Krajinná ekologie (též geoekologie nebo ekologie krajiny) je rozsáhlý hraniční obor ekologie a geografie zabývající se studiem komplexní struktury vztahů mezi společenstvy organismů (biocenózami) a podmínkami jejich prostředí v určitém výseku krajiny. Pojem poprvé použil a takto definoval německý biogeograf Carl Troll.

Krajina - objekt zkoumání krajinné ekologie

Termín krajinná ekologie byl poprvé zmíněn v Trollově práci z r. 1939 (Luftbildplan und ökologische Bodenforschung). Krajinná ekologie je věda blízká geografii, některými odborníky zvaná nauka o krajině. Počátky krajinné ekologie lze spatřovat v přechodu od geografie vegetace k ekologickému zkoumání krajiny.[1]

V rámci krajinné ekologie se pracuje s pojmem krajinářství, ten zahrnuje řadu aspektů krajinotvorby (projekčních, provozních, výzkumných, plánovacích a správních atd). V České republice představuje krajinářství specifický obor a studuje se například na Fakultě životního prostředí ČZU.[2]

Reference editovat

  1. Krajinná ekologie - učebnice - kapitola 1. www.uake.cz [online]. [cit. 2022-02-09]. Dostupné online. 
  2. Studijní programy. FŽP [online]. [cit. 2022-02-09]. Dostupné online. 

Odkazy editovat

Literatura editovat

  • FORMAN, Richard T. T.; GODRON, Michel. Krajinná ekologie. Praha : Academia, 1993. ISBN 80-200-0464-5
  • KOVÁŘ, Pavel. Ekosystémová a krajinná ekologie Praha : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2788-5
  • LIPSKÝ, Zdeněk: Krajinná ekologie pro studenty geografických oborů. Praha : Karolinum, 1999, 129 s. ISBN 80-7184-545-0
  • LIPSKÝ, Zdeněk: Sledování změn v kulturní krajině: učební text pro cvičení z předmětu Krajinná ekologie. Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, 2000, 71 s. ISBN 80-213-0643-2

Související články editovat

Externí odkazy editovat