K mým zájmům patří medicína, fyziologie, fytochemie a netradiční osobnosti. Wikipedii si cením proto, že to je projekt otevřený a ctící zásady svobody ve smyslu "free speech", ne "free beer". Na anglickou Wikipedii jsem byl umírněně aktivní už dlouho, tu českou jsem začal editovat v r. 2008. Některá hesla jsou zde nesrovnatelně lepší, ve své většině však za anglickou verzí hluboce zaostávají. Nešvary jsou stejné, jen déle trvá než se napraví, pokud k tomu vůbec dojde.

K nalezení biomedicínskych témat do nebe volajících po nápravě není třeba brouzdat dlouho. Bohužel je podstatně snazší napsat POV článek, než jej upravit do neutrální podoby. Tím ale bohužel zdejší problémy nekončí...

Absence kogentních práv přispěvatelůEditovat

V únoru 2011 jsem se stal svědkem hlasování o smazání jisté uživatelské stránky, jejíž obsah právě ověřuji, abych tady nedejbůh nemluvil o něčem, co detailně neznám. Hlasování jsem ve své naivitě ze začátku považoval za nelegitimní. Pak jsem ovšem byl poučen, že to "pravidla dovolují" a při jejich čtení jsem pochopil, že žádná psaná, logicky uchopitelná (neboli kogentní) pravidla pro uživatelské stránky neexistují. Bylo to pro mě nepříjemné překvapení. Věc jsem navrhnul k diskusi Pod Lípou. Z té vysvitlo, že většina wikipedistů absenci jakýchkoliv práv nechápe a pravidla naopak považuje za příliš složitá. V reakci na to jsem pravidla zestručnil aniž bych jakkoliv měnil obsah. Ten ale změnit chci – přidáním jediného kogentního pravidla "Všechno nebo nic", které by nepovolovalo mazání a oficiální úpravy stránek přispěvatele, dokud tento není zbaven práv a statusu běžného přispěvatele.

Návrhy k nápravě jsou ignoroványEditovat

Zjistil jsem též, že nejsem první, kdo toto pravidlo navrhuje. Učinil to přede mnou už Palu na diskusní stránce příslušného pravidla. V diskusi s ním jsme se shodli na tom, že podobné názory "nezískávají podporu" a administrativní stížnosti (ŽoKy atd.) nevedou ke kýženému výsledku. DeeMusilova nežádoucí uživatelská stránka smazáním komunitou vytváří precedens, který je možná užitečný v daném konkrétním případě, ale pro budoucnost usnadňuje reflux autority od zmocněnců (správců) zpátky k mandantům (jednotlivým přispěvatelům). U daného konkrétního AfD argumenty nevyhrály. ([1], [2]). Konsenzus nevznikl (argumenty proti vznesl Dezidor, Jowe, Kyknos, pan_BMP, Zákupák, Jirka O., Slaigo, Aktron a jasně argumetující ŠJů, nemluvě o zainteresovaném DeeMusilovi), ale AfD byla uzavřena smazáním a argumenty skončily v archivech. Zvítězil menšinový názor stvrzující neexistenci kogentních práv přispěvatelů. Že názor proti smazání je iustitia přiznal koneckonců i Pastorius, která musí být ignorována "pro dobro komunity". To, že komunita mé návrhy nepodporuje, odmítám snadno přijmout. Neumím si představit, že by většina členů komunity upřednostňovala omezení místo práv. Otázkou je, jaký přístup je tedy schůdný. Nejde mi o prosazování své vůle, jen o to, aby v určitých situacích bylo k dispozici mínění statisticky signifikantního vzorku aktivních wikipedistů, včetně těch tichých. To je něco, co na rozdíl od argumentace nelze úplně odignorovat. Bylo by negativní, kdyby místo zapojení postupně docházelo k rezignaci přispivatelů jednoho po druhém.

VýzvaEditovat

Kdyby se jednalo o běžnou diskusi k nějakému kontroverznímu článku, ničemu bych se nedivil a nijak bych se do ní nezapájel. Ale v tomto případě jde právě o to, aby zmocněnci komunity neomezovali práva členů komunity na sebevyjádření. Věřím tomu, že v případě pravidel nebo precedentů s důsledky pro omezení práv členů komunity (a k takovým precedentům cenzura uživatelského prostoru rozhodně patří) existoval konsenzus daný statisticky reprezentativním vzorkem aktivních wikipedistů.

Bohužel po dvou pokusech které tzv. nezískali podporu (byly ignorovány), nemyslím že další aktivita (Lípy, ŽoKy) má šanci na úspěch. Domnívám se, že reflux autority představuje ne sice aktuální, ale potenciální hrozbu pro Wikipedii free ve s myslu speech, ne beer. Nemám ale s Wikipedií tolik zkušeností, abych věděl, jak technicky sezbírat názory statisticky reprezentativního vzorku aktivních uživatelů, bez ohledu na to jestli jsou abonenty administrativních diskusí, nebo ne. Potřebuji pomoc s tím, jak to programátorsky provést.

Tento text postupně vylepšuji. Ocenil bych ale, kdyby kdokoliv chtěl v této věci se mnou spolupracovat. Prosím dejte mi vědět na mou diskusní stránku, nebo lépe, na mail.

Proč musím klikat a klikat abych se proklikal k těmto kravinám???? Jen jsem chtěl říci něco k Airbusům vs. Dreamlinerům - a to jsem jim chtěl poslat tu stovku, o kterou žadonili ... prdim na to ... a všechno si raději najdu někde jinde!!! Forget Wikipedia!!! E.