Územní dělení starověkého Řecka

Kraje starověkého Řecka

Kraje starověkého Řecka byly oblasti, které rozeznávali už geografové a dějepisci starověkého Řecka jako oblasti, na které se členil starořecký svět a jejich názvy se vyskytují i v řecké mytologii.

Důvody členěníEditovat

Neexistuje žádný koncept, který by pojednával o struktuře těchto oblastí. Někde, zvláště na Peloponésu, je lze chápat v prvé řadě jako zřetelné geofyzikální jednotky s přirozenými hranicemi, jakými jsou horské hřebeny či řeky. Tyto oblasti si zachovávaly svoji identitu, třebaže se během Temného období měnila identita zde žijícího obyvatelstva. Pro změnu členění Středního Řecka na Bojótii, Fókidu, Dóridu a tři části Lokridy nelze chápat jako logický důsledek přírodního členění, ale spíše jako důsledek existence starořeckých kmenových celků. Nicméně zároveň přežily převratné změny Temného období, což ukazuje, že získaly méně politických konotací. Mimo Peloponés a středního Řecka docházelo postupem doby ke změnám geografického členění, což ukazuje na úzké propojení s kmenovou identitou. Nicméně postupně získaly všechny tyto oblasti geopolitický význam a bylo obvyklé, že jejich název přejímaly v klasickém období útvary spojující městské státy příslušné oblasti (například Arkadský spolek).

Na tyto tradiční celky dnes navazuje správní systém moderního Řecka, přičemž mnoho malých celků (především ve středním Řecku) již v něm netvoří správní jednotky a časté jsou různé odchylky od tradičních hranic i u těch celků, které i v současnosti představují správní jednotky. Pro plné pochopení dějin starověkého Řecka jsou nezbytné detailnější popisy těchto tradičních krajů.

PeloponésEditovat

Peloponés se člení na tyto tradiční kraje:

Střední ŘeckoEditovat

Západní ŘeckoEditovat

ThesálieEditovat

EpirusEditovat

MakedonieEditovat

Řecké kolonieEditovat

Malá AsieEditovat

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Regions of ancient Greece na anglické Wikipedii.