Desetiúhelník

Desetiúhelník je rovinný geometrický útvar, mnohoúhelník s deseti vrcholy, deseti stranami a třicetipěti úhlopříčkami.

pravidelný desetiúhelník

Součet velikostí vnitřních úhlů konvexního desetiúhelníku je přesně 1440° (8π).

Pravidelný desetiúhelník je v podstatě složen z deseti shodných rovnoramenných trojúhelníků, jejichž úhly při základně mají velikost a při vrcholu .

ParametryEditovat

r je poloměr a a je strana desetiúhelníku.

Pravidelný desetiúhelníkEditovat

Obvod:

 

minimální průměr:

 

obsah:

 

Obecný desetiúhelníkEditovat

Obvod:

 

Obsah:

 

n je počet všech trojúhelníků, na které se daný desetiúhelník rozdělí.

Konstrukce pravidelného desetiúhelníkuEditovat

Sestrojením os pětiúhelníka, které protnou kružnici opsanou pětiúhelníku, vzniknou vrcholy, které spolu s vrcholy pětiúhelníka tvoří desetiúhelník.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat