Devítiúhelník

Mnohoúhelník

Devítiúhelník je rovinný geometrický útvar, mnohoúhelník s devíti vrcholy a devíti stranami.

pravidelný devítiúhelník

Součet velikostí vnitřních úhlů konvexního devítiúhelníku je přesně 1260° (7π).

Pravidelný devítiúhelník je v podstatě složen z devíti shodných rovnoramenných trojúhelníků, jehož úhly při základně mají velikost a při vrcholu .

ParametryEditovat

Pro pravidelný devítiúhelník platí vzorce:

  • Obvod:  
  • minimální průměr:  
  • obsah:  

kde r je poloměr kružnice opsané devítiúhelníku, a je jeho strana.

Pro pravidelný devítiúhelník platí také tyto vzorce:

  • o - obvod

 

kde a je délka strany

  • r- poloměr kružnice vepsané

 

  • plocha:

 

  • R - poloměr kružnice opsané

 

 

 


Konstrukce devítiúhelníkuEditovat

Pravidelný devítiúhelník není možné sestrojit pouze za pomocí pravítka a kružítka. Dá se však sestrojit s odchylkou úhlů takto:

 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat