Otevřít hlavní menu

Didecyldimethylamoniumchlorid

chemická sloučenina

Didecyldimethylamoniumchlorid (též didecyl(dimethyl)amoniumchlorid, DDAC, systematický název N,N-didecyl-N,N-dimethylamoniumchlorid) je kvartérní amoniová sloučenina s chemickým vzorcem (C10H21)2(CH3)2NCl, používaná jako antiseptikum, dezinfekční látka, fungicid, emulgátor, katalyzátor a antistatické činidlo.[1]

Didecyldimethylamoniumchlorid
Strukturní vzorec

Strukturní vzorec

Obecné
Systematický název Didecyldimethylamoniumchlorid
Ostatní názvy DDAC
Sumární vzorec C22H48ClN
Vzhled kapalina
Identifikace
Registrační číslo CAS
EC-no (EINECS/ELINCS/NLP) 230-525-2
Indexové číslo 612-131-00-6
Vlastnosti
Molární hmotnost 362,08 g/mol
Hustota 0,95 g/cm3
Bezpečnost
GHS05 – korozivní a žíravé látky
GHS05
GHS07 – dráždivé látky
GHS07
H-věty H302 H314
Žíravý
Žíravý (C)
R-věty R22 R34
S-věty (S2) S26 S36/37/39 S45
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Atom dusíku je v DDAC vázán na čtyři alkylové skupiny, dvě methylové a dvě decylové. V praxi se nejedná o čistou látku, nýbrž o směs KAS s alkylovými řetězci o délce C8, C10 a C12, kde C10 tvoří více než 90 %.

Jedná se o bezbarvou kapalinu bez zápachu. V koncentrované podobě působí jako žíravina.

DDAC je univerzální a široce používaný biocid. Má fungicidní, baktericidní a algicidní účinky. Používá se například v zahradnictví k dekontaminaci stolů a nástrojů ve sklenících. DDAC je přípravkem schváleným Evropskou unií k ochraně rostlin[2] - lze ho však používat (jako baktericid, fungicid, herbicid a algicid) jen ve vnitřním prostředí na okrasné rostliny.

DDAC se používá také v prostředcích pro ochranu dřeva a obecně v prostředcích proti řasám. Použití DDAC v biocidních přípravcích typu 16 (moluskocidy) a typu 18 (insekticidy, akaricidy a přípravky k regulaci jiných členovců) je v EU povoleno od ledna 2008.[3] Rozhodnutím Evropské komise však nebyl DDAC zařazen na seznam povolených látek pro použití typu 13 (konzervační přípravky pro kapaliny používané při obrábění kovů), protože v určené lhůtě neprojevil nikdo zájem převzít roli účastníka v programu přezkoumání DDAC pro daný typ přípravku.[4]

DDAC se používá také v mnoha čisticích a dezinfekčních přípravcích pro použití v domácnosti a ve zdravotnictví. V oblasti kosmetiky ho lze použít ve vlasových kondicionérech, protože je dobře absorbován a má antistatické a uklidňující účinky.

ReferenceEditovat