Hydrid lithný

chemická sloučenina
(přesměrováno z Deuterid lithný)
Iontová struktura hydridu lithného

Hydrid lithný (LiH) je sloučenina lithia a vodíku. Je to bezbarvá krystalická látka, běžně však bývá zbarvena do šeda. Jako typický iontový hydrid má vysoký bod tání (689 °C). Jeho hustota je 780 kg/m3 (téměř stejná jako hustota ethanolu).

Je nejstabilnější z hydridů alkalických kovů. Vlastnostmi je spíše podobný hydridům kovů alkalických zemin. Ačkoliv je LiH při vyšší teplotě velmi reaktivní, za obyčejné teploty je poměrně stálý. Nereaguje například ani se suchými plyny jako jsou kyslík, chlor nebo chlorovodík. Velmi živě naopak reaguje s vodou za vzniku hydroxidu lithného a vodíku.

LiH + H2O LiOH + H2

Jako typická iontová sloučenina i roztavený hydrid lithný vede elektrický proud, přičemž se rozkládá na lithium a vodík. Ten se uvolňuje na anodě, což je důkaz toho, že je elektronegativnější složkou této sloučeniny.

VýrobaEditovat

Jeho výroba vychází z přímé reakce kovového lithia a plynného vodíku:

2 Li + H2   2 LiH

PoužitíEditovat

LiH má velké množství využití. Často je využíván jako sušidlo, prekurzor pro syntézu hydridu lithnohlinitého, při přípravě vodíku a při výrobě keramiky. LiH má největší zastoupení vodíku ze všech iontových hydridů. Obsah vodíku v LiH je 3x větší než v NaH, protože lithium má nejmenší relativní atomovou hmotnost ze všech kovů.

Deuterid lithný (LiD) je explozivní složka v termonukleárních zbraních. Deuterid lithný na rozdíl od tritia není radioaktivní.

BezpečnostEditovat

LiH je zápalný na vzduchu. S vodou reaguje explozivně za vzniku hydroxidu lithného a vodíku.

ReferenceEditovat