u dvou článků: Seznam klášterů v Brně a Seznam kostelů v Brně, protože ty jsou svojí povahou podobné, a přitom vykazovaly rozdílné řešení odkazů (nejen umístěním šablony Commonscat, ale i členěním a pořadím odkazů). Pokud skutečně je nějak stanoveno a bývá v praxi uplatňováno umísťování šablon, pokusím se ho respektovat. Je to někde uvedeno v pravidlech, doporučeních nebo nápovědě? Já si uvědomuju jen doporučené pořadí těch odkazů tak, aby externí odkazy byly vždy na konci. Víc jsem nevyčetl. Díky za pochopení.
P.S. Teď jsem si ještě všiml, že Wikipedie:Vzhled a styl nabízí umístění sesterské šablony do externích odkazů, i když jsem původně nevyrozuměl (či si neuvědomil), že se toto umístění vztahuje právě jen k externím odkazům a nikam jinam. Doporučené umístění portálové šablony jsem nicméně stále nikde nedohledal. I když uznávám, že zní logicky argument, že šablona portálu odkazuje v rámci Wikipedie, zatímco šablona sesterského projektu odkazuje mimo ni. --Bazi 16. 5. 2010, 10:09 (UTC)

Arbcom

Ahoj, chtěl bych tě informovat, že jsi nebyl zvolen za arbitra. S pozdravem --Chmee2 16. 5. 2010, 12:16 (UTC)

Seznam funkcionalistických staveb v Brně

  Milý kolego, přijměte prosím tuto wikikytičku jako poděkování za moc pěkný seznam funkcionalistických staveb v Brně. Mám z něj velkou radost! Při této příležitosti bych Vás chtěl ještě poprosit o jednu věc. Pokud byste měl chuť, nevytvořil byste třebas nějaký krátký článeček o autobusovém nádraží Grand v Brně? Myslím, že to téma by vám mohlo být blízké, jelikož jej projektoval PAN architekt Bohuslav Fuchs :-) Děkuji a zdravím --Gothic2 7. 6. 2010, 08:58 (UTC)

Děkuji vřele za kytičku (moji první)! Na seznamu dál pracuji, hlavně na doplnění fotek a základních informací. Autobusové nádraží Grand už mám sice taky nafocené, ale bohužel k němu nemám shromážděn dostatek zdrojů pro nějaký smysluplný článek. Ale mám „objednanou“ jednu knihu k narozeninám, tak snad... :-) --Bazi 7. 6. 2010, 20:59 (UTC)
Dal jsem seznamu DČ a gratuluji jak k němu, tak i k zaslouženému vyznamenání. Velice užitečný a hezký seznam!--Ioannes Pragensis 8. 6. 2010, 08:50 (UTC)
Taktéž děkuji. Zásluhy patří také kolegům Harold a Hobr, kteří článek úspěšně zamodřují. --Bazi 9. 6. 2010, 10:12 (UTC)

Wikikytka

Ahoj, nenašel jsem na tvé diskusní stránce žádné ocenění za zajímavý DČ Homoparentalita, který tě jistě také stál hodně času. Přijmi proto druhou kytku do zahrádky. Zdraví. --Nadkachna 10. 6. 2010, 19:23 (UTC)

Děkuji, tato kytka je pro mě obzvlášť cenná, protože jde IMHO o téma kontroverzní a jak ukazují poznatky na jiných jazykových verzích, není vždy snadné u nich udržet věcnost a odbornost. Uvidíme, jak se to do budoucna podaří udržet u nás a doufám, že nebude článek muset být o hodnocení DČ připraven. Ještě jednou díky za příspěvek do zahrádky. --Bazi 10. 6. 2010, 20:56 (UTC)

Brněnský projekt

Ahoj, asi jsi to zaznamenal, ale kdyby přece jen ne: na stránce Wikipedista:Podzemnik/Brno je takový menší projekt, možná by Tě mohl zajímat, přinejmenším tam najdeš třeba nějaké užitečné odkazy. Měj se pěkně a když už Ti píšu, tak musím smeknout před seznamem funkcionalistických staveb, moc mě to potěšilo, zvlášť pak ten fotografický doprovod. --Podzemnik 21. 6. 2010, 16:15 (UTC)

Ahoj a díky za tip! Konkrétně tuto projektovou stránku jsem prozatím minul, takže jsem rád, že jsem ji teď poznal. Díky taky za uznání. Měl jsem během května a června období, kdy jsem potřeboval nabrat energii, a tak jsem si udělal pár výletů po městě. Škoda jen, že většinou se mi podařilo natrefit na zamračené až deštivé počasí, takže obloha nebývá vždy dostatečně pohlednicová. :) --Bazi 22. 6. 2010, 10:04 (UTC)

Odpověď na názor

Dobrý den Bazi, reaguji na Váš názor, vyjádřený v již uzavřené diskusi o opatření ve věci Destinera. Mě osobně (nejde o názor celého ArbComu) vadí zřejmý konflikt zájmů při editacích článků a je mi úplně jedno, o jaké téma jde. Když jste vzpomenul Cinika, podívejte se na arbitráže, v nichž figuroval a kolikrát byl blokován. Před nedávnem správci řešili jednoho redaktora nakladatelství, který své publikace cpal do různých hesel, bez přímé souvislosti knihy a hesla. Obojí je názorným příkladem, že se konflikt zájmů řeší u každého, kde to přeroste meze. Je jasné, že každý editor píše o tom, čemu rozumí a co ho baví, ale jde o ty meze. --Yopie 23. 7. 2010, 15:44 (UTC)

Hezký den! Omlouvám se za pozdní reakci. Jen mi jde/šlo o to, že by neměl být argumentem aktivismus sám o sobě, nýbrž jeho míra či závadné projevy na Wikipedii, proto by bylo malinko korektnější to takto též uvést v argumentaci. Ohledně srovnání s redaktorem nakladatelství se nabízí ještě jedno sdělení, a to že mi není známo, že by Destinero byl aktivním členem jakéhokoli sdružení, které by se tímto tématem ve své činnosti zabývalo (ale to už je asi spíš formální detail). Jinak si, myslím, rozumíme. Děkuji za osobní reakci a zpřesnění/osvětlení postoje. --Bazi 2. 8. 2010, 22:37 (UTC)

Prosba o konzultaci

Kolego Bazi, obracím se na Vás s prosbou o konzultaci. V současné době se objevila na Wikipedii poměrně silná homogenní skupina (dalo by se snad říct i lobby) editorů, kteří chtějí rozvíjet články o homosexualitě. Budiž, to není samo o sobě na škodu, pokud budou psát články a vycházet z pravidel. Nejsem si ale jistý, že to bude ten případ. Jejich pojetí je totiž silně konfrontační a posílení té skupiny vede např. u kolegy Destinera k posílení jeho agresivity. Mým zájmem není potlačovat jakoukoli skupinu editorů, která chce pomáhat Wikipedii a jejímu obsahu. Je ale možné spolupracovat na obsahu s editory, jejichž každá editace v diskusi obsahuje i silně negativní nálepkování oponentů? Nemáte prosím nějaký nápad, co s tím dělat? Nemůžete se více zasadit, aby někteří kolegové, zejména Destinero a Ancient Anomaly, přestali ostouzet ostatní a věnovali se výhradně tvorbě? Arbitrážní výbor ani jednotliví arbitři nejsou všemocní, v pravou chvíli mnohem víc může udělat jednotlivý editor, zvlášť pokud má přirozenou autoritu mezi editory, kteří z nějakého důvodu arbitrážnímu výboru nedůvěřují. Moje neustálé výzvy, které jsem jako jednotlivec (nikoli v rámci výboru) v tomto směru byly oběma stranám adresoval, k ničemu nevedly. Prosím, pomozte. Pokud to nebudeme schopni zvládnout společnými silami, nezbyde než sáhnout po silových prostředcích, což by mně osobně bylo nemilé. Ale to neznamená, že to budu odkládat do nekonečna. Děkuju za Vaši pomoc. Okino 29. 7. 2010, 19:33 (UTC)

Dobrý den, jen poznámka na okraj, primárně by se měl každý zaměřit na příčinu chronických sporů, tj. vlastní editace článků a zejména jejich zdrojování, zda-li zdroje od všech editorů jsou konzistentní s lege artis postupy a trendy současné medicíny. Dokud toto česká Wiki nevyřeší, pak z toho pramenící spory budou v různých mutacích pokračovat. Vědomě se diskuze ve věci této pře nezapojuji, musel bych dát za pravdu Formolovi aj., jak se zdá prozatím ArbCom v některých svých rozhodnutích zcela nepochopil co je klíčové (i když jsem ocenil např. kladné hlasy Okina, Jirky.O pro zrušení zákazu editace Destinerovi). Věřím, že Bazi a další wikipedisté pomůžou k nápravě. Přeji mnoho štěstí. --Kacir 29. 7. 2010, 20:11 (UTC)

Dovětek: Dnešní zablokování kolegy Destinera prosím nic nemění na této mé prosbě. Myslím, že vhodná přímluva nebo něco podobného by mohlo mít pro celou Wikipedii mnohem lepší dopad než opakovaná blokování. Nejsem zastáncem drakonických opatření, to je můj dlouhodobý postoj, podporuji je pouze v případě, že nevidím jiné východisko. V této věci pro mne jedno z možných východisek představujete Vy. Zkuste to prosím, děkuji. Okino 30. 7. 2010, 11:16 (UTC)

Arbcom

Ahoj, chtěl bych tě požádat, abys zkusil znovu kandidovat do Arbcomu, myslím, že by bylo ku prospěchu věci, kdybys ses o to pokusil. Přeji hezký večer. Jirka O. 1. 8. 2010, 16:02 (UTC)

Děkuji za výzvu i v ní obsaženou důvěru. Tedy zaznamenal jsem, že další volby by měly asi být v lednu, takže je ještě času dost. Mezitím si snad stihnu pořešit jiné záležitosti, tak abych věděl, jak na tom budu s kapacitou a energií. Vím, že mi to nedá a "porušuji" svoji vyhlášenou wikidovolenou, ale momentálně bych opravdu spíš potřeboval trochu klidu pro sebe. Tak uvidím jak v lednu... Ještě jednou díky! --Bazi 2. 8. 2010, 22:55 (UTC)
V Arbcomu je jedno místo neobsazené, vlastně už měly být doplňovací volby, kandidovat bys tedy mohl okamžitě. Mojí důvěru každopádně máš – teď i v lednu :-) Jirka O. 4. 8. 2010, 10:26 (UTC)
Vrátit se na uživatelskou stránku uživatele „Bazi/Archiv 2010“.