Antické technologie ve Hvězdné bráně

seznam na projektech Wikimedia
(přesměrováno z ZPM)

Antikové byli fiktivní rasou vyspělých lidí, kteří byli původními tvůrci sítě hvězdných bran. Tato rasa se přesunula do naší části vesmíru již dávno. Antikové se naučili povznést na vyšší úroveň existence, když se po celé galaxii přehnala velká epidemie. Mnoho z nich zemřelo, ale ti, kteří se naučili povznést získali nový smysl existence.

Vesmírné lodě

editovat
Související informace naleznete také v článku Vesmírné lodě ve Hvězdné bráně#Antické vesmírné lodě.

Lodě třídy Aurora

editovat

Lodě třídy Aurora patří k antickým válečným lodím. Jsou to jedny z nejmocnějších lodí v Hvězdné bráně, v souboji jeden na jednoho dokáží bez problému porazit wraithský Úl. Hlavní zbraní těchto lodí jsou Drony ovládané pomocí Křesla stejně jako na Atlantidě. Do jejich energetického systému může být připojeno ZPM (Zero Power Module) neboli "modul nulového bodu". Tyto lodě mají dva typy hyperpohonu – buď mezihvězdný, nebo výkonnější, mezigalaktický.

V seriálu se objevilo několik lodí této třídy, konkrétně:

Kromě těchto lodí se vyskytuje v seriálu ještě několik nejmenovaných, převážně Asuranských, lodí této třídy.

Puddle Jumper (dále Jumper)

editovat

Je válcovité, víceúčelové plavidlo vytvořené Antiky. Má vhodný tvar pro přepravu skrze hvězdnou bránu. Každá loď je vyzbrojena minimálně osmi střelami drone, které jsou ukryté ve výsuvných pouzdrech po stranách lodi. Název Puddle Jumper vymyslel major John Sheppard[1] – skutečný Antický název není znám. Loď je vybavena maskováním, které plavidlo učiní neviditelné. Loď je rozdělena na přední a zadní část. Vpředu jsou čtyři křesla (dvě pro piloty a dvě pro vědce) a vzadu je místo pro cestující. Konzole umístěná mezi pilotem a druhým pilotem je modifikované vytáčecí zařízení, umožňující lodi přímý přístup k nejbližší hvězdné bráně a vytočení adresy. Loď je schopna dosahovat vysokých rychlostí, proto musí mít pokročilé inerciální tlumiče kvůli bezpečnosti cestujících.

Stroj času

editovat

Stroj času je vlastně vylepšený Jumper. Vzhledově se od normálního Jumperu moc neliší – má jiný řídící panel a uprostřed mezi sedadly pro pasažéry leží dlouhá oválná trubice. Jak přesně tento vynález funguje nikdo neví, poté co Sheppard zmáčknul "nějaké" tlačítko, přesunul se stroj času 10 000 let do minulosti, kde ho okamžitě sestřelili. Vynalezl ho antický vědec Janus. Janus, ale nejspíš sestrojil ještě jeden stroj času, když byla SG-1 na planetě, kde se Maybourne vydával za krále, našli zde stroj času, kterým se poté dostali do doby, kdy Ra vládl na Zemi, aby získali ZPM.

Destiny

editovat
Související informace naleznete také v článku Destiny (Hvězdná brána).

Destiny je antická průzkumná loď, vyslaná na svou cestu před miliony lety. Antikové chtěli objevovat nové galaxie. Jelikož by jim trvala cesta na Destiny dlouho, vyslali ji samotnou a plánovali na ni přijít Hvězdnou branou, což se nikdy neuskutečnilo, protože se Antikové dříve povznesli nebo zemřeli.

Atlantida (město)

editovat
Související informace naleznete také v článku Atlantida (Hvězdná brána).

Atlantida je fiktivní město v televizních seriálech Hvězdná brána a Hvězdná brána: Atlantida. Jedná se o ztracené město Antiků, které se původně nacházelo na Zemi a bylo poslední z měst, jež Antikové postavili. Před pěti až deseti miliony let se však Antikové rozhodli kvůli epidemii Zemi opustit a s městem odletěli do galaxie Pegasus, aby tam začali budovat nové civilizace.

Město je mezihvězdným plavidlem a ve své spodní části má motory pro cestování hyperprostorem. Je napájeno třemi ZPM, které jsou potřebné pro napájení jednotlivých systémů města (energetické štíty, obranné systémy, hyperpohon, atd.). V galaxii Pegasus Antikové vedli válku s Wraighty, kterou díky jejich početní převaze prohráli, potopili město do moře aby zmírnili účinek zbraní.[2] Když expedice doktorky Weirové(později Carterové a poté pana Woosleyho) Atlantis našla, bylo stále pod mořem. Poté, co se jejich příchodem město probudilo, došlo ke zatížení již tak vybitého ZPM, které se brzy dostalo pod kritickou hranici a město se vynořilo. Jelikož vynořením došlo ke spotřebě veškeré zbylé energie, byl běžný chod města dále zásoben energií z naquadahových generátorů, která však nestačila pro obranu města.

K ochraně města slouží energetický štít, který je napájen ZPM. Štít dokáže odolat jakémukoliv útoku, ale doba po kterou může být vztyčený je úměrná množství energie, které je v ZPM. Celkem mohou být zapojena maximálně tři ZPM. Obranný systém má město podobný, jaký byl nalezen na základně Antiků na Antarktidě. Sestává z kontrolního křesla, jehož pomocí mohou být vystřelovány drony.

Nejdůležitější částí města je jeho ústřední část s hlavní věží, ve které se nachází řídící místnost s bránou.[2] V této části města se rovněž nachází hangár pro puddle jumpery, což jsou malé antické lodě schopné cestovat hvězdnou bránou. Z hangáru lze tunelem vyletět vrchní částí z města nebo se lze dostat do kontrolní místnosti s bránou.

Hvězdná Brána

editovat
 
Hvězdná brána v Mléčné dráze
 
Hvězdná brána v Pegasu
 
Hvězdná brána na Destiny a vzdálených galaxiích
Související informace naleznete také v článku Hvězdná brána (zařízení).

Hvězdná brána v seriálu vytváří stabilní umělou červí díru (Einstein-Rosenův most) po zadání nejméně sedmi symbolů pomocí zařízení zvaného DHD, které bývalo v seriálu interpretováno jako ovládací panel kruhové stavby osazené devětatřiceti tlačítky zasazených ve třech kruzích rovnoměrně umístěných od středu panelu. Šest zadávaných symbolů určuje adresu planety.

Tyto symboly, neboli adresu, lze vypočítat pomocí planetárního posunu okolo cílové planety. Ta se nachází v jejich průsečíku. Sedmý symbol označuje výchozí planetu. Na bráně lze však zadat i osmý symbol, jenž označuje galaxii. Devátý symbol vede na antickou loď Destiny. Hvězdná brána tedy umožňuje cestování mezi planetami a galaxiemi. Celý přenos zjednodušeně probíhá tak, že předmět či organismus, který překročí horizont událostí (vstoupí do červí díry), je molekulárně rozložen, kdy u živého organismu je od těla odděleno vědomí a posláno na zadanou adresu, tedy do cílové brány, kde je znovu předmět či organismus zkompletován. Takto rozložené organizmy či předměty nejsou po dobu pobytu v horizontu událostí (jež se různí se vzdáleností obou planet) vystaveny vlivu vesmíru.

Pomocí brány mohou předměty či organismy cestovat jen jedním směrem a to od brány, pomocí které byla červí díra vytvořena, k cílové, avšak různé signály či impulsy mohou cestovat obousměrně. Samotné vytvoření červí díry je vysoce energeticky náročné a tak se za normálních okolností daří udržet takovouto červí díru otevřenou po dobu osmatřiceti minut. Brána byla sestrojena přibližně před deseti až jedenácti miliony lety rasou zvanou Antikové. Bran existuje několik typů, ale v seriálech byly zatím představeny jen tři z nich. A to brána z naší galaxie, vytvořena z vysoce vodivého materiálu zvaného naquadah vážící přibližně 30 tun, brána z galaxie Pegasus, o níž se zatím mnoho podrobností neví a brána na Destiny. Tyto brány jsou vzájemně kompatibilní. Brány jsou umístěny skoro na všech planetách v obou galaxiích (Mléčná dráha a Pegasus) nezávisle na obyvatelnosti planety. Nejstarší typ bran je rozmístěn pomocí konstrukčních lodí vyslaných před Destiny do vzdáleného vesmíru.

Druhy bran

editovat

Doposud bylo nalezeny tři druhy bran.

  • Brána z Mléčné dráhy – má vnitřní otočný kruh, lze manuálně vytáčet, červené zámky a krystal na DHD
  • Brána z galaxie Pegasus – nejmodernější typ brány, modré zámky a krystal na DHD, nemá vnitřní otočný kruh
  • Brána na Destiny a vzdálených galaxiích – nejstarší druh brány, omezená vzdálenost spojení s další bránou, odlišná od předchozích, při zadávání se otáčí celá brána, odlišné symboly, chybí DHD zadává se pomocí dálkového ovládání "KINA"

Hvězdná brána v novém provedení. Vnitřní kruh není otočný, zadávání probíhá jako "problikávání" jednotlivých symbolů. Zámky také nezapadávají, jenom pod nimi zůstanou svítit příslušné symboly. Červí díra rovněž vypadá jinak – jako zelený tunel (v 9. řadě SG-1 vypadá cestování stejně jako v SGA, akorát se jedná o modrý tunel). Téměř všechny rasy, i ty primitivní, většinou vědí, jak bránu používat. Jednotlivé světy spolu běžně obchodují, nejčastěji s jídlem.

Jediná brána, kterou lze cestovat z Pegasu na Zemi, je na Atlantidě (díky ZPM a speciálnímu krystalu).

Mini Hvězdná Brána (Mini StarGate)

editovat
 
Mini Stargate

Mini Hvězdná brána je mnohem menší a primitivnější verze Hvězdné brány sestavené pouze z pozemských materiálů, konkrétně 45,36 kg čistého titanu, 200 metrů optických kabelů, sedm 100 kilowattových kondenzátorů určených pro průmysl a toustovač. Má asi dva metry v průměru, je dostatečně velká, aby se do ní vešly jeden nebo dva lidé. Je schopná připojení k běžné Hvězdné bráně, ale dá se vytočit jen jednou, pak vyhoří. Také postrádá běžné DHD jaké je u normální Hvězdné brány, Mini Hvězdná brána byla navržena speciálně pro vytáčení planety Velona.

 
Schematické znázornění ovládacího panelu
Související informace naleznete také v článku Hvězdná brána (zařízení)#Ovládací panel.

DHD – anglicky Dial Home Device, nebo také ovládací zařízení, které slouží k "vytáčení adresy" na Hvězdné bráně.

Ostatní

editovat

Transportní kruhy

editovat

Transportní kruhy jsou zařízení, která jsme mohli poprvé spatřit již v původním filmu Hvězdná brána z roku 1994. Jedná se o technologii rozkládající hmotu na atomy a pomocí proudu hmoty jej přenese ke kruhům druhým, kde se daný objekt (věci, osoby) re-materializuje. Kruhy se dají například nastavit tak, aby vyhledaly automaticky nejbližší kruhy, či se dá při transportu proud hmoty zachytit, pokud se do proudu hmoty naletí například s lodí, která taktéž má na palubě kruhovou platformu.

Archiv Antiků

editovat

Archiv Antiků je zařízení uchovávající archiv veškerých antických vědomostí. Toto zařízení nahrálo do mozku Jackovi O'Neillovi všechny vědomosti Antiků. Jack zadal do počítače SGC všechny brány v galaxii, začal mluvit Anticky a napsal vzorec pro vypočítání vzdálenosti planet. Vytvořil generátor, který dodal bráně 10x více energie a odešel za Asgardy do jejich galaxie, aby jej zbavili antických vědomostí.

Ovládací konzole

editovat

Obdélníkový panel s několika krystaly. Každá konzole je přiřazena k jinému systému (podpora života, štíty, brána...). Lze jí aktivovat antickým genem. Tyto konzole jsou používány na Atlantidě, antických základnách... Jsou to jakoby lidské počítače s klávesnicí bez monitorů (lze k nim připojit obrazovku). Expedice Atlantis používá k těmto konzolím pozemské notebooky (důvod neznámý).

Kontrolní křeslo

editovat

Křeslo slouží jako ovládací terminál k některým systémům, včetně odpalovačů Dronů. Aby fungovalo, potřebuje silný zdroj energie. Ovládá se myšlenkami, avšak abyste ho dokázali vůbec zapnout, musíte mít antický gen.

Detektor známek života

editovat

Toto jméno je poněkud zavádějící, neboť tento přístroj má mnoho funkcí, avšak když byl lidmi poprvé objeven, zastával funkci právě detektoru. Ve skutečnosti je však takovým "antickým PDA" a dokáže objevit například také zdroje energie či antický gen v lidském těle.

ZPM (Zero Point Module – modul nulového bodu) je fiktivní zdroj energie. ZPM čerpá energii z vakuové energie, kterou čerpá ze subprostoru. SG-1 našla několik ZPM, ale většina jich už byla vybitá. Na konci sedmé řady našla SG-1 ZPM na planetě Praclarush Taonas, s jehož pomocí mohli napájet křeslo v Antarktidě a ubránit se tak před Anubisem. Pomocí toho samého ZPM se mohla uskutečnit expedice Atlantis do galaxie Pegasus.[2][3]

Na konci 8. série v díle Moebius získal dr. Daniel Jackson knihy, které mu před svou smrtí odkázala Catherine Langfordová. Díky nim zjistil že 3000 let př. n. l., když vládl na Zemi goa'uld Ra, měl u sebe ZPM, aniž by věděl k čemu slouží. Jelikož na Zemi toto ZPM nebylo nalezeno, přesvědčil Daniel Jackson SG-1 včetně generála O'Neilla, aby se pro něj vrátili pomocí stroje času.[4]

Díky tomuto ZPM mohlo velitelství brány vyslat pomoc expedici Atlantis a také podpořit hyperpohon na právě dokončeném bitevním křižníku Daedalus a vyslat ho na pomoc Atlantidě.[5]

V polovině třetí řady seriálu Hvězdná brána: Atlantida, když získali lidé zpátky Atlantidu do svých rukou, zůstaly na Atlantidě 3 plně nabitá ZPM po replikátorech. Přes protesty dr. McKaye, zůstalo na Atlantidě pouze jedno ZPM. Druhé bylo posláno na základnu antiků v Antarktidě na Zemi k obraně Země a třetí na Odysseu, aby jí pomohlo v boji proti Oriům.[6][7]

Projekt Arcturus

editovat

Projekt Arcturus byl pokusem Antiků zvrátit nepříznový vývoj války s Wraithy, a to tím způsobem, že nahradí stávající ZPM mnohem, mnohem výkonnějším zdrojem energie. V podstatě jde o obdobný princip jako u ZPM, ale získává energii z vlastního časoprostoru. Tím pádem by zdroj energie měl mít stejný výkon jako samotný vesmír. Pravdou zůstává, že projekt se Antikům nepodařilo dotáhnout do konečné fáze a dle Zelenkových teorií, to ani není možné, neboť dochází k vytváření prostředí, ve kterém nefungují fyzikální zákony a je tudíž nemožné předpovědět vzájemné interakce. McKayovi se nepodařilo dokončit projekt, ale zničit 5/6 sluneční soustavy.[8]

EMP generátor

editovat

Generátor elektromagnetického pole (EMP generátor) je zařízení, které generuje silné elektromagnetické pole, což má několik důsledků. Za prvé v dosahu pole nefunguje kompas a za druhé v něm nefunguje žádná elektronika včetně Antických a Wraithských systémů. Generátor je napájen jedním ZPM.[9]

Komunikační kameny

editovat

Antické komunikační kameny umožňují individuální komunikaci pomocí přenesení vědomí do druhé osoby. Spojení může probíhat na obrovské vzdálenosti. Zařízení umožňuje převzetí kontroly nad tělem druhé osoby, aniž by to zanechalo jakékoliv stopy v její paměti. Toto zařízení je běžně používáno v seriálu Hvězdná brána: Hluboký vesmír pro komunikaci posádky lodi Destiny s Velitelstvím hvězdné brány.

Zbraně

editovat

Drone (střela)

editovat

Drone je antická střela (velmi vyspělá obdoba pozemských raket), může být odpalovaná za pomoci antického křesla nebo ovládací konzole v Puddle Jumperu. Vypadá jako chobotnička se žlutou hlavou a černými chapadly, po aktivaci září jako oheň, její povrch se totiž rozžhaví do teploty plazmatu, proto dokáže proniknout většinou energetických štítů. Tato střela dokáže spolupracovat s dalšími drony a nebo se dá na dálku ovládat z jumperu nebo antického křesla. Je velmi přesná a účinná, ke zničení Wraithské šipky stačí jedna jediná střela. Ke zničení lodě třídy Ha'tak stačí pouze dvě střely a to i když jsou zapnuté štíty. Ke zničení lodí třídy Aurora by měly stačit i pouze 3 střely Drone (pokud nejsou zapnuté štíty).[10]

Obranný satelit

editovat

Obranná struktura antiků. Kdysi jich byly desítky, expedice však narazila jen na poslední, který zůstal po válce s Wraithy. Jediný plně funkční satelit dokáže sestřelit několik Wraithských mateřských lodí, takové štěstí však expedice neměla. Satelit našli "mrtvý", bez náznaku činnosti, také proto ho zřejmě Wraithové ignorovali. McKayovi se podařilo připojit satelit na naqadahový reaktor a přemostit spojení mezi bufferem (zásobníkem energie, satelit si vezme energii z reaktoru, nabije s ní buffer a poté jí z bufferu předává zbraňovým systémům) a zbraňovými systémy, avšak satelit sestřelil pouze jednu Wraithskou loď. Poté se obvody přetížily a zbylé Wraithské lodě ho zničily.

Osobní štít

editovat

Pokud máte antický gen, po přiložení k hrudi se tato malá věcička rozsvítí a nadále vás chrání před vlivy okolí. Je jedno, zda se jedná o pád z velké výšky nebo o pokus vás zastřelit. Štítem nepronikne vůbec nic ani jídlo a pití. Po první aktivaci si štít zapamatuje svého nositele a nikdo jiný jej pak nemůže použít. Vypínání se ovládá myšlenkami.

Ruční omračovací zbraň

editovat

Vypadá jako hranatý signalizační majáček (horní část má design podobný antickému osobnímu štítu), avšak je to účinná omračující zbraň. První výstřel člověka omráčí.[11]

Past na temnotu

editovat

Tato past slouží k přilákání a uvěznění jakési energetické bytosti, která je mezníkem při vývoji Povznesení. "Temnota" se živí energií, past tedy po zapnutí generuje silné energetické pole pro přilákání této bytosti. Co se stane potom nikdo neví, jelikož v seriálu se bytost nenechala nachytat a odplazila se pryč.

Zbraň na Dakaře

editovat

Tato zbraň se nachází na planetě Dakara. Dokáže účinně ničit replikátory stejně jako Disruptor. Jacob Carter ji použil, aby zničil všechny replikátory v galaxii Mléčná dráha. Zařízení ale nemělo takový dosah. Proto Samantha Carterová (s pomocí Ba'ala) upravila Hvězdnou bránu na Dakaře, aby vytočila všechny brány v celé galaxii. Energetická vlna, která se přenášela bránou tak zničila všechny replikátory v galaxii.

Toto zařízení původně sloužilo k vytvoření života v Mléčné dráze. Zařízení může zničit veškerý život v celé galaxii, s výjimkou povznesených bytostí. Proto se ho pokoušel zmocnit Anubis a také proto ho chtěli zničit replikátoři. Později když se pomocí této zbraně a náhodného vytáčení bran snažili svobodní jaffové ničit orijské převory a vojsko, přiletěla nad Dakaru Adria a orijským paprskem z mateřské lodi zbraň na Dakaře zničila.

Léčebná zařízení

editovat

Stázová komora

editovat

Komora pro stázi. Uvede vás do umělého spánku a sníží činnost metabolismu na minimum. Stárnutí je zpomaleno, ne však zcela zastaveno. Stázová komora se nachází na Atlantidě a také na všech Antických základnách, které byly nalezeny na Zemi a Praclarush Taonas.

Vylepšená stázová kapsle

editovat

Zpomaluje stárnutí člověka, udržuje ho ve stázi. Mozková aktivita však zůstává zachována. Pokud je lůžek víc a jsou propojené, hibernující osoby spolu mohou komunikovat. Takové zařízení se nachází na některých lodích třídy Aurora.

Související články

editovat

Reference

editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Ancient_technology_in_Stargate na anglické Wikipedii.