Anna z Foix a Candale

česká královna

Anna z Foix a Candale (1484?26. července 1506, Budín) byla uherská, chorvatská a česká královna , třetí manželka Vladislava Jagellonského.

Anna z Foix a Candale
Česká, uherská a chorvatská královna
Anna z Foix a Candale na obrazu neznámého malíře ve Svatováclavské kapli v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha
Anna z Foix a Candale na obrazu neznámého malíře ve Svatováclavské kapli v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha
Manžel Vladislav Jagellonský
Korunovace uherskou královnou 29. září 1502
Manželkou panovníka 15021506
Narození kolem r. 1484
Úmrtí 26. července 1506
Budín
Pohřbena katedrála v Székesfehérváru
Předchůdce Beatrix Neapolská
Následník Marie Habsburská
Potomci I. Anna Jagellonská
II. Ludvík Jagellonský
Rod Rod Foix
Otec Gaston II. z Foix-Candale
Matka Kateřina z Foix-Candale
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Předchozí manželství Vladislava JagellonskéhoEditovat

Roku 1476 uzavřel dvacetiletý Vladislav sňatek per procurationem (v zastoupení, jak velela dobová zvyklost) v Ansbachu s Barborou Braniborskou, ovdovělou dvanáctiletou hlohovskou kněžnou, jež byla dcerou braniborského kurfiřta Albrechta III. Achilla z rodu Hohenzollernů. Vladislav svoji první choť nikdy nepřevzal, aby ji uvedl do Prahy. Vinu na tom měl zřejmě uherský král Matyáš Korvín. Roku 1476 se zmocnil slezských knížectví a s Hlohovskem, jež zdědila Barbora po svém prvním, zesnulém choti a měla jej přinést věnem českému králi, naložil jako s odumřelým lénem. Český král začal usilovat o rozvod, ale papežská kurie, stranící Matyáši Korvínovi, ho celá léta nevyslyšela. Manželství zrušil teprve roku 1500 papež Alexandr VI.

Roku 1490 se Vladislav poté, co se stal uherským králem, oženil s Beatricí Neapolskou, dcerou neapolského krále Ferdinanda I. Ferrante a bezdětnou vdovou po Matyáši Korvínovi. V době jejího sňatku s Vladislavem bylo již víceméně zřejmé, že toto manželství zůstane bezdětné. Vzhledem k pozdní rozluce Vladislavova manželství s Barborou Braniborskou byl tento sňatek v podstatě neplatný.

Životopis Anny z FoixEditovat

 
Annina pečeť

Anna pocházela z Francie, byla dcerou Gastona, hraběte z Candale, a Kateřiny z Foix, a příbuznou francouzské královské dynastie Valois. Její sňatek s uherským a českým králem Vladislavem, který byl o více než dvacet let starší než ona, byl důsledkem politického sblížení Jagellonců s francouzským králem Ludvíkem XII., které bylo namířeno proti expanzi Osmanské říše a rozpínavosti Habsburků ve Střední Evropě.

Sňatková smlouva byla podepsána 23. března 1502. Poté Anna zamířila do Uher a byla zde 29. září 1502, ještě před svým sňatkem 6. října 1502, korunována ve Stoličném Bělehradě jako uherská královna. Českou královnou korunována nebyla. Jako věrná katolička měla totiž hluboké předsudky vůči kacířským kališníkům, a proto do českého království nikdy nevstoupila. Dne 23. července 1503 porodila královna Anna svému choti jeho prvního toužebně očekávaného potomka, dceru Annu. To pomohlo uvolnit v té době již velmi napjaté vztahy mezi budínským královským dvorem a římským králem Maxmiliánem I., který Vladislavovi okamžitě nabídl sňatek Anny s některým ze svých vnuků (Ferdinanda Habsburského si Anna později skutečně vzala).

Návrh na dynastické spojení našel u krále Vladislava příznivý ohlas. Po jeho vážném onemocnění se však zdálo, že tento krok sotva půjde prosadit mírovou cestou, neboť tzv. uherská „národní“ strana nechtěla připustit, aby se někdy opět stal panovníkem v Uhrách cizinec. Přesto Maxmilián požádal již v polovině roku 1504 o princezninu ruku. Vladislav začal navzdory odporu uherské šlechty vyjednávat s Habsburky. Silnou podporu našel u královny Anny.

Dne 1. července 1506 porodila královna druhé dítě, syna Ludvíka. Král Vladislav měl konečně mužského dědice. Přestože byl chlapec velmi slabý, udržel se při životě. Králova milovaná choť však zaplatila synovo narození vlastním životem. Zemřela 26. července 1506. Její portrét zdobí Svatováclavskou kapli v katedrále svatého Víta v Praze.

PotomciEditovat

1521 Ferdinand I. Habsburský
1522 Marie Habsburská

GenealogieEditovat

Jan I.
z Foix-Candalle

nar .ok. 1415
zm. ok. 1490r.
  Markéta
de la Pole

nar. před 1421
zm. 1485
  Gaston IV.
z Foix-Grailly

nar. 1422
zm. 1472
  Eleonora I.
Aragonská

nar. 1425r
zm. 1479
         
     
  Gaston II.
z Foix-Candale

zm. 1500
  Kateřina
z Foix

nar. po 1460
zm. před 1494
 
     
   
Vladislav
Jagellonský

nar.1. 3. 1456
zm. 13. 3. 1516
OO 6. 10. 1502
Anna de Foix-Candalle
nar. 1484
zm. 1506
                   
                   
Anna Jagellonská
 nar. 23. 7. 1503
 zm. 27. 1. 1547
 
Ludvík Jagellonský
 nar. 1. 7. 1506
 zm. 29. 8.1526
 

LiteraturaEditovat

  • MACEK, Josef. Tři ženy krále Vladislava. Praha, 1992.
  • KŠÍR, Josef. K původu české královny Anny. Genealogické a heraldické listy (GaHL) 21. 40-47. Praha, 2001.
  • Osobnosti - Česko : Ottův slovník. Praha: Ottovo nakladatelství, 2008. 823 s. ISBN 978-80-7360-796-8. S. 18. 
  • VOŠAHLÍKOVÁ, Pavla, a kol. Biografický slovník českých zemí : 1. sešit : A. Praha: Libri, 2004. 155 s. ISBN 80-7277-215-5. S. 106. 

Externí odkazyEditovat

Česká královna
Předchůdce:
Beatrix Neapolská
15021506
Anna z Foix a Candale
Nástupce:
Marie Habsburská
Uherská královna
Předchůdce:
Beatrix Neapolská
15021506
Anna z Foix a Candale
Nástupce:
Marie Habsburská
Chorvatská a slavonská královna
Předchůdce:
Beatrix Neapolská
15021506
Anna z Foix a Candale
Nástupce:
Marie Habsburská