Geofyzika

studium fyzikálních procesů a jevů probíhajících na Zemi a v jejím okolí

Geofyzika je multidisciplinární věda, která se věnuje aplikaci znalostí fyzikálních procesů na vznik a vývoj planety Země. Původně byla jednou ze součástí geologie, v průběhu 20. století se však stala samostatným vědním oborem. Geofyzika mnohdy úzce souvisí s geologií a geochemií, které jí poskytují množství informací potřebných jako vstup do zkoumaných fyzikálních procesů.

Příklad geofyzikálního měření

Obory geofyziky editovat

Geofyzika je součástí věd o zemi a jako taková je využita i v planetologii.

Související články editovat

Externí odkazy editovat