Otevřít hlavní menu

Zachycování a ukládání oxidu uhličitého

Schéma znázorňující pozemní a geologické ukládání emisí oxidu uhličitého z uhelné elektrárny

Zachycování a ukládání oxidu uhličitého (anglicky: carbon capture and storage, CCS) je metoda zachycování a skladování uhlíkových emisí.

Základní principEditovat

Technologie zachycování a ukládání oxidu uhličitého zahrnuje 3 poměrně oddělené, ale na sebe navazující procesy separace oxidu uhličitého, jeho dopravy a ukládání. Jednotlivé prvky jsou sice testovány, ale komplexní technologie zatím v praxi dlouhodobě nebyla odzkoušena.

Předpokládané využitíEditovat

Použití technologie CCS by mohlo být efektivní z hlediska nákladů pro zdroje znečištění, které vypouštějí asi milion tun oxidu uhličitého ročně. V České republice by mohlo jít asi o 25 míst převážně uhelných elektráren.[1]

NorskoEditovat

Norsko ohlásilo záměr do roku 2015 vybudovat podzemní zařízení pro zachycování a skladování emisí ze své plynové elektrárny. V lednu 2008 bylo nedaleko Bergenu otevřeno pilotní zařízení, kde má postupně vzniknout paroplynový komplex vybavený technologií zachycování a skladování oxidů uhlíku – CCS. Norský projekt je založen na separování CO2 již během hoření, avšak národní úřad pro bezpečnost ropného průmyslu (PSA) publikoval zprávu upozorňující na možná rizika spojená s podzemním ukládáním uhlíkových emisí. Dostupné studie podle něj nedostatečně zkoumaly korozivní a toxické vlastnosti ukládaných exhalací v plynné, kapalné a pevné formě. Zachycené plyny by mohly s určitým časovým odstupem unikat do ovzduší, čímž by zařízení ztratilo na významu.[2]

Udržitelnost technologie CCSEditovat

CCS není považována za trvale udržitelnou, neboť zvyšuje spotřebu paliva (a tím emise), nelze trvale zajistit těsnost podzemních úložišť (jen cca 50 až 100 let) a hrozí odčerpáním prostředků, které by bylo vhodnější investovat do úspor a obnovitelných zdrojů energie.[3][4] Současná technologie je velmi nákladná.[5] Také se odhaduje, že spotřeba vody na výrobu energie se takto přibližně zdvojnásobí.[6] Ukládání oxidu uhličitého v dlouhodobém horizontu je ve velkém množství zajištěno přírodním procesem.[7] Podle jistých odhadů by navíc ke splnění limitu oteplení o 1,5°C bylo nutno, aby antropogenní emise byly do roku 2100 eliminovány a nahrazeny antropogenním ukládáním zhruba 10 gigatun oxidu uhličitého ročně.[8] Uhlík by však neměl být považován jen za špatný.[9]

ReferenceEditovat

  1. Bronislav Bechník: Separace CO2 a jeho ukládání v geologických formacích, 28.7.2008
  2. Miroslav Šuta: Norsko zakazuje rtuť a chce skladovat CO2, Odpady, 17.6.2008
  3. Bronislav Bechník: Separace CO2 a jeho ukládání v geologických formacích, 28.7.2008
  4. https://techxplore.com/news/2019-04-renewables-investment-carbon-capture-tackling.html - Renewables are a better investment than carbon capture for tackling climate change
  5. http://phys.org/news/2015-11-carbon-capture-key-green-technology.html - Carbon Capture: key green technology shackled by costs
  6. http://spectrum.ieee.org/energy/environment/the-water-cost-of-carbon-capture - The Water Cost of Carbon Capture
  7. http://phys.org/news/2016-07-evidence-long-term-planetary-thermostat-excess.html - New evidence of a long-term planetary thermostat to remove excess CO2
  8. https://phys.org/news/2019-02-co2-emissions-economies-fall-due.html - CO2 emissions in developed economies fall due to decreasing fossil fuel and energy use
  9. http://phys.org/news/2016-11-urban-planner-carbon-enemy.html - Urban planner suggests 'carbon is not the enemy'

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat