Geofyzikální válka

Geofyzikální válka (z angl. Geophysical warfare, geofyzikální válčení, též se používá spojení „Země coby zbraň“ – Earth as weapon) označuje záměrné zasahování do geofyzikálních procesů Země pro vedení války nebo obecně k vojenským účelům.

Mezi tyto zásahy patří:

 • umělé změny klimatu na velkém prostoru
 • vyvolání dlouhotrvajících dešťů
 • vyvolání sucha
 • vyvolání změn teplotního režimu
 • vyvolání změn směru a intenzity cyklonů
 • destrukce ozónové vrstvy
 • změna elektromagnetických poměrů atmosféry
 • toxikace atmosféry na základě přeměny atmosférického kyslíku v ozón za použití "superpumy"
 • změny fyzikálních poměrů v mořích a oceánech, zvláště za účelem paralyzování činnosti ponorek
 • radioaktivní zamoření vod
 • zaplavení přímořských oblastí a přístavů umělým vlnobitím
 • uměle vyvolané zatopení zemského povrchu
 • vyvolání umělého zemětřesení a vulkanických výbuchů s využitím aktivních tektonických vrstev
 • porušení soutěsek, změny toků řek
 • úmyslně založené rozsáhlé požáry
 • oteplení permafrostu, které povede ke zničení objektů (tradičních dřevěných staveb apod.)
 • ničení rostlinné zeleně a vrchní vrstvy zemského povrchu
 • usměrnění letu a dopadu asteroidů

Organizace spojených národů v jedné ze svých rezolucí z prosince 1974 praktiky geofyzikální války zakázala.

LiteraturaEditovat

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat