Geodynamika je jedním z oborů geofyziky, který se věnuje výzkumu dynamických procesů v Zemi či jiných planetách. Integruje do sebe procesy související s deskovou tektonikou, termálním vývojem Země (např. s plášťovou konvekcí) či dynamikou jádra, která vytváří geomagnetické pole. Důležitou součástí je také studium dynamické odezvy na vnější síly jako jsou slapové jevy či postglaciální výzdvih.

Desková tektonika je jedním z pozorovatelných důsledků vnitřní dynamiky Země

Geodynamika využívá jako vstupní data zejména přesná geodetická data (rozpínání mořského dna a vzájemné vzdalování/přibližování se kontinentů či změna nadmořské výšky jako reakce na změnu zátěže) a gravitační měření, ale vychází i z poznatků geologie, geochemie a minerálové fyziky. Více a více také dochází k využívání poznatků získaných v seismologií (seismická tomografie dokáže do určitého stupně přímo zobrazit zemské nitro) a analýzou magnetického pole Země.

Odkazy editovat

Externí odkazy editovat

Literatura editovat

  • Turcotte D. L. a Schubert G.: Geodynamics 2nd ed., Camridge University Press, Cambridge 2002.