Arachné (Gustave Doré, 1861)

Arachné (řecky ἀράχνη, v překladu pavouk), byla řecká dívka, která byla dle starořecké mytologie proměněna v pavouka.

Arachné byla dcerou barvíře Idmona z Kolofónu, pracovala jako přadlena a tkadlena tapisérií (gobelínů), tedy uměleckých obrazů. V tomto uměleckém řemesle se brzy stala natolik známou, že její díla přicházely obdivovat nymfy z celého okolí. Po čas Arachné stouplo sebevědomí umělkyně a vyzvala na souboj ve tkaní samotnou bohyni Athénu, patronku vyšívaček a přadlen. Pallas Athéna pak na své tapisérii zobrazila dvanáctero olympských bohů. Vedla vlastní spor s bohem Poseidónem o název města Athény. Ve čtyřech rozích obrazu pak zobrazila porážky smrtelníků, kteří se odvážili měřit s bohy.

Arachné na svém gobelínu zobrazila proměny bohů a jejich hříšná milostná vzplanutí.

Když byly obrazy hotovy, měly srovnatelnou uměleckou hodnotu i kvalitu ruční práce. Athéna nemohla prohlásit svůj gobelín za lepší. Popudilo ji však, co Arachné zobrazila, a proto její dílo v hněvu roztrhala. Nato se Arachné ze strachu před trestem oběsila. Bohyni Athéně to bylo líto, a tak jí vrátila život alespoň tím, že ji proměnila v pavouka.

PramenyEditovat