Úrodnost

vlastnost půdy nebo území

Úrodnost je vlastnost půdy nebo daného území, která umožňuje růst množství rostlin. Úrodnost je „schopnost“ půdy zajistit rostlinám po celou dobu jejich vegetace dostatečné množství živin a vláhy. Pojem „úrodnost“ se používá především v zemědělství a zahradnictví.

Úrodná půda editovat

Úrodnost půdy zlepšují zejména tyto ukazatele:

Spolutvůrci úrodnosti půd editovat

Spolutvůrci úrodnosti půd jsou půdní organismy. Tvoří z půdy autotransformační systém schopný racionálně hospodařit s energií, a tím se vyrovnávat s negativními vlivy. Edafon je nezbytný při tvorbě půdních agregátů, rozhoduje o bilanci živin a je významným činitelem biologického samočištění půdy. Organismy se účastní na změnách prostorového uspořádání půd tvorbou chodeb (bioturbace), tmelením částic a promícháváním půd. Snižování biologické aktivity v půdě neuváženým technologickým zásahem (neúměrná chemizace, poškození půdní struktury aj.) vede ke snížení úrodnosti půdy.[1]

Edafon sice představuje jen dílek z půdní masy (zhruba tisícinu hmotnosti z celku), je ale naprosto nepostradatelný pro fungování celého půdního ekosystému a všech ekosystémů na půdu navazujících. Je to sice těžko uvěřitelné, ale o to pravdivější.[2]

Nepostradatelné funkce půdních organismů a jejich význam pro ekosystém:

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. [Pavel.] Definice, význam a funkce půdy – pomůcka OPVK [online]. [Brno]: [CIT VFUS Brno], [2011], s. [3]. [07 2011] [cit. 8. 8. 2019]. Dostupné z: https://cit.vfu.cz/ivbp/wp-content/uploads/2011/07/Definice_vyznam_a_funkce_pudy.pdf
  2. ŠIMEK, Miloslav; ELHOTTOVÁ, Dana a PIŽL, Václav. Živá půda [online]. Praha: SSČ AV ČR, 2015, s. 13–14. [cit. 8. 8. 2019]. Dostupné z: http://www.bc.cas.cz/Cds/Download/?filename=5544_Strategie_Ziva_puda
  3. ŠIMEK, Miloslav; ELHOTTOVÁ, Dana a PIŽL, Václav. Živá půda [online]. Praha: SSČ AV ČR, 2015, s. 41. [cit. 8. 8. 2019]. Dostupné z: http://www.bc.cas.cz/Cds/Download/?filename=5544_Strategie_Ziva_puda

Související články editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Fertility (soil) na anglické Wikipedii.