Deus ex machina

Deus ex machina [deus eks máchiná] je literární termín, jehož doslovný překlad je bůh ze stroje či bůh na kladce.

AntikaEditovat

Deus ex machina pochází z antického starořeckého divadla, kde se nazýval ἀπὸ μηχανῆς θεός [apo méchanés theos]. Je to způsob, kterým antičtí dramatici řešili zdánlivě neřešitelnou situaci, do které se dostal hlavní hrdina. V takovém momentě byl na jeviště prostřednictvím mechanického zařízení spuštěn nějaký bůh (často v podobě sochy) a situaci rozřešil. Divadelní kus pak zpravidla brzy končí.
V pozdějších dobách se takto označuje už jen princip náhlého a nečekaného vyřešení situace.

KlasicismusEditovat

Vzhledem k tomu, že období klasicismu čerpalo všemi možnými způsoby z antických tradic, tak se tento princip v klasicistním dramatu často objevuje.
Jako příklad můžeme zmínit zakončení komedie Tartuffe od Molièra. Do prohry Orgona vstupuje králův posel, a vše dostává jiný směr.

SoučasnostEditovat

Dnes se termín deus ex machina používá v přeneseném významu jako někdo (popř. něco) náhle se objevující a přinášející nečekané řešení, zejména v literatuře, řidčeji i jinde. Příkladem může být např. povídka Jestřáb kontra Hrdlička od Svatopluka Čecha a zásah doktora Volného; nebo film Země nikoho (No man's land, 2001), kde tímto rčením komentoval voják mírových sil přílet vrtulníku s nadřízenými.