Hlasování o pravopisu

Pří probíhajících diskusích a neustálých sporech o pravopis některých slov využilo do 22. června 2004 šest wikipedistů

možnosti rozhodnout tento problém hlasováním.

Výsledky hlasování:

(hlasy pro jednoznačné používání - hlasy pro přednostní používání - hlasy pro libovolné používání)

univerzita/universita 3/0 - 4/0 - 0
téma/thema 7/0 - 0/0 - 0
matematika/mathematika 7/0 - 0/0 - 0
filozofie/filosofie 3/0 - 3/0 - 0
verze/verse 6/0 - 1/0 - 0
hyperkorektnost/hyperkorrektnost 7/0 - 0/0 - 0
fyzika/fysika 5/0 - 2/0 - 0
ortografie/orthografie 7/0 - 0/0 - 0
teologie/theologie 6/0 - 1/0 - 0
algoritmus/algorithmus 7/0 - 0/0 - 0
standardizovaný/standardisovaný 5/0 - 2/0 - 0
organizace/organisace 5/0 - 2/0 - 0
sponzor/sponsor 5/0 - 2/0 - 0
barbarizace/barbarisace 5/0 - 2/0 - 0
pozitivní/positivní 4/0 - 3/0 - 0
prezident/president 3/0 - 4/0 - 0
-izmus/-ismus 0/0 - 0/2 - 0
poezie/poesie 1/0 - 0/0 - 0

Ačkoli výsledky vzhledem k počtu hlasujících nelze přeceňovat, je zřetelná tendence k používání modernějších tvarů slov:

- jednoznačné je vyloučení použití th,
- u slov, ve kterých se z běžně vyslovuje, psát z,
- u slov, ve kterých se vyslovuje z nebo s, lze psát obě písmena, ale upředňostňovat tvar se z

Výsledky odpovídají současným Pravidlům českého pravopisu.

Shrnutí

Doporučení pro psaní článků v české wikipedii:

1) Název článku bude používat tvary přesně podle Pravidel českého pravopisu (např. Univerzita).
2) Případný(!) článek s názvem v alternativním pravopise (např. Universita) bude obsahovat pouze přesměrování na článek z bodu 1).
3) V textu článku používat tvary podle PČP, u slov připouštějících z i s preferovat první tvar se z. V jednom článku nestřídat různé tvary.
4) V odkazech používat zásadně tvary podle PČP, aby odkazovaly na článek podle bodu 1).
5) Názvy institucí, děl, ap. uvádět ve tvaru, v jakém jsou ve skutečnosti (např. Univerzita Karlova).
6) Osobní preference upravit tak, aby uživatelé Wikipedie při vyhledávání nemuseli hledat víc tvarů jednoho slova.

Co plyne z hlasování pro Víta Zvánovce, milovníka starého pravopisu a bohužel "sysopa" české Wikipedie:

1) Jste-li aspoň trochu demokrat, uznejte výsledky hlasování.
2) Okamžitě odemkněte stránky Universita, Univerzita, Univerzita Karlova, Universita Karlova, Seznam matematiků, Seznam mathematiků, příp. dalších, o kterých nevím, aby bylo možné provést úpravy podle doporučení výše.
3) Přestaňte vracet úpravy na tvary podle doporučení výše.
4) Zapřemýšlejte nad svými osobními preferencemi z hlediska ohledu na další wikipedisty a uživatele Wikipedie.
5) Zapomeňte na blud, že vynucováním psaní některých slov dosáhnete toho, že to tak budou všichni vyslovovat.
6) Omluvte se Jiřímu Kozelkovi za nařčení z vandalizace Wikipedie.
7) Zvažujte odpovědněji než dosud své kroky při mazání stránek, zamykání stránek a trestání IP adres, zjistěte si u ostatních Wikipedistů, jestli Váš krok schvalují.
8) Potlačujte v sobě touhu po ovládnutí Wikipedie, ctěte její demokratické principy.

Hlasy jednotlivých zúčastněných hlasujících:

Jednoznačné používání (pouze jeden tvar)
univerzita, téma, matematika, filozofie, verze, ortografie, hyperkorektnost,

fyzika, teologie, algoritmus, standardizovaný, organizace, sponzor, barbarizace, pozitivní, prezident

Přednostní používání (oba tvary s předností uvedeného)
-
Libovolné používání (oba tvary kdykoli)
-
Jednoznačné používání (pouze jeden tvar)
:téma, matematika, verze, hyperkorektnost, ortografie, algoritmus,
Přednostní používání (oba tvary s předností uvedeného)
:univerzita, fyzika, teologie, standardizovaný, organizace, sponzor,

barbarizace, pozitivní, prezident, -izmus

Libovolné používání (oba tvary kdykoli)

Wikipediista:Jezevec

Jednoznačné používání (pouze jeden tvar)
téma, matematika, verze, ortografie, hyperkorektnost, fyzika, teologie,

algoritmus, standardizovaný, organizace, sponzor, barbarizace, pozitivní

Přednostní používání (oba tvary s předností uvedeného)
univerzita, filozofie, prezident
Libovolné používání (oba tvary kdykoli)
Jednoznačné používání (pouze jeden tvar)
univerzita, téma, matematika, filozofie, verze, ortografie, hyperkorektnost,

fyzika, teologie, algoritmus, standardizovaný, organizace, sponzor, barbarizace, pozitivní, prezident

Přednostní používání (oba tvary s předností uvedeného)
-
Libovolné používání (oba tvary kdykoli)
-
Jednoznačné používání (pouze jeden tvar)
univerzita, téma, matematika, filozofie, verze, ortografie, hyperkorektnost,

fyzika, teologie, algoritmus, standardizovaný, organizace, sponzor, barbarizace, pozitivní, prezident

Přednostní používání (oba tvary s předností uvedeného)
Libovolné používání (oba tvary kdykoli)
Jednoznačné používání (pouze jeden tvar)
téma, matematika, ortografie, hyperkorektnost, teologie, algoritmus
Přednostní používání (oba tvary s předností uvedeného)
univerzita, filozofie, verze, fyzika, standardizovaný, organizace,

sponzor, barbarizace, pozitivní, prezident, -ismus

Libovolné používání (oba tvary kdykoli)
Jednoznačné používání (pouze jeden tvar)

téma, matematika, verze, ortografie, hyperkorektnost, fyzika, teologie, algoritmus, standardizovaný, organizace, sponzor, barbarizace, poezie

Přednostní používání (oba tvary s předností uvedeného)

univerzita, filozofie, pozitivní, prezident, -ismus

Libovolné používání (oba tvary kdykoli)
Jednoznačné používání (pouze jeden tvar)

téma,matematika, verze, hyperkorektnost, fyzika, ortografie, algoritmus, standardizovaný, organizace, sponzor, pozitivní, poezie, katolictví.

Přednostní používání (oba tvary s předností uvedeného)

univerzita, filozofie, barbarizace, prezident, teologie /-ismus

Libovolné používání (oba tvary kdykoli)
Jednoznačné používání (pouze jeden tvar)
téma, matematika, ortografie, hyperkorektnost, teologie, algoritmus
Přednostní používání (oba tvary s předností uvedeného)
univerzita, filozofie, verze, fyzika, standardizovaný, organizace,

sponzor, barbarizace, pozitivní, prezident, -ismus

Libovolné používání (oba tvary kdykoli)


Další hlasování

Jestliže má někdo další zájem, klidně se přidejte do seznamu. Může se z toho stát průběžné hlasování.

Takže: hlasuji pro "modernější tvary" s těmito výjimkami:

  • -ismus
  • filosofie (ze sophia filein, tedy milování moudrosti – nikoliv "milování Žofie")
  • renesance
  • kurs (kurz je přece německy krátký; i když slovo kurzy tak hrozně nevypadá)
  • konkurs

ABC2 21. 8. 2009, 22:07 (UTC)

ProtestEditovat

My, níže podepsaní wikipedisté, protestujeme proti zamčení stránek: Univerzita, Universita, Theologie, Teologie, Seznam matematiků, Tuberkulóza, Tuberkulosa. Zároveň požadujeme okamžité odemknutí těchto stránek za účelem jejich běžné editace, včetně pravopisných změn podle současných platných PČP a převládajících tendencí českého jazyka.

Jiří Kozelek

Připojuji se. Cinik

Tak to jste se připojil poněkud pozdě, neboť ty stránky jsou již dávno odemčeny. -- Vít Zvánovec 11:15, 20. 12. 2004 (UTC)
No jo, no, nikdo nejni dokonalej... :o)