Úniky toxických látek do Bečvy 2020

série úniků toxických látek do Bečvy v roce 2020

Na podzim roku 2020 došlo k několika únikům toxických látek do řeky Bečvy. K nejvážnějšímu incidentu došlo dne 20. září 2020, kdy došlo k úniku velkého množství neznámých látek, pravděpodobně kyanidů, a proto k následné otravě a úhynu živých organismů na mnoha kilometrech řeky.[1] Jed pronikl až do řeky Moravy, zde již však byl natolik rozředěný, že nezpůsobil další závažné škody. Vyšetřování úniku bylo provázeno četnými pochybnostmi a kontroverzemi zejména v laxním jednání odpovědných úřadů.

K dalším menším únikům pak došlo 27. října, 24. listopadu a 2. prosince 2020. Toxický byl pravděpodobně nikl. Katastrofa zasáhla na 40 kilometrů toku a způsobila úhyn 40 tun ryb.

Prvotním a později velmi kritizovaným zákonným vyšetřovatelem kauzy byla Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). Poslanecká sněmovna PČR ustanovila v roce 2021 svou 9člennou Vyšetřovací komisi k ekologické katastrofě na řece Bečvě.[2] V jejíž závěrečné zprávě je veskrze zmařené vyšetření případu dáno na vrub samotné České inspekci životního prostředí Brno, vodoprávnímu úřadu Valašské Meziříčí i pomalému postupu policie.[3]

S ohledem na mimořádnou situaci na významném vodním toku Bečva s masivním úhynem ryb mělo být prováděno již dne 20. září 2020 ofenzivní šetření k původci znečištění ze strany inspektora OI ČIŽP Brno v součinnosti s vodoprávním úřadem a Policií ČR

— Vyšetřovací komise k ekologické katastrofě na řece Bečvě, 20. září 2021[3]

Trestně obviněným je ředitel společnosti Energoaqua z Rožnova pod Radhoštěm Oldřich Havelka. Firemní odpadové kanály ústily do Bečvy. Policie obvinila firmu a Havelku v červnu 2021 z poškození a ohrožení životního prostředí a neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami.

Během roku a půl se rybářům podařilo vrátit do Bečvy ryby.[4]

Únik z 20. záříEditovat

Masivní úhyn ryb a dalších vodních organizmů byl v řece Bečvě zaznamenán 20. září 2020 dopoledne mezi Choryní a Lhotkou nad Bečvou v okrese Vsetín, kontaminace dále postupovala přes Hustopeče nad Bečvou, Teplice nad Bečvou k Hranicím a poté k Lipníku nad Bečvou. Dne 22. září jed doputoval do Přerova, kde se teprve zastavil zásluhou velké kapacity vodní nádrže v nadjezí. Do řeky Moravy, kam ústí Bečva za Přerovem, se dostal jed již natolik naředěný, že nezpůsobil závažnější škody.[5]

V zasažené části toku Bečvy o délce 38 km došlo k masivnímu úhynu ryb a dalších vodních organismů. Rybáři odvezli do kafilérií přes 40 tun mrtvých ryb.[6][7]

PrůběhEditovat

Vyšetřování vedla ze začátku Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP), později jej převzali kriminalisté ze Zlínského kraje. Výsledky rozborů vody, které prokázaly přítomnost kyanidů, oznámila ČIŽP 24. září,[5] 26. září pak policie oznámila, že identifikovala vyústění kanálu, odkud toxické látky do řeky vytekly.[8]

Dne 29. září Policie ČR upřesnila, že kanál, ze kterého unikly kyanidy, ústí do Bečvy na katastru místní části Valašského Meziříčí zvaného Juřinka. Jde o asi 15 kilometrů dlouhé potrubí, které odvádí odpad až z areálu bývalé Tesly Rožnov.[9] Z Tesly v Rožnově pod Radhoštěm přitom již jednou k úniku kyanidů do Bečvy došlo, a to v roce 1979.[10]

Tvrzení policie, že na příslušný kanál je napojeno více firem, takže konkrétní viník ještě stále nebyl určen, je zavádějící. Ve skutečnosti má v gesci odpadové hospodářství celého průmyslového areálu bývalé Tesly Rožnov (výrobce barevných obrazovek v licenci japonské firmy Toshiba) jediná firma Energoaqua. Ta provozuje původní čistírnu chemických odpadních vod se dvěma retenčními nádržemi, vybudovanou podle technologie podobné čistírny v licenci Toshiby v Hongkongu, má vlastní laboratoř a je řádně registrována jako producent odpadních vod společností Vodovody a kanalizace Vsetín. Z firem, které v areálu působí, produkuje odpad s obsahem kyanidů pouze firma LISS. Od ní jsou odpady přebírány v uzavřených kontejnerech, zcela odděleně chemicky neutralizovány a teprve po odstranění kyanidů jsou tyto odpadní vody dále čištěny společně s ostatními průmyslovými vodami.[11]

Na základě svědectví rybářů a dalších indicií však existují pochybnosti o správnosti určeného místa úniku i o průběhu samotného vyšetřování. Na případ bylo vyšetřujícími orgány za nejasných okolností uvaleno informační embargo. Koncem října byly v médiích zveřejněny informace naznačující, že výše zmíněný kanál vedoucí od Tesly Rožnov byl jen falešnou stopou, přičemž mezi podezřelé se opět vrátila chemička DEZA z koncernu Agrofert.[12] Jako možné místo úniku byl označen jiný kanál ústící do Bečvy asi 3 kilometry níže po proudu v katastru obce Lhotka nad Bečvou. Podle svědků byly v 3 km úseku mezi oběma výpustěmi v době havárie i později pozorovány živé ryby a úhyn byl s jistotou potvrzen až pod Lhotkou. Inkriminovaná výusť je rovněž jediná, na které nebyly zaznamenány živé mechorosty rostoucí z vnitřní spodní strany vyústění. Podle starosty obce podezřelý kanál není zanesen v žádných obecních mapách a dokumentech, podle místních rodáků je staršího původu a pochází nejméně z osmdesátých let.[13][14] Na mapě z roku 1960 jde o potok, který tekl v místě dnešního areálu firmy DEZA.[15]

Na konci listopadu zveřejnil Deník Referendum další investigativní reportáž, podle které v den úniku došlo v závodě DEZA k havárii kaustifikační jednotky a úniku fenolů, které mohly být skutečnou příčinou otravy.[16] Deník Referendum upřesnil, že výrazná většina ze směsi z kaustifikační jednotky, odhadem 10 kubíků, vytekla do kanalizace, ústící do řeky Bečvy u Lhotky. Podle informací získaných deníkem Právo mohlo v kanalizaci dojít k reakci uniklých fenolů s kyselinou dusitou vyskytující se běžně v odpadních vodách a k následné tvorbě kyanidů. Pokud by přitom část fenolů zůstala nezreagovaná, navýšily by ještě toxicitu prostředí a mohly posílit účinnost kyanidů.[17]

Začátkem prosince oznámil záměr zabývat se postupem úřadů při vyšetřování havárie veřejný ochránce práv Stanislav Křeček.[18]

Poté, co v Deníku Referendum vyšel 3. prosince 2020 komentář Jakuba Patočky kritizující kroky ministra životního prostředí Richarda Brabce a opětovně upozorňující na možnost zapojení DEZY do největšího úniku z konce září,[19] podala chemička společně s Agrofertem trestní oznámení na Patočku a redaktorku Zuzanu Vlasatou pro křivé obvinění a rovněž na vydavatelství deníku pro poškozování cizích práv (důvodem oznámení byly i další texty serveru). Samotný Patočka v reakci označil žalobu za snahu o diskreditaci a pokus o cenzuru.[20][21]

Soudní znalec a zpracovatel klíčového posudku Jiří Klicpera prohlásil 21. ledna v online debatě „Vodárenské čtvrtky“, že viníka havárie již zná. V pořadu Reportéři ČT pak 1. února 2021 uvedl, že se nejedná o chemičku DEZA; další informace sdělit odmítl s tím, že viníka je nutno usvědčit a předložit proti němu důkazy.[22] Začátkem února se o vyšetřování úniku rozhodla promluvit ČIŽP, jejíž klíčoví představitelé poskytli obsáhlý rozhovor serveru Ekolist.cz.[23] I v reakci na rozhovor kritizovali inspekci a jejího ředitele Erika Geusse někteří její bývalí zaměstnanci, podle nichž právě dlouhodobější poměry v instituci pod jeho vedením zapříčinily neprofesionální vyšetřování havárie.[24]

Soudní znalec Jiří Klicpera dokončil svůj posudek začátkem května 2021. Závěry, ke kterým dospěl, odmítl komentovat. Na přímou otázku otázku deníku Právo, zda v posudku poukázal na konkrétního viníka, odpověděl: „No, samozřejmě, že ano. K tomu se musí každý posudek dopídit. Nebo aspoň by měl. Konkrétní ale nebudu.[25] Hned následující den poté, co bylo oznámeno dokončení posudku, přišel zpravodajský server iDNES s odvoláním na „nejmenovaný zdroj“ s tvrzením, že podle posudku je za únik odpovědná firma Energoaqua podnikající v průmyslovém areálu bývalé Tesly Rožnov.[26][27] Firma se od těchto obvinění distancovala, podle jejího vedení znalec nemá k takovému tvrzení důkazy.[26][27]

V srpnu 2021 provedl profesor Jakub Hruška experiment, kterým vyvrátil tvrzení znaleckého posudku, že otrávení došlo z „rožnovského“ kanálu.[28]

ReakceEditovat

DEZAEditovat

Mluvčí Agrofertu, do kterého patří firma DEZA, jedna z prvních podezřelých, Karel Hanzelka uvedl, že „S kyanidy nemáme nic společného,“ což dle firemních novin není pravda.[29] Navíc firma DEZA vypouštěla do Bečvy nadlimitní množství kyanidu za rok 2011, 2012 a 2019,[30] jak lze velmi snadno zjistit v Integrovaném registru znečišťování.[1] DEZA už 21. září popřela, že by otravu způsobila. Co otravu způsobilo zveřejnila ČIŽP až 24. září.[31]

PoliticiEditovat

Ministr zemědělství Miroslav Toman ocenil rychlé kroky státního podniku Povodí Moravy, jehož pracovníci operativně zvýšili průtoky na přítocích řeky Moravy, čímž zabránili dalšímu šíření otravy po řece Moravě. Zároveň přislíbil finanční i nehmotnou podporu Českému rybářskému svazu při obnově života v zasaženém úseku Bečvy.[32]

Poslanec za STAN Petr Gazdík označil za původce ekologické katastrofy valašskomeziříčskou společnost DEZA, součást holdingu Agrofert. Za tento výrok se vzápětí omluvil.[33] Europoslanec Alexandr Vondra (místopředseda ODS), se za podobný výrok omluvit odmítl.[34]

Později už ministr školství Petr Gazdík podává ve věci své trestní oznámení na samotný průběh vyšetřování, ale jeho snaha nechat zkontrolovat postup vsetínských státních zástupců, skončila ve Vsetíně podle spádovosti.[35]

Spolky a veřejnostEditovat

Spolek Arnika v reakci na únik kyanidů zveřejnil výzvu „Řeky bez jedů“, ve které mimo jiné navrhuje zpřísnit ohlašování úniků a přenosů kyanidů v Integrovaném registru znečišťování.[36]

Únik z 27. října 2020Editovat

Dne 27. října 2020 unikla v místní části Juřinka ve Valašském Meziříčí z výpusti kanalizace vedoucí z areálu Tesly Rožnov (tedy ze stejné výpusti, kterou policie koncem září předběžně označila jako místo hlavního úniku) neznámá látka, pravděpodobně nikl. Únik v té době neznámé látky byl oznámen na Facebooku města Valašské Meziříčí dne 27. října 2020[37] a byl poprvé zaznamenán v 13.30.[38] Starosta města Robert Stržínek potvrdil, že tato látka unikla do řeky z kanálu vedoucího z areálu bývalé Tesly Rožnov pod Radhoštěm. Podle něj se znečištění projevilo pěnou na hladině řeky. Starosta varoval: „Z důvodu opatrnosti varujeme na základě pokynů velitele hasičů veřejnost, aby nevstupovala do Bečvy a stranila se jakéhokoliv odběru vody od toho Juřinského mostu dál po jejím toku.“[39] Na místo byl povolán Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, který odebral vzorky na rozbor.[40] Vzorky odebrali také inspektoři, kteří se zabývali zářijovým únikem. Poslanec KDU-ČSL Jan Bartošek prosadil, aby se Sněmovna 30. října zabývala tématem obou úniků. K úhynu ryb v souvislosti s tímto únikem nedošlo.[41]

V pátek 30. října 2020 byla zveřejněna tisková zpráva České inspekce životního prostředí, ze které vyplývá, že se v odebraných vzorcích nachází nadlimitní výskyt niklu.[42] Nikl z hlediska člověka patří mezi potenciální karcinogeny, není však významně toxický. Pro některé vodní organismy je však toxicita poměrně vysoká. Podle výsledků nebyl zaznamenán zvýšený obsah kyanidu. Starosta Střižínek situaci okomentovat takto: „Jsem si plně vědom, že zatím nemáme křížovou kontrolu, tedy výsledky námi odebraných vzorků. Ale vzhledem k tomu, že jsme veřejnost upozornili na nebezpečí, které by mohlo hrozit, považuji za nutné už nyní všechny uklidnit zprávou, že v řece není jedovatá látka. Jakmile budeme mít výsledky rozborů dalších vzorků, budeme veřejnost informovat.“[43]

Únik z 24. listopadu 2020Editovat

Dne 24. listopadu 2020 došlo ke třetímu úniku od září, taktéž z Valašského Meziříčí; projevil se zpěněním hladiny, nedošlo k žádnému úhynu ryb.[44] Výsledky rozborů vody o týden později prokázaly zvýšené množství dusitanů, konkrétně dusitanového dusíku.[45]

Únik z 2. prosince 2020Editovat

Dne 2. prosince 2020 v Juřince opět unikla hustší bezbarvá látka. Pošlo malé množství ryb, není však jisté, že důvodem úhynu byl únik neznámé látky.[46]

Den předtím spáchal sebevraždu vedoucí provozu čistírny odpadních vod rožnovské společnosti Energoaqua.[47]

VyšetřováníEditovat

Poslanecká vyšetřovací komiseEditovat

Ekologická havárie na řece Bečvě kromě samotných dopadů na řeku a celý ekosystém přinesla řadu vážných skutečností, které poukazují na mnoho podstatných nedostatků v činnosti dozorových orgánů, drobných či vážnějších pochybění až po zásadní nedostatky v současné legislativě.

— Vyšetřovací komise k ekologické katastrofě na řece Bečvě, 20. září 2021

Dne 21. dubna 2021 schválila Poslanecká sněmovna PČR zřízení 9členné vyšetřovací komise k ekologické katastrofě na Bečvě.[48] V červenci byla předsedkyní komise zvolena poslankyně KSČM Marie Pěnčíková, podpředsedou Marian Jurečka.[49] Dalšími členy byli Stanislav Blaha, František Elfmark, Alena Gajdůšková, Petr Gazdík, Jaroslav Holík, Markéta Pekarová Adamová a Jiří Strýček. Komise poté jednala v červenci až září, přizvala řadu osob a odborníků, předvolala

Komise vypracovala po roce po událostech závěrečnou zprávu, kterou předložila sněmovně. Nejvíce kritizovala pozdní a neúčinný postup sběru vzorků České inspekce životního prostřední Brno a Olomouc. Dotčená inspekce ke zprávě vydala svou odmítavou reakci.[50]

Komise také požadovala vypracovat metodické pokyny, zajistit změnu legislativy, zpracovat seznam vyústění a zajistit součinnost laboratoří. Vyjádřila se i k připravovanému návrhu novely vodního zákona.

Policie ČREditovat

Ve věci samostatně jednala také policie, jejíž šetření nebylo přístupné komisařům poslanecké sněmovny.

Již v červnu 2021 vznesla policie obvinění jediné osobě, a to řediteli společnosti Energoaqua z Rožnova pod Radhoštěm, Oldřichovi Havelkovi.[51] Energoaqua spravuje tovární areál bývalé rožnovské Tesly, zajišťuje v něm i čištění odpadních vod. Z areálu odcházejí kanálem, který ústí ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku do Bečvy.[4]

Ředitel Oldřich Havelka se proti svému trestnímu stíhaní odvolával rovněž na nedostatek průkazných vzorků z doby ekologické katastrofy, hrozí mu pětiletý trest odnětí svobody, v březnu 2022 se naposled proti obvinění odvolal k Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci.[4]

ReferenceEditovat

 1. TRONÍČEK, Jakub. Otazníky nad otrávenou Bečvou. ‚Je to záhada. Ryby žily tam, kde by už neměly,‘ popisují rybáři. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2020-10-05 [cit. 2020-12-24]. Dostupné online. 
 2. Vyšetřovací komise k ekologické katastrofě na řece Bečvě [online]. PS PČR, 2021 [cit. 2022-04-09]. Dostupné online. 
 3. a b Sněmovní dokument 9016 Závěrečná zpráva Vyšetřovací komise k ekologické katastrofě na řece Běčvě [online]. PS PČR [cit. 2022-04-08]. S. 29. Dostupné online. 
 4. a b c ŠPIČKOVÁ, Petra. Policie ukončila vyšetřování otravy Bečvy [online]. ČT24, 2022-03-16 [cit. 2022-04-08]. Dostupné online. 
 5. a b Dvacet tun ryb v Bečvě zabily kyanidy, po pachateli pátrá policie. Novinky.cz [online]. 2020-09-24 [cit. 2020-09-26]. Dostupné online. 
 6. Rybáři vylovili z Bečvy 40 tun uhynulých ryb, odklízení skončilo. Ekolist.cz [online]. 2020-09-30. Dostupné online. 
 7. SEDLÁŘOVÁ, Barbora. Kriminalisté už vědí, kudy se do Bečvy dostal kyanid. Teď hledají viníka. iDNES.cz [online]. 2020-09-26 [cit. 2020-09-26]. Dostupné online. 
 8. Policie už ví, odkud vytekl do Bečvy kyanid. Podezřelých firem je víc. Novinky.cz [online]. 2020-09-26 [cit. 2020-09-26]. Dostupné online. 
 9. SVOBODA, Tomáš; BŘEŇOVÁ, Klaudie. Stopy vedou až do Rožnova. Kyanid přitekl do Bečvy dlouhým potrubím. Seznam Zprávy [online]. 2020-09-30 [cit. 2020-09-30]. Dostupné online. 
 10. Přehled havárií s úniky kyanidů [online]. Arnika, 2020-09-25 [cit. 2020-12-04]. Dostupné online. 
 11. Marek Petřivalský: Kanál tajemnější než hrad v Karpatech?, Ekolist.cz, 8.2.2021
 12. PATOČKA, Jakub; VLASATÁ, Zuzana. Otrávila Bečvu DEZA? Jiné výklady nedávají smysl. Úřady zatloukají a klamou. Deník Referendum [online]. [cit. 2020-10-30]. Dostupné online. 
 13. KABRHELOVÁ, Lenka. Proč se nedaří najít viníka ekologické katastrofy v Bečvě? O možných scénářích s reportérem Troníčkem. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2020-10-22 [cit. 2020-10-22]. Podcast Českého rozhlasu Vinohradská 12, rozhovor s reportérem ČRo Jakubem Troníčkem. Dostupné online. 
 14. FUKSA, Aleš. Policie je možná na stopě jedu v Bečvě. Novinky.cz [online]. 2020-11-13 [cit. 2020-11-13]. Dostupné online. 
 15. https://zazivoubecvu.cz/zjisteni-dr-deza-je-zrejme-napojena-na-podezrelou-vypust-ve-lhotce-nad-becvou/ - Zjištění DR: Deza je zřejmě napojena na podezřelou výpusť ve Lhotce nad Bečvou
 16. PATOČKA, Jakub; VLASATÁ, Zuzana. Odhaleno: V den otravy Bečvy se v Deze stala havárie. Proč zůstala utajena?. Deník Referendum [online]. 2020-11-30. Dostupné online. 
 17. Právo. Záhada v Bečvě možná rozluštěna: uniklý fenol se mohl v kanálu sloučit s kyselinou dusitou. Novinky.cz [online]. 2020-12-02. Dostupné online. 
 18. Ombudsman prozkoumá postup úřadů kvůli úniku chemikálií do Bečvy. Ekolist.cz [online]. 2012-12-02 [cit. 2020-12-02]. Dostupné online. 
 19. PATOČKA, Jakub. Nebyly žádné „čtyři otravy Bečvy“. Byla jedna katastrofa a teď jedna smrt. Deník Referendum [online]. 2020-12-03 [cit. 2020-12-04]. Dostupné online. 
 20. Agrofert už zase podává trestní oznámení na Deník Referendum. Deník Referendum [online]. 2020-12-04 [cit. 2020-12-04]. Dostupné online. 
 21. Agrofert podává trestní oznámení na Deník Referendum. Zoufalá snaha o diskreditaci, odpovídají novináři. Ekolist.cz [online]. 2012-12-04 [cit. 2020-12-04]. Dostupné online. 
 22. ČTK. Za otravu Bečvy nemůže Deza, viník už je znám, říká znalec - Novinky.cz. Novinky.cz [online]. 2021-02-01 [cit. 2021-02-01]. Dostupné online. 
 23. Velký rozhovor s ČIŽP o havárii na Bečvě, provozní události v Deze a vzorcích od rybářů. Ekolist.cz [online]. 2021-02-04 [cit. 2021-02-07]. Dostupné online. 
 24. SVOBODA, Tomáš. „Inspekce u Bečvy selhala, vládne tam carismus,“ říkají bývalí zaměstnanci. Seznam Zprávy [online]. 2021-02-06 [cit. 2021-02-07]. Dostupné online. 
 25. FUKSA, Aleš. Posudek k Bečvě je komplet, viník je znám, říká soudní znalec. Novinky.cz [online]. 2021-05-03 [cit. 2021-05-04]. Dostupné online. 
 26. a b Novinky, ČTK, Právo. Kyanidy do Bečvy měly uniknout z firmy Energoaqua. Ta to odmítla. Novinky.cz [online]. 2021-05-04 [cit. 2021-05-04]. Dostupné online. 
 27. a b SVOBODA, Tomáš. Posudek uvádí, že ryby v Bečvě otrávila rožnovská čistička, ta to odmítá. Seznam Zprávy [online]. 2013-03-21. Dostupné online. 
 28. https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jakubn-hruska-ryby-v-becve-nemohly-otravit-toxiny-z-roznovskeho-kanalu - Jakub Hruška: Ryby v Bečvě nemohly otrávit toxiny z rožnovského kanálu
 29. VRABEC, Pavel. S kyanidy nemáme nic společného, tvrdí Babišova DEZA. Firemní noviny ukazují opak. Neovlivní.cz [online]. [cit. 2020-11-13]. Dostupné online. 
 30. Agrofertí chemička prý za havárií na Bečvě nestojí. V minulosti jedovatý kyanid od ní do řeky unikal. Echo24 [online]. 2020-09-26 [cit. 2020-11-13]. Dostupné online. 
 31. Policie našla vyústění kanalizace osudné pro Bečvu. Arnika.org [online]. [cit. 2020-11-13]. Dostupné online. 
 32. SEDLÁŘOVÁ, Barbora. Ministerstvo pomůže rybářům z okolí Bečvy, policie viníka stále hledá. iDNES.cz [online]. 2020-09-28 [cit. 2020-09-28]. Dostupné online. 
 33. „Omlouvám se, měl jsem špatné informace.“ Gazdík už si nemyslí, že Bečvu otrávil Agrofert. Echo24 [online]. 2020-09-28 [cit. 2020-09-29]. Dostupné online. ISSN 2336-4971. 
 34. Znečištěná Bečva: Omlouvat se nebudu, říká europoslanec Vondra, Agrofert nemluvil o kyanidu pravdu. Echo24 [online]. 2020-09-29 [cit. 2020-10-01]. Dostupné online. ISSN 2336-4971. 
 35. Kritizovaní vyšetřovatelé otrávené Bečvy budou prověřovat sami sebe - Seznam Zprávy. www.seznamzpravy.cz [online]. [cit. 2022-04-09]. Dostupné online. 
 36. Řeky bez jedů. Arnika.org [online]. [cit. 2020-09-29]. Dostupné online. 
 37. KRÁL, David. Do Bečvy opět unikla neznámá látka. Na stejném místě, odkud zabíjel kyanid. Přerovský deník [online]. 2020-10-27 [cit. 2020-10-27]. Dostupné online. 
 38. Do Bečvy opět unikla neznámá látka. Podle starosty Valašského Meziříčí ze stejného vyústění jako kyanid. ČT24.cz [online]. 2020-10-27 [cit. 2020-10-27]. Dostupné online. 
 39. Únik neznámé látky na Bečvě, na místě zasahovali hasiči. Podle starosty jde o stejné místo jako minule. iROZHLAS [online]. Český rozhlas [cit. 2020-10-27]. Dostupné online. 
 40. Bečva je opět znečištěná. Zasahují hasiči. Novinky.cz [online]. 2020-10-27 [cit. 2020-10-27]. Dostupné online. 
 41. Do řeky Bečvy se opět dostaly neznámé chemikálie, věc projedná Sněmovna. iDNES.cz [online]. 2020-10-27 [cit. 2020-10-27]. Dostupné online. 
 42. BERANOVÁ, Klára. Rozbory nové kontaminace řeky Bečvy potvrdily nadlimitní výskyt niklu - Novinky.cz. Novinky.cz [online]. 2020-10-30 [cit. 2020-10-30]. Dostupné online. 
 43. Rozbory nového znečištění Bečvy ukázaly nadlimitní nikl, ryby nevyhubil. iDNES.cz [online]. 2020-10-30 [cit. 2020-10-30]. Dostupné online. 
 44. JANOUŠ, Václav; ŠTĚRBA, Radek; PROCHÁZKOVÁ, Petra. Do Bečvy u Valašského Meziříčí opět unikly chemikálie, řeka napěnila. iDNES.cz [online]. 2020-11-24 [cit. 2020-12-04]. Dostupné online. 
 45. Do Bečvy unikl minulý týden podle inspekce dusitanový dusík. Zdroj je zatím neznámý. ČT24.cz [online]. 2020-11-30 [cit. 2020-12-05]. Dostupné online. 
 46. Do Bečvy opět unikla neznámá látka, objevily se i mrtvé ryby. Problémem mohla být rožnovská čistírna. Lidovky.cz [online]. 2020-12-02 [cit. 2020-12-03]. Dostupné online. 
 47. FUKSA, Aleš. Zaměstnanec čistírny u Bečvy spáchal sebevraždu. Novinky.cz [online]. 2020-12-03. Dostupné online. 
 48. Poslanci schválili vyšetřovací komisi k úniku jedů do Bečvy, kromě vyšetřování navrhne i ochranná opatření
 49. Poslankyně komunistů Pěnčíková povede vyšetřovací komisi k Bečvě. Uspěla před Jurečkou a Holíkem
 50. ČIŽP: Analýza zprávy Vyšetřovací komise k ekologické katastrofě na řece Bečvě [online]. 2021-09-30 [cit. 2022-04-08]. Dostupné online. 
 51. ČTK. Policie obvinila v souvislosti s otravou Bečvy jednoho člověka a firmu z Rožnova [online]. 2021-06-28 [cit. 2022-04-08]. Dostupné online.