Lokris

historický region v Řecku

Lokris nebo Lokrida (starořecky Λοκρίς, novořecky Λοκρίδα) je historický region ve středním Řecku. Původními obyvateli byli Lelegové, na konci 2. tisíciletí př. n. l. přišli ze severu Lokrové, patřící mezi dórské kmeny. Jejich eponymním hrdinou byl Lokros, údajný pravnuk Deukalióna. Podle starořeckých legend pocházeli z národa Lokrů král Oileus, jeden z Argonautů, a Patroklos, hrdina trojské války. V antice byla Lokris rozdělena na tři územně nesouvisející státy.

Mapa

Lokris byla poměrně chudá země, která hrála v dějinách klasického Řecka okrajovou úlohu. Opuntská Lokris patřila v peloponéské válce mezi spojence Sparťanů. Ozolská Lokris byla v helénistickém období významným členem Aitólského spolku.

Během řecké kolonizace založili Lokriďané na jihu Apeninského poloostrova osadu Epizefirská Lokris, jejímž nástupcem je moderní italské město Locri.

Externí odkazy editovat