Dělitel nuly

Dělitel nuly je pojem z oboru abstraktní algebry. Jako levý dělitel nuly se označuje takový nenulový prvek a okruhu R, ke kterému v R existuje nenulový prvek b takový, že platí ab = 0. Podobně je pravý dělitel nuly takový nenulový prvek a, ke kterému existuje v daném okruhu nějaký nenulový prvek c takový, že platí ca = 0. Prvek, který je i levým i pravým dělitelem nuly, se nazývá zkrátka dělitel nuly.

Pokud se jedná o komutativní okruh, pak nemá smysl rozlišovat, neboť je každý levý dělitel zároveň i pravý a naopak. Komutativní okruh bez dělitelů nuly se nazývá obor integrity.

PříkladEditovat

 

neboť platí například

 

VlastnostiEditovat

  • Dělitelé nuly nemohou být jednotkami. Je-li a invertibilní a ab=0, pak 0=a−10=a−1ab=b, což je spor.

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku zero divisor na anglické Wikipedii.