Biogeografie

Biogeografie a státy Evropy
Krajina jako prostor, který obývá určitá populace organismů.

Biogeografie je věda o rozdělení biodiverzity v prostoru a čase. Zkoumá, kde které organismy žijí, a které procesy to způsobily.

Biogeografii můžeme definovat jako vědu o rozšíření, vývoji, a změnách organismů a jejich společenstev v prostoru a čase. Předmětem jejího studia je geobiosféra a zákonitosti její prostorové diferenciace.

—Horník a kolektiv

Zákonitosti rozšíření druhů lze obvykle vysvětlit přes kombinaci historických faktorů jako například speciace, extinkce, kontinentální drift (pohyb světadílů), zalednění (a související změny hladiny moře) a to v kombinaci s plochou a izolací zemských mas a dostupné energie.

Biogeografie USA

Mezi příbuzné obory na hranici biologie a geografie patří např. krajinná ekologie.

HistorieEditovat

Vědecká teorie biogeografie pramení z práce britského biologa Alfreda Russela Wallace.

Dílčí obory biogeografieEditovat

KlasifikaceEditovat

Biogeografie je syntetická věda, která úzce spolupracuje s geografií, biologií, pedologií, geologií, klimatologií, ekologií a evolucí.

Některé základní principy v biogeografii jsou:

 • evoluce (změna genetického složení populace)
 • extinkce (vyhynutí druhu)
 • rozptýlení (pohyb populace od jejich místa původu ve vztahu k migraci)
 • rozsah (území, které populace obývá) a distribuce
 • endemické oblasti
 •  
  Západní Austrálie a její biodiverzita
  vikariance

OdkazyEditovat

LiteraturaEditovat

 • LOMOLINO, Mark V. - RIDDLE, Brett R. - BROWN, James H. Biogeography. Mark V. Lomolino, Brett R. Riddle, James H. Brown. 3rd ed. Sunderland, Mass. : Sinauer Associates, c2006. xiii, 845 p, ill., maps (some col.), 29 cm. ISBN 0878930620
 • Biogeografické členění České republiky. editor Martin Culek. Praha : ENIGMA, 1996. 347 s. +, 1 mapa. ISBN 8085368803
 • CULEK, Martin. Biogeografické členění České republiky. II. díl. Martin Culek a kolektiv. Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2005. 589 s, + 1 CD-ROM. ISBN 8086064824

Externí odkazyEditovat