Šarlota Georgina Meklenbursko-Střelická

německá šlechtična

Šarlota Georgina Meklenbursko-Střelická (Šarlota Georgina Luisa Frederika; 17. listopadu 1769, Hannover14. května 1818, Hildburghausen) byla členkou rodu Meklenbursko-Střelických a narozením meklenbursko-střelická vévodkyně. Sňatkem s vévodou Fridrichem Sasko-Hildburghausenským (pozdějším vévodou sasko-altenburským) se pak stala sasko-hildburghausenskou vévodkyní.

Šarlota Georgina Meklenbursko-Střelická
sasko-hildburghausenská vévodkyně
Portrét
Vévodkyně Šarlota, Carl Vogel, asi 1815
Doba vlády3. září 1785 – 14. května 1818
Narození17. listopadu 1769
Hannover, Brunšvicko-lüneburské kurfiřtství
Úmrtí14. května 1818 (ve věku 48 let)
Hildburghausen, Sasko-Hildburghausen
Sňatek3. září 1785
ManželFridrich Sasko-Hildburghausenský
PotomciJosefSasko-Hildburghausenský
Šarlota Sasko-Hildburghausenská
Karolína Augusta Sasko-Hildburghausenská
Josef Sasko-Altenburský
Frederika Sasko-Hildburghausenská
Tereza Sasko-Hildburghausenská
Luisa Sasko-Hildburghausenská
František Sasko-Hildburghausenský
Jiří Sasko-Altenburský
Fridrich Sasko-Hildburghausenský
Maxmilián Sasko-Hildburghausenský
Eduard Sasko-Altenburský
DynastieDynastie Meklenburských
OtecKarel II. Meklenbursko-Střelický
MatkaFrederika Hesensko-Darmstadtská
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Šarlota Georgina se narodila v Hannoveru, brunšvicko-lüneburském kurfiřtství jako nejstarší dítě budoucího vévody Karla II. Meklenbursko-Střelického a jeho první manželky Frederiky Hesensko-Darmstadtské.

Šarlota a její sestry, královna Luisa Pruská, královna Frederika Hannoverská a kněžna Tereza z Thurn-Taxisu, byly považovány za nejkrásnější ženy své doby. Německý spisovatel Jean Paul věnoval svůj román Titan „čtyřem krásným a urozeným sestrám na trůnu“.

Dětství a mládí

editovat

Šarlota vyrůstala v Hannoveru, kde byl její otec guvernérem jménem svého švagra, britského krále Jiřího III., který žil v Londýně. Když bylo Šarlotě dvanáct let, zemřela jí matka a ona byla vychovávána matčinou sestrou Šarlotou, která se v roce 1784 provdala za jejího otce, a také Magdalenou z Wolzogenu. Její sestry mezitím vyrůstaly u jejich babičky, Marie Luisy Albertiny Leiningensko-Falkenbursko-Dagsburské, v Darmstadtu. Poté se už Šarlota přestěhovala do Hildurghausenu.

Sasko-Hildburghausenská vévodkyně

editovat
 
Vévodkyně Šarlota Sasko-Hildburghausenská (1769–1818), pastel Johanna Filipa Bacha, asi 1790

3. září 1785 se patnáctiletá Šarlota provdala za o šest let staršího vévodu Fridricha Sasko-Hildburghausenského, za něhož do roku 1787 vládl jako regent jeho praprastrýc Josef Sasko-Hildburghausenský. Manželství nebylo šťastné; Šarlota byla manželovi mentálně nadřazená a on ji začal brzy ignorovat. Manželé měli také finanční problémy; Sasko-Hildburghausensko bylo finančně zničeno politikou Fridrichových předchůdců a v roce 1806 bylo vévodství dáno do císařské nucené správy. Komisaři vévodovi a vévodkyni umožnili jen omezený civilní seznam (seznam osob, kterým vláda vyplácí peníze, obvykle za službu státu nebo jako čestné důchody).

Šarlotin otec i bratři ji v Hildburghausenu často navštěvovali. V roce 1787 se její otec přestěhoval do Hildburghausenu natrvalo a stal se prezidentem úvěrové komise. V roce 1792 prchla Šarlotina babička i s jejími sestrami před postupující francouzskou armádou z Darmstadtu do Hildburghausenu. Její babička si všimla, že Šarlotin manžel ...plní ze všech svých povinností s horlivostí pouze ty manželské. Šarlota, která tohoto muže nikdy nemilovala, je neustále těhotná. Rodina strávila v Hildburghausenu několik bezstarostných týdnů. V roce 1793 se Šarlotina babička vrátila z exilu a se Šarlotinými sestrami odcestovala do Frankfurtu nad Mohanem, kde se Luisa setkala se svým budoucím manželem, Fridrichem Vilémem.

Šarlota měla velmi důvěrný a milující vztah se svou sestrou Frederikou a příbuznými ve Strelitzu. V roce 1803 a 1805 navštívil Hildburghausen pruský královský pár. Při této příležitosti komisaři umožnili vévodskému páru obnovit část jejich nábytku. V roce 1806 navštívila Šarlota se sestrou Terezou sestru Luisu ve velitelství pruského krále Fridricha Viléma III. v Erfurtu, když vyhlašoval válku Napoleonovi. Luisa pomohla vyhlášení války navrhnout.

Christian Truchseß von Wetzhausen zu Bettenburg byl přítelem vévodského páru a kmotrem jejich syna Eduarda. Poté, co jej navštívila Šarlota s dcerou Terezou, která tou dobou byla korunní bavorskou princeznou, na zámku Bettenburg ve Franconii, napsal Fouquému: Naše bavorská korunní princezna a dědičná princezna z Weilburgu byly na návštěvě u své matky, vévodkyně z Hildburghausenu; a protože tyto milé dcery znám od dětství a vždy byly ke mně laskavé, pocítily nutkání navštívit starého Truchseßa na jeho zámku a společně s jejich bratrem Jiřím a dědičným princem z Weilburgu, statečným mužem od Waterloo, mě s opravdu jen malým doprovodem v neděli odpoledne navštívily. Na bavorskou korunní princeznu se přišlo podívat mnoho diváků. Když přijímal své hosty, pokoušel se Truchseß na svůj hrad uvést nejprve níže postavenou Šarlotu, ona to ale s odkazem na svou dceru odmítla. Truchseß však řekl: Vaše Výsost mi odpustí, ale co tento hrad stojí, měly matky vždy přednost před svými dcerami. Tereza se pak zavěsila za druhé baronovo rámě a všichni tři prošli branou společně.

Vévodkyně věnovala zhruba polovinu svého ročního příjmu chudým, penzistům, na vzdělání a učilištím pro nižší třídy. Po smrti sestry v roce 1815 nechala v městském parku v Hildburghausenu vztyčit Luisin pomník.

Dvorní múza

editovat

Šarlota se zajímala o literaturu a horlivě u dvora propagovala umění. Uvolnila pravidla a etiketu a přivedla ke dvoru hudebníky, malíře a básníky, mezi nimi i spisovatele Jeana Paula, který přišel ke dvoru v květnu 1799. 25. května 1799 napsal svému příteli Ottovi: Jsem tu už týden a jsem docela slabý. Pro začátek si představte nebeskou vévodkyni s krásnými očima podobnýma dětským, její tváří plnou lásky a přitažlivosti a mládí, hlasem jako slavík a srdcem matky. Milují mě a čtou mi. Žádají si mě odpoledne a večer. Včera jsem pro dvůr improvizoval hrou na klavír. Kromě toho je tu slušná farnost bratrů a sester a já mohu být Zinzendorfem. 27. října 1799 Ottovi znovu píše: Předem jsem věděl, že dvůr zůstane na jejich loveckém zámečku v Seidingstadtu; dnes jsem tam šel. Vévodkyně tam už byla, když jsem dorazil, a viděla mě již během několika minut od mého příjezdu. Kromě milenky neznám nic krásnějšího, než její sladkou postavu.

Šarlota dala prostému Jean Paulovi Friedrichovi Richterovi titul vyslance rady a zasnoubila spisovatele s jednou ze svých dvorních dam. Jeho zasnoubení s Caroline Feuchter von Feuchtersleben však bylo později zrušeno.

Za Šarloty se dvůr vyvinul v „malý Výmar“. K tomuto období odkazuje aktuální heslo města Hildburghausen, „Malá klasika“. Vedle Jeana Paula svědčili o mimořádném pěveckém talentu vévodkyně i další současníci. Dostala přezdívku „Singlotte“ a pověst jedné z největších zpěvaček své doby. V Hannoveru ji učil zpívat Ital jménem Giuliani a zpívala na koncertech u dvora a při bohoslužbách. Při Svatém týdnu, kdy bylo do kostela vpuštěno celé obyvatelstvo, pravidelně zpívala v hildburghausenském kostele „Smrt Ježíše“ od Carla Heinricha Grauna.

Úmrtí

editovat
 
Šarlotin svícen na hildburghausenském hřbitově

Šarlota zemřela 14. května 1818 v Hildburghausenu po dlouhé nemoci. Její dcera Tereza hlásila své sestře Luise: Před osmi nebo deseti dny, během úzkostné noci, kdy se konec zdál blízko, se s námi všemi rozloučila a požehnala všem svým blízkým – to je to nejlepší, co může dobrá milující matka dát svým dětem. Té noci, když se s námi rozloučila tím nejdojemnějším způsobem, poklekla jsem vedle její postele a požádala ji o požehnání. Když její ruka spočívala na mé hlavě, mluvila jsem za nás všechny – a ona odpověděla. Všichni jsme z jejích drahých rukou dostali prsten. Když jsem se na něj podívala, můj záměr vždy žít život hodný mé matky rostl v mém srdci stále pevněji.

Šarlota rozhodla, že má být pohřbena na nově plánovaném hřbitově v Backsteinfeldu v Hildburghausenu. Prozatímně byla pohřbena v zámecké kapli a v roce 1819 byla pohřbena v Backsteinfeldu. Její hrobku navrhl Heim, dvorní tesař, a byla dokončena v roce 1824.

Manželství a potomci

editovat

Šarlota se za vévodu Fridricha Sasko-Hildburghausenského (pozdějšího vévodu sasko-altenburského), nejmladšího potomka vévody Arnošta Fridricha III. a jeho třetí manželky Ernestiny Sasko-Výmarské, provdala 3. září 1785 v Hildburghausenu. Za dvaatřicet let manželství mu porodila dvanáct dětí:

Tituly a oslovení

editovat
 • 17. listopadu 1769 – 3. září 1785: Její nejjasnější Výsost vévodkyně Šarlota Georgina Meklenbursko-Střelická
 • 3. září 1785 – 14. května 1818: Její Výsost vévodkyně sasko-hildburghausenská

Vývod z předků

editovat
 
 
 
 
 
Adolf Bedřich I. Meklenbursko-Střelický
 
 
Adolf Fridrich II. Meklenbursko-Střelický
 
 
 
 
 
 
Marie Kateřina Brunšvicko-Dannenberská
 
 
Karel Ludvík Fridrich Meklenbursko-Střelický
 
 
 
 
 
 
Kristián Vilém I. Schwarzbursko-Sondershausenský
 
 
Kristýna Emílie Schwarzbursko-Sondershausenská
 
 
 
 
 
 
Antonie Sibyla z Barby-Muhlingenu
 
 
Karel II. Meklenbursko-Střelický
 
 
 
 
 
 
Arnošt Sasko-HIldburghausenský
 
 
Arnošt Fridrich I. Sasko-Hildburghausenský
 
 
 
 
 
 
Žofie Henrieta Waldecká
 
 
Alžběta Sasko-Hildburghausenská
 
 
 
 
 
 
Jiří Ludvík I. z Erbachu
 
 
Žofie Albertina z Erbachu
 
 
 
 
 
 
Amálie Kateřina Waldecká
 
Šarlota Georgina Meklenbursko-Střelická
 
 
 
 
 
Arnošt Ludvík Hesensko-Darmstadtský
 
 
Ludvík VIII. Hesensko-Darmstadtský
 
 
 
 
 
 
Dorotea Šarlota Braniborsko-Ansbašská
 
 
Jiří Vilém Hesensko-Darmstadtský
 
 
 
 
 
 
Johan Reinhard III. z Hanau-Lichtenbergu
 
 
Šarlota z Hanau-Lichtenbergu
 
 
 
 
 
 
Dorotea Frederika Braniborsko-Ansbašská
 
 
Frederika Hesensko-Darmstadtská
 
 
 
 
 
 
Johan Leiningensko-Dagsbursko-Falkenburský
 
 
Karel Reinhard Leiningensko-Dagsbursko-Falkenburský
 
 
 
 
 
 
Johana Magdalena z Hanau-Lichtenbergu
 
 
Marie Luisa Albertina Leiningensko-Falkenbursko-Dagsburská
 
 
 
 
 
 
Ludvík ze Solms-Rödelheimu
 
 
Kateřina Polyxena ze Solms-Rödelheimu a Assenheimu
 
 
 
 
 
 
Šarlota Sibyla z Ahlefeldu
 

Reference

editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Duchess Charlotte Georgine of Mecklenburg-Strelitz na anglické Wikipedii.

 1. Prinz Friedrich von Sachsen-Hildburghausen. geni_family_tree [online]. [cit. 2023-02-26]. Dostupné online. 
 2. Josef Georg Karl Friedrich von.... www.findagrave.com [online]. [cit. 2023-02-26]. Dostupné online. (anglicky) 
 3. Charlotte* Katharina von Sachsen- Hildburghausen. geni_family_tree [online]. [cit. 2023-02-26]. Dostupné online. 
 4. Charlotte, Prinzessin von Sachsen-Hildburghausen, Herzogin von Sachsen : Genealogics. genealogics.org [online]. [cit. 2023-02-26]. Dostupné online. 
 5. Charlotte von Sachsen-Altenburg (1787-1847) -.... www.findagrave.com [online]. [cit. 2023-02-26]. Dostupné online. (anglicky) 
 6. Paul Heinrich Karl Friedrich August von Württemberg. geni_family_tree [online]. [cit. 2023-02-26]. Dostupné online. 
 7. Paul Friedrich Karl August von Württemberg.... www.findagrave.com [online]. [cit. 2023-02-26]. Dostupné online. (anglicky) 
 8. Paul, Prinz von Württemberg : Genealogics. genealogics.org [online]. [cit. 2023-02-26]. Dostupné online. 
 9. Prinzessin Charlotte von Sachsen-Hildburghausen. geni_family_tree [online]. [cit. 2023-02-26]. Dostupné online. 
 10. Auguste Charlotte von Sachsen-Hildburghausen.... www.findagrave.com [online]. [cit. 2023-02-26]. Dostupné online. (anglicky) 
 11. Princess Auguste von Sachsen-Hildburghausen, Herzogin von Sachsen : Genealogics. genealogics.org [online]. [cit. 2023-02-26]. Dostupné online. 
 12. Joseph, Herzog zu Sachsen-Altenburg. geni_family_tree [online]. [cit. 2023-02-26]. Dostupné online. 
 13. Josef von Sachsen-Altenburg (1789-1868) - Find a.... www.findagrave.com [online]. [cit. 2023-02-26]. Dostupné online. (anglicky) 
 14. Josef, Herzog von Sachsen-Altenburg 1834-1848 : Genealogics. genealogics.org [online]. [cit. 2023-02-26]. Dostupné online. 
 15. Duchess Amelia of Württemberg. geni_family_tree [online]. [cit. 2023-02-26]. Dostupné online. 
 16. Amelia, Herzogin von Württemberg : Genealogics. genealogics.org [online]. [cit. 2023-02-26]. Dostupné online. 
 17. Amalie Thérèse Louise Wilhelmine Philippine von.... www.findagrave.com [online]. [cit. 2023-02-26]. Dostupné online. (anglicky) 
 18. Prinzessin Luise von Sachsen-Hildburghausen. geni_family_tree [online]. [cit. 2023-02-26]. Dostupné online. 
 19. Luise Friederike Marie Karoline von.... www.findagrave.com [online]. [cit. 2023-02-26]. Dostupné online. (anglicky) 
 20. Princess Friederike von Sachsen-Hildburghausen, Herzogin von Sachsen : Genealogics. genealogics.org [online]. [cit. 2023-02-26]. Dostupné online. 
 21. Therese von Sachsen-Hildburghausen, Queen Consort of Bavaria. geni_family_tree [online]. [cit. 2023-02-26]. Dostupné online. 
 22. Therese Charlotte Luise von.... www.findagrave.com [online]. [cit. 2023-02-26]. Dostupné online. (anglicky) 
 23. Therese, Prinzessin von Sachsen-Hildburghausen, Herzogin von Sachsen : Genealogics. genealogics.org [online]. [cit. 2023-02-26]. Dostupné online. 
 24. Ludwig I, König von Bayern. geni_family_tree [online]. [cit. 2023-02-26]. Dostupné online. 
 25. Ludwig I, King of Bavaria 1825-1848 : Genealogics. genealogics.org [online]. [cit. 2023-02-26]. Dostupné online. 
 26. Ludwig I. von Bayern (1786-1868) - Find a Grave.... www.findagrave.com [online]. [cit. 2023-02-26]. Dostupné online. (anglicky) 
 27. Luise von Sachsen-Hildburghausen, Herzogin zu Nassau. geni_family_tree [online]. [cit. 2023-02-26]. Dostupné online. 
 28. Luise, Prinzessin von Sachsen-Hildburghausen, Herzogin von Sachsen : Genealogics. genealogics.org [online]. [cit. 2023-02-26]. Dostupné online. 
 29. Louise von Sachsen-Hildburghausen-Altenburg.... www.findagrave.com [online]. [cit. 2023-02-26]. Dostupné online. (anglicky) 
 30. William, Duke of Nassau. geni_family_tree [online]. [cit. 2023-02-26]. Dostupné online. 
 31. Wilhelm I. Georg August Heinrich Belgicus von.... www.findagrave.com [online]. [cit. 2023-02-26]. Dostupné online. (anglicky) 
 32. Wilhelm, Herzog von Nassau : Genealogics. genealogics.org [online]. [cit. 2023-02-26]. Dostupné online. 
 33. Prinz Franz von Sachsen-Hildburghausen. geni_family_tree [online]. [cit. 2023-02-26]. Dostupné online. 
 34. Franz Friedrich Ludwig Karl von.... www.findagrave.com [online]. [cit. 2023-02-26]. Dostupné online. (anglicky) 
 35. Prince Franz von Sachsen-Hildburghausen: Genealogics. genealogics.org [online]. [cit. 2023-02-26]. Dostupné online. 
 36. Duke Georg of Saxe-Altenburg. geni_family_tree [online]. [cit. 2023-02-26]. Dostupné online. 
 37. Georg von Sachsen-Altenburg (1796-1853) - Find a.... www.findagrave.com [online]. [cit. 2023-02-26]. Dostupné online. (anglicky) 
 38. Georg, Herzog von Sachsen-Altenburg 1848-1853 : Genealogics. genealogics.org [online]. [cit. 2023-02-26]. Dostupné online. 
 39. Duchess Marie Louise of Mecklenburg-Schwerin. geni_family_tree [online]. [cit. 2023-02-26]. Dostupné online. 
 40. Maria von Mecklenburg-Strelitz (1803-1862) - Find.... www.findagrave.com [online]. [cit. 2023-02-26]. Dostupné online. (anglicky) 
 41. Marie, Herzogin von Mecklenburg-Schwerin : Genealogics. genealogics.org [online]. [cit. 2023-02-26]. Dostupné online. 
 42. Prince Friedrich von Sachsen-Altenburg, Herzog von Sachsen : Genealogics. genealogics.org [online]. [cit. 2023-02-26]. Dostupné online. 
 43. Prinz Friedrich Wilhelm von Sachsen-Hildburghausen. geni_family_tree [online]. [cit. 2023-02-26]. Dostupné online. 
 44. Friedrich von Sachsen-Altenburg (1801-1870) -.... www.findagrave.com [online]. [cit. 2023-02-26]. Dostupné online. (anglicky) 
 45. Prinz Maximilian von Sachsen-Hildburghausen. geni_family_tree [online]. [cit. 2023-02-26]. Dostupné online. 
 46. Maximilian Karl Adolf Friedrich von.... www.findagrave.com [online]. [cit. 2023-02-26]. Dostupné online. (anglicky) 
 47. Prince Maximilian von Sachsen-Hildburghausen, Herzog von Sachsen : Genealogics. genealogics.org [online]. [cit. 2023-02-26]. Dostupné online. 
 48. Eduard, Prinz von Sachsen-Altenburg. geni_family_tree [online]. [cit. 2023-02-26]. Dostupné online. 
 49. Eduard, Prinz von Sachsen-Altenburg, Herzog von Sachsen : Genealogics. genealogics.org [online]. [cit. 2023-02-26]. Dostupné online. 
 50. Eduard Von Sachsen-Altenburg (1804-1852) - Find a.... www.findagrave.com [online]. [cit. 2023-02-26]. Dostupné online. (anglicky) 
 51. Amalie Prinzessin von Hohenzollern-Sigmaringen. geni_family_tree [online]. [cit. 2023-02-26]. Dostupné online. 
 52. Amalie, Prinzessin von Hohenzollern-Sigmaringen : Genealogics. genealogics.org [online]. [cit. 2023-02-26]. Dostupné online. 
 53. Luise Karoline Prinzessin Reuss zu Greiz. geni_family_tree [online]. [cit. 2023-02-26]. Dostupné online. 
 54. Luise Karoline Reuss zu Greiz Reuss zu Köstritz.... www.findagrave.com [online]. [cit. 2023-02-26]. Dostupné online. (anglicky) 
 55. Luise Karoline, Prinzessin Reuss zu Greiz : Genealogics. genealogics.org [online]. [cit. 2023-02-26]. Dostupné online. 

Externí odkazy

editovat
Sasko-hildburghausenská vévodkyně
Předchůdce:
Ernestina Sasko-Výmarská
17851818
Šarlota Georgina Meklenbursko-Střelická
Nástupce:
Amálie Württemberská
jako sasko-altenburská vévodkyně