Diskuse k Wikipedii:Pravopis

Archivy
Archivy

Poznámky k pravidlu

editovat
Informativní poznámky předkladatele ke schválenému návrhu pravidla.
 • Návrh počítá s tím, že uvedeným textem bude nahrazen obsah stránky Wikipedie:Pravopis. Bude sloužit nejen jako formální specifikace, ale zároveň jako návod pro nováčky. Podle toho je formulovaný.
 • Návrh je podobný mému předchozímu návrhu, který měl už v lednu největší podporu.
 • Návrh se nesnaží formou „zákoníku“ vychytat všechny situace, které by hypoteticky mohly vést ke sporům. Dává jen rámec, jehož by bylo vhodné se držet a který umožňuje nedohadovat se zbytečně často. Stejně jako celý princip wiki přitom návrh spoléhá na pozitivní vyváženost lidské povahy a schopnost editorů dohodnout se o konkrétních problémech, pokud vzniknout.
 • Držel jsem se zásady keep it simple, stupid. Má představa o pravidlech Wikipedie je taková, že by měla být předvídatelná a přirozená. Člověk, který pravidla nečetl, ale používá rozum a své školní znalosti, by neměl na naše pravidla narážet více než při publikování kdekoli jinde.
 • Uvedený postup je dnes běžný při tvorbě knih a jiných publikací, u nichž na pravopisu záleží. Podle odborníků z ÚJČ se sluneční soustava píše s malým s na začátku, tak to tak budeme psát bez ohledu na to, že se to třeba několika editorům nelíbí.
 • Názor jazykových odborníků z ÚJČ je považován za důležitý, slouží jako výchozí bod. Je možné ho v konkrétním případě přebít buď dohodou wikipedistů nebo konvencí, která panuje v odborné branži. Formalizovat postup dohody nepovažuji za nutné, snad s tím nebudou zásadní problémy. Prostor pro diskusi by měl být na jednom místě, nejlépe asi Wikipedie diskuse:Pravopis.
 • Nejasné případy se mohou řešit jednotlivě a výsledky shromažďovat na jednom místě.
 • Vyřešené konkrétní případy se nebudou znovu otevírat.
 • Návrh umožňuje psát i s pravopisnými chybami či archaickým pravopisem apod. Pokud je autor smířen s tím, že pravopis bude jinými editory změněn.
 • Návrh respektuje aktuální stav pravopisu a nesnaží se ho násilím strkat dopředu ani dozadu. Je tedy v souladu s tím, co čtenář očekává.
 • Pravopis bude víceméně jednotný, což usnadní vyhledávání strojům i lidem.
 • Méně používané varianty hesla budou rovněž k nalezení.
 • Stejná pravidla by měla dodržovat i hlášení Mediawiki při komunikaci s uživatelem (nápisy na tlačítkách, nápovědné texty, chybová hlášení apod.). Samozřejmě i názvy kategorií a tak dále.
 • Pilipův dodatek je podle návrhu součástí Pravidel a jeho doporučeními se česká Wikipedie řídí. Přitom dává přednost tvarům označeným jako stylově neutrální a oprava pravopisu na neutrální tvar je komukoliv dovolena. Upřednostňujeme tedy diskuse před diskuze a komunismus před komunizmus, ale fyzika před fysika a filozofie před filosofie apod. Ve všech případech je ale možné se dohodnout o výjimce, například že tvar filosofie bude pro nás rovnocenný, a zanést ji pak do tabulky.

Diskuze o pravopisu v české Wikipedii

editovat

Internetová jazyková příručka

editovat

Navrhuji postavit Internetovou jazykovou příručku na roveň Pravidlům českého pravopisu a Slovníku spisovné češtiny. Poslední věta úvodního odstavce by tedy měla znít:

Držte se přitom platných Pravidel českého pravopisu (včetně tzv. Pilipova dodatku), Slovníku spisovné češtiny či Internetové jazykové příručky a Akademického slovníku cizích slov.

Zdůvodnění:

 1. Správnost příručky je garantována Ústavem pro jazyk český, vychází z Pravidel českého pravopisu a Slovníku spisovné češtiny, navíc uvádí i další neologismy.
 2. IJP je svým obsahem nejblíže SSČ, proto je v návrhu nového znění umístěna hned za ním a před ASCS.
 3. Praktičnost pro editory wikipedie spočívá v internetové přístupnosti (např. oficiální internetová podoba Pravidel českého pravopisu neexistuje) a v tom, že na jednotlivá slovníková hesla jsou pomocí hypertextových odkazů přímo navázány odpovídající oddíly výkladové části.

Petr Karel (diskuse) 21. 3. 2012, 09:44 (UTC)

Jasně, to je logické a praktické. --egg 21. 3. 2012, 10:53 (UTC)
Souhlasím. --Nadkachna (diskuse) 21. 3. 2012, 16:15 (UTC)
Zkusit to můžeme. Nejsem si jistý, zda IJČ vždy respektuje oborovou terminologii a zvyklosti, ale to si nejsem jist ani u těch zbylých.--Tchoř (diskuse) 21. 3. 2012, 21:16 (UTC)
Souhlas.--Zdenekk2 (diskuse) 21. 3. 2012, 21:31 (UTC)
Samozřejmě, sám mám při jakýchkoliv nejasnostech při editování tuto příručku otevřenou, je to rychlejší a praktičtější při práci na internetu než PČP. -- Mirth 21. 3. 2012, 22:44 (UTC)
Dobrá změna. Miraceti 21. 3. 2012, 23:11 (UTC)
Souhlas. Jan.Kamenicek (diskuse) 23. 3. 2012, 12:11 (UTC)
Souhlasím. --Petr Adámek (diskuse) 15. 4. 2012, 13:32 (UTC)


Děkuji všem za reakce, na základě plného souhlasu jsem změnu ve znění pravidla provedl. Petr Karel (diskuse) 24. 4. 2012, 09:16 (UTC)

orgchem a biochemické názvosloví

editovat

V příspěvku pod chemickou lípou se nyní řeší jednotnost organického a biochemického názvosloví na české Wikipedii. Jedná se např. o glukóza vs glukosa, metan vs methan, dehydrogenáza vs dehydrogenasa apod. Jelikož se to týká také tohoto pravidla, prosím kohokoliv o vyjádření tam. --Dvorapa (diskuse) 11. 3. 2016, 09:57 (CET)Odpovědět

Doplnění: Omezená platnost pro názvy článků, kategorií a hodnoty v infoboxech

editovat

"Při výběru z více variant je třeba dát přednost formě stylově neutrální nebo takové, která se výrazně častěji používá v jiných textech. Jsou-li obě varianty rovnocenné, například kurz a kurs, zvolte pro svůj text podle svého vkusu a v ostatních článcích pravopis neměňte. Rozhoduje autor největší části textu hesla."

Pro eliminaci chybných výkladů dopuručuju doplnit, že toto se vztahuje zejména pro prostý text článků.

Ne pro názvy článku, ne pro kategorie, ne pro vyplňování hodnot v infoboxech a podobné velmi systematizované věci. Na to se tam buď nehraje, nebo třeba zatím v omezené míře hraje, protože třeba sjednotit hodnoty v infoboxech není nic snadného. Ale až/jestli se budou hodnoty vytahovat jen z wikidat, tak se vám na nějaké "kurz" v jedné instanci a "kurs" v druhé instanci toho stejného IB vykašlou. Do té doby existují doc stránky infoboxových šablon s příkladem/vzorem vyplnění.

V jistém smyslu se omezení libovůle prvotního autora týká i vlastních jmen. Když už se např. u základního článku dohodne nějaká transkripce z azbuky, tak má mít obecnou platnost (pokud se nenajdou dobré důvody proč ji v jednotlivých speciálních případech nepoužít, ne nahodilé důvody jako je kdo to první sepsal). Chrzwzcz (diskuse) 17. 8. 2020, 22:35 (CEST) Chrzwzcz (diskuse) 18. 8. 2020, 08:10 (CEST)Odpovědět

V kategoriích a zejména v názvech článků bych systematizaci pravopisu nějak absolutně nepodporoval. Tam s argumentací sjednocováním probíhají snahy, které podle mého názoru Wikipedii spíš neprospívají. Čeština není absolutně systematizovaná a příbuzné koncepty mohou mít v mírně odlišných kontextech jako přirozené mírně odlišné varianty. A možná i v infoboxech. Ostatně přímo ten příklad etanol versus ethanol se klidně může dostat i do názvů článků, do kategorií, a možná i do infoboxů. A nerad bych, aby někdo s argumentací systematizací tuhle věc potlačoval, protože etanol versus ethanol uznává jen proto, že je výslovně zmíněn v pravidlech, a nic podobného ochoten uznat nebude.--Tchoř (diskuse) 18. 8. 2020, 07:04 (CEST)Odpovědět
Nojo, tak nepodporujte, ale už tam je, protože se pochopilo, že lavírovat v tak exponovaných místech je spíš na škodu a mate to čtenáře, proč v jednom názvu článku je "kurz", v naprosto příbuzném "kurs" a v dalším "směr". Samozřejmě že může být etanol variantní i v názvech článků, ale ne nahodile, má to být zvyklostí podle oboru článku, takže například ve stejné kategorii by se zřejmě potkat neměly. A používat pravidlo pravopisných dublet na "spor synonym" Česko-Česká republika je už vůbec nepochopením o čem toto pravidlo vypráví a co je pravopis. Že to nepochopil člen AV mě vede k tomuhle vyprávění. --Chrzwzcz (diskuse) 18. 8. 2020, 08:06 (CEST)Odpovědět
To by bylo potřeba ukázat na příkladu, proč má být kurz nebo kurs matoucí.--Tchoř (diskuse) 18. 8. 2020, 08:10 (CEST)Odpovědět
Není nutné ani možné si to vykládat tak, že jsem s tímto příspěvkem přinesl nějakou revoluci na Wikipedii a chci si vynutit nějaká nová omezení. Ono to tak už dávno funguje i bez toho a beze mě :) Jen to chci explicitně uvést, že toto pravidlo neslouží jako trumf proti systematizaci v názvech příbuzných kategorií a článků. Buď to autoři a unifikátoři v předchozí dekádě chápali, nebo toto pravidlo tak dlouho nepovšimnutě obcházeli, až ho v této oblasti oslabili k bezvýznamnosti. --Chrzwzcz (diskuse) 18. 8. 2020, 08:20 (CEST)Odpovědět
Závazné pravidlo je závazné pravidlo. Mechanismus jeho změn neprobíhá tak, že někdo prohlásí, že už ho dlouho se svými spolupracovníky pomíjí, takže už vlastně neplatí.--Tchoř (diskuse) 18. 8. 2020, 10:58 (CEST)Odpovědět
A pokud platí několik závazných pravidel současně a vzájemně se zdánlivě vylučují a omezují, tak je to vhodné zmínit, co je teda výsledkem. Nebo tohle pravidlo ve skutečnosti nikdy neplatilo pro nic jiného než prostý text, neboť zbytek podléhá přehlednosti wikipedie v pojmenovávání příbuzných článků. A určitě nikdy neplatilo obecně pro synonyma, ale pro pravopisné dublety, to je ten kurz versus kurs, ale ne pro kurz versus směr. --Chrzwzcz (diskuse) 18. 8. 2020, 12:17 (CEST)Odpovědět
Naopak, z praxe se jeví, že ta formulace a její uplatňování nejen v souvislém textu je hodno ochrany. --Bazi (diskuse) 18. 8. 2020, 17:18 (CEST)Odpovědět
Bezva prima a kde to tak momentálně funguje? --Chrzwzcz (diskuse) 18. 8. 2020, 17:19 (CEST)Odpovědět
Vrátit se na projektovou stránku „Pravopis“.