Otevřít hlavní menu

Dálnice 4 (hebrejsky כביש 4; Kviš 4) je izraelská dálnice, která vede podél celé izraelské pobřežní planiny Středozemního moře. Začíná na severu u hraničního přechodu s Libanonem u Roš ha-nikra a končí u hraničního přechodu Erez u Pásma Gazy. Do 90. let 20. století pokračovala až do Rafáhu na egyptskou hranici. V některých částech dálnice kopíruje starověkou cestu Via Maris.

Dálnice 4
Dálnice 4
Základní údaje
Celková délka 201 km
Stát IzraelIzrael Izrael
Region
 • Geha1.jpg
  Objekty na trase
      AB-AS-grün.svg (0) křižovatka Chevel Aza
      AB-AS-grün.svg (2) vjezd do Netiv ha-Asara
      AB-AS-grün.svg (4) křižovatka Jad Mordechaj, vjezd do Jad Mordechaj
      AB-AS-grün.svg (6) křižovatka Zikim, vjezd do Zikim a Gvar'am
      AB-AS-grün.svg (8) vjezd do Mavki'im
      AB-AS-grün.svg (9) křižovatka Aškelon Darom, jižní vjezd do města Aškelon, ulice Sderot Chajim Bar Lev
      AB-AS-grün.svg (11) vjezd do Bat Hadar
      AB-AS-grün.svg (12) vjezd do Bejt Šikma
      AB-AS-grün.svg (12) křižovatka Aškelon, vjezd do města Aškelon, ulice Sderot David Ben Gurion
      AB-AS-grün.svg (13) křižovatka Berechja
      AB-AS-grün.svg (14) křižovatka Aba Hilel Silver u obce Kfar Silver
      AB-AS-grün.svg (15) křižovatka Aškelon Cafon, severní vjezd do města Aškelon, ulice Sderot Menachem Begin
      AB-AS-grün.svg (20) křižovatka Eškolot u obce Nicanim
      AB-AS-grün.svg (20) křižovatka Nicanim u obce Nican
      AB-AS-grün.svg (22) vjezd do Bejt Ezra
      AB-AS-grün.svg (23) vjezd do Emunim a Bejt Ezra
      AB-AS-grün.svg (24) křižovatka Emunim, vjezd do Sde Uzijahu a Emunim
      AB-AS-grün.svg (25) křižovatka Ad Halom, vjezd do průmyslové zóny Ad Halom u města Aškelon
      AB-AS-grün.svg (27) křižovatka Ašdod Darom, jižní vjezd do města Ašdod, ulice Sderot Menachem Begin
      AB-AS-grün.svg (28) vjezd do Gan Javne a Štulim
      AB-AS-grün.svg (34) křižovatka Ašdod
      AB-AS-grün.svg (42) křižovatka Javne, vjezd do města Javne
      AB-AS-grün.svg (49) křižovatka Cholot, vjezd do města Rišon le-Cijon
      AB-AS-grün.svg (50) křižovatka Rišon Darom, jižní vjezd do města Rišon le-Cijon
      AB-AS-grün.svg (53) křižovatka Gan Rave, vjezd do města Rišon le-Cijon, ulice Sderot ha-Histadrut
      AB-AS-grün.svg (55) křižovatka Rišon le-Cijon, vjezd do města Rišon le-Cijon, ulice Sderot Moše Dajan
      AB-AS-grün.svg (58) křižovatka Cholon Mizrach, východní vjezd do města Cholon, ulice Sderot Jerušalajim
      AB-AS-grün.svg (59) křižovatka ha-Šiv'a poblíž obce Mišmar ha-Šiv'a, ulice Derech ha-Šiv'a
      AB-AS-grün.svg (60) křižovatka Ganot poblíž obce Ganot
      AB-AS-grün.svg (62) křižovatka Mesubim, vjezd do Or Jehuda a Ramat Gan
      AB-AS-grün.svg (64) křižovatka Aluf Sade, vjezd do města Ramat Gan, ulice Rechov Aluf Sade a Derech Šeba
      AB-AS-grün.svg (65) křižovatka Bar Ilan, vjezd do Kirjat Ono
      AB-AS-grün.svg (66) křižovatka Giv'at Šmu'el, vjezd do města Giv'at Šmu'el a Bnej Brak, ulice Rechov Mivca Kadeš
      AB-AS-grün.svg (68) křižovatka Geha, vjezd do města Bnej Brak a Petach Tikva
      AB-AS-grün.svg (72) křižovatka Moreša u města Ramat ha-Šaron
      AB-AS-grün.svg (78) křižovatka Ra'anana Darom, jižní vjezd do města Ra'anana a Kfar Saba
      AB-AS-grün.svg (79) křižovatka Ra'anana, vjezd do města Ra'anana a Kfar Saba
      AB-AS-grün.svg (80) křižovatka Kfar Saba-Ra'anana Cafon, severní vjezd do města Ra'anana a Kfar Saba, ulice Rechov Weitzman a Sderot Menachem Begin
      AB-AS-grün.svg (82) křižovatka Bacra, vjezd do obce Bacra
      AB-AS-grün.svg (83) křižovatka Charucim, vjezd do obce Bnej Cijon
      AB-AS-grün.svg (85) křižovatka Hadarim u obce Cherut
      AB-AS-grün.svg (88) křižovatka Dror u obce Bnej Dror
      AB-AS-grün.svg (91) křižovatka Hadasim, vjezd do měst Kadima-Coran a Even Jehuda
      AB-AS-grün.svg (93) křižovatka Pardesija, vjezd do města Pardesija
      AB-AS-grün.svg (95) křižovatka ha-Šaron u obce Nordija
      AB-AS-grün.svg (104) křižovatka Rupin u obce Kfar Monaš
      AB-AS-grün.svg (100) křižovatka ha-Ogen u obce Ha-Ogen a Mišmar ha-Šaron
      AB-AS-grün.svg (102) křižovatka Chefer, vjezd do obce Kfar Vitkin
      AB-AS-grün.svg (104) křižovatka ha-Ro'e, vjezd do obce Kfar ha-Ro'e
      AB-AS-grün.svg (109) křižovatka Chadera, vjezd do města Chadera, ulice Rechov Herbert Samu'el a Rechov David Šim'oni
      AB-AS-grün.svg (111) křižovatka Cahrošet, severní vjezd do města Chadera, ulice Rechov ha-Šalom a Rechov Friedlander
      AB-AS-grün.svg (112) křižovatka Nachal Chadera, severní vjezd do města Chadera
      AB-AS-grün.svg (114) křižovatka Pal Jam, jižní vjezd do obce Kejsarija
      AB-AS-grün.svg (116) křižovatka Or Akiva, jižní vjezd do města Or Akiva, ulice Sderot ha-Nasi Weitzman
      AB-AS-grün.svg (118) křižovatka Binjamina, vjezd do města Binjamina-Giv'at Ada a Or Akiva
      AB-AS-grün.svg (120) vjezd do obce Bejt Chananija, místní silnice 6531
      AB-AS-grün.svg (123) vjezd do obce Ma'agan Micha'el
      AB-AS-grün.svg (124) vjezd do nákupní zóny u města Zichron Ja'akov
      AB-AS-grün.svg (125) vjezd do města Zichron Ja'akov
      AB-AS-grün.svg (127) křižovatka Furejdis u města Furejdis
      AB-AS-grün.svg (129) vjezd do obce Nachšolim, místní silnice 7011
      AB-AS-grün.svg (131) vjezd do obce Ejn Ajala
      AB-AS-grün.svg (132) křižovatka Ofer, vjezd do obce Ofer a Kerem Maharal
      AB-AS-grün.svg (133) vjezd do obce Crufa
      AB-AS-grün.svg (135) vjezd do obce Geva Karmel
      AB-AS-grün.svg (136) vjezd do obce Ejn Karmel
      AB-AS-grün.svg (139) vjezd do obce Ejn Hod a Nir Ecion
      AB-AS-grün.svg (140) křižovatka Oren u Kfar Cvi Sitrin
      AB-AS-grün.svg (142) vjezd do obce Megadim
      AB-AS-grün.svg (145) vjezd do obce ha-Chotrim
      AB-AS-grün.svg (146) jižní vjezd do města Tirat Karmel
      AB-AS-grün.svg (146) vjezd do obce Kfar Galim
      AB-AS-grün.svg (?) severní vjezd do města Tirat Karmel
      AB-AS-grün.svg (149) křižovatka Haifa Darom, jižní vjezd do města Haifa a do Karmelských tunelů
      AB-AS-grün.svg (151) křižovatka Derech ha-Jam, jižní vjezd do města Haifa
      AB-AS-grün.svg (154) křižovatka Allenby, vjezd do města Haifa, ulice Derech Allenby
      AB-AS-grün.svg (158) křižovatka Chiram, vjezd do města Haifa
      AB-AS-grün.svg (160) křižovatka Gešer Paz, vjezd do města Haifa
      AB-AS-grün.svg (160) křižovatka Gdud 21, vjezd do města Haifa, ulice Rechov ha-Chašmal
      AB-AS-grün.svg (161) křižovatka Krajot, vjezd do města Haifa a do Karmelských tunelů
      AB-AS-grün.svg (162) křižovatka Kišon, vjezd do města Haifa, ulice Derech ha-Amakim
      AB-AS-grün.svg (165) křižovatka Vulkan, východní vjezd do města Haifa, ulice Derech Moše Dajan
      AB-AS-grün.svg (166) křižovatka Mota Gur, východní vjezd do měst Haifa a Krijat Ata, ulice Chalucej ha-Ta'asija
      AB-AS-grün.svg (167) křižovatka Kirjat Chajim, vjezd do Kirjat Chajim a Kirjat Bialik
      AB-AS-grün.svg (168) křižovatka ha-Šoftim, vjezd do města Kirjat Bialik a Kirjat Mockin, ulice Sderot Jerušalajim a Sderot Gošen
      AB-AS-grün.svg (170) křižovatka he-Asor, vjezd do města Kirjat Bialik a Kirjat Mockin, ulice Sderot Ben Gurion a Sderot Weitzman
      AB-AS-grün.svg (171) křižovatka Afek, vjezd do města Kirjat Bialik
      AB-AS-grün.svg (171) křižovatka Ejn Afek, vjezd do města Kirjat Bialik
      AB-AS-grün.svg (175) křižovatka Kfar Masaryk, vjezd do obce Kfar Masaryk
      AB-AS-grün.svg (177) křižovatka Ejn ha-Mifrac, vjezd do obce Ejn ha-Mifrac
      AB-AS-grün.svg (179) křižovatka Akko Mizrach, východní vjezd do města Akko
      AB-AS-grün.svg (183) křižovatka Šomrat u obce Šomrat, severní vjezd do města Akko
      AB-AS-grün.svg (184) vjezd do obce Lochamej ha-Geta'ot
      AB-AS-grün.svg (186) křižovatka Regba u obce Regba
      AB-AS-grün.svg (188) vjezd do obce Evron
      AB-AS-grün.svg (190) křižovatka Naharija, vjezd do města Naharija
      AB-AS-grün.svg (193) vjezd do obce Sa'ar
      AB-AS-grün.svg (195) vjezd do obce Gešer ha-Ziv
      AB-AS-grün.svg (198) vjezd do obce Liman
      AB-AS-grün.svg (199) křižovatka Becet u obce Becet, vjezd do města Šlomi
      AB-AS-grün.svg (200) vjezd do obce Kfar Roš ha-Nikra
  Některá data mohou pocházet z datové položky.
  Křižovatka Abba Hillel

  Ačkoliv je dálnice souvislá, obecně se dělí do pěti částí, z nichž každá má svůj název, charakter a rychlostní limit:

  • Severní pobřežní dálnice (Roš ha-NikraHaifa)
  • Stará Haifa − Telavivská dálnice (HaifaRa'anana). V Izraeli se jí normálně říká „Stará dálnice“ (hebrejsky הכביש הישן), zatímco dálnice 2 se označuje jako „Nová dálnice.“ Tato část byla původně postavena Brity, aby Židům umožnila cestovat z Tel Avivu do Haify a obešla arabská města Kalkílija a Tulkarm během nepokojů v letech 19361939, což z ní činí první obchvat v zemi.
  • Dálnice Geha nebo První prezidentská cesta (Ra'ananaAzor)
  • Dálnice Tel Aviv − Ašdod (AzorAšdod)
  • Jižní pobřežní dálnice (Ašdod − přechod Erez)

  Sekce Tel Aviv − Ašdod a Geha jsou bez poplatku.

  V letech 20072010 vyrostly v Haifě takzvané Karmelské tunely, víc než 6 kilometrů dlouhý komplex tunelů, které obcházejí centrální pobřežní část města a které tvoří obchvat města a zároveň přeložku trasy dálnice.

  ReferenceEditovat

  V tomto článku byl použit překlad textu z článku Highway 4 (Israel) na anglické Wikipedii.

  Související článkyEditovat

  Externí odkazyEditovat