Wikipedie:Zkušenosti nových wikipedistů/Otázky & výzvy

Tato stránka shromažďuje otázky, na které se nováčci ptají, a výzvy, se kterými se potýkají. Prosím, nepřidávejte extrémní okrajové případy, se kterými není vhodné dělat cokoliv systémově (kromě snadné možnosti spojit se s člověkem). Otázka nemusí být dotazovaná každý týden, stačí, když je pravděpodobné, že se na ni může zeptat více než jeden wikipedista. To samé platí i pro výzvy.

Prosím, omezte se ve sloupci „Častost výskytu“ na následující hodnoty:

  1. Velmi časté
  2. Časté
  3. Málo časté

Otázky

Přidávající wikipedista Otázka Způsob řešení Častost výskytu Poznámky
Czeva Jak vynutit publikaci mých fotografií s vodotiskem? Vysvětleno, že s ohledem na pravidla Commons a svobodnou licenci to není možné. Méně časté
Martin Urbanec Mé obrázky/článek byl označen jako porušení aut. práv. Jsem autor tohoto obrázku/textu, jak to mohu dokázat? Připravím potvrzení připravené k podpisu pro danou událost a zašlu mailem s instrukcí poslat do OTRS. Velmi časté
--- Pošlu je na Help:Svolení autora.
Kurz pro knihovníky ----
Vojtěch Veselý Osobní vysvětlení na WikiKlubu/WikiKurzu
Matěj Orlický Jak dokázat, že předmět mého článku je významný? Odkážu na nápovědu a zprávu doplním vlastními poznámkami, pokud jsou důležité k pochopení nápovědy v daném případě. Velmi časté
Martin Urbanec Vysvětluji pozadí významnosti (Wikipedie je encyklopedie) spolu s tím, co je NNVZ (potřebné k doložení) a tím, jak je do článku přidat. Je to sice časově náročné, ale pozoruji lepší efekt, než když je „jen“ odkážu na nápovědu.
Martin Urbanec Můj článek byl označen jako propagační. Jak to opravit? Odpověď obsahuje obvykle citace propagačního textu s odkazem na WP:CWN/WP:SPAM. Velmi časté
Matěj Orlický Jak nahrát fotografii na Wikipedii? Odkážu na nápovědu. Časté
Matěj Orlický Ve vašem článku je chyba. Opravte ji! Velmi časté
Jann Odpovídám ve smyslu "Hotovo. Pokud na něco podobného narazíte příště, stiskněte tlačítko Editovat a opravte chybu sám".
Jann Jak přidat do článku referenci? Odkážu na nápovědu a náhodný článek, ve kterém se reference vyskytují, aby si mohli wikitext přizpůsobit. Velmi časté
Kurz pro knihovníky
Utar Opravil jsem problém zmiňovaný údržbovou šablonou a ta nezmizela. Proč? Vysvětlil jsem, že šablony jsou přidávány a odebírány ručně. Zmínil jsem také, že pokud mají pocit, že problém je vyřešen, mohou šablonu odstranit sami. Velmi časté
Kurz pro knihovníky Kdo zodpovídá za výběr nejlepších a dobrých článků/rozhoduje ve sporech/o tom, co se bude psát/povyšuje správce/apod. Vysvětlujeme, že tato práva má jen komunita. Časté
Kurz pro knihovníky Pokud někoho vyfotím, mohu fotografii použít na Wikipedii? Časté
Vojtěch Veselý Ukážu šablonu Template:Personality rights na Commons. Také vysvětluji, že CC licence neopravňuje uživatele ignorovat osobnostní práva nebo třeba ochrannou známku.
YjM Snažím se vysvětlit rozdíl mezi právem autorským a právem na ochranu osobnosti. Velmi časté na kurzech SePW/Wikiklubu
Kurz pro knihovníky Je nutné používat wikitext? Existuje Vizuální editor. Méně časté
Kurz pro knihovníky Mohu mít rozpracováno více než 1 článek na mém pískovišti? Není problém mít více pískovišť. Časté Zejména na Wikikurzech
Kurz pro knihovníky Jak publikovat článek z pískoviště? Časté
Kurz pro knihovníky Mohu přeložit článek z jiné jazykové verze? Odkaz na překladatelské rady a nepřeložené články Časté
Kurz pro knihovníky Kdo kontroluje články, zda jsou pravdivé/neobsahují vandalismus? WP:Patrola Časté Na outreach událostech velmi časté, u online nováčků méně časté.
Kurz pro knihovníky Co by mělo být na mé uživatelské stránce? Vše, co o sobě chcete světu sdělit. Nemusí tam být nic a nemusí ani existovat. Časté Na WikiKurzech velmi časté
Kurz pro knihovníky Mohu editovat shrnutí editace po uložení editace? Není to možné. Méně časté
Vojtěch Veselý Jak odkazovat na další jazykové verze Wikipedie? Požádal jsem je o použití červených odkazů na český článek. Řekl jsem, že mohou zkusit vložit odkaz na cizojazyčnou verzi (a vysvětlil jak) v horním indexu a upozornil jsem je, že je to nestandardní a možná to někdo smaže. Časté
Vojtěch Veselý Jak smazat článek poté, co jsem ho zveřejnil? Nejde to :). Jediná možost je pokusit se požádat komunitu o smazání přes WP:AFD. To ale vyžaduje i jiný argument než „už článek nechci na Wikipedii mít“. Časté Méně než „Časté“, ale více než „Méně časté“
Matěj Suchánek Jak nechat smazat existující článek? Většinou odkazuji na WP:AfD. Málo časté Podobné předchozí otázce
Vojtěch Veselý Co je to vlastní výzkum? Vysvětlil jsem, že vlastní výzkum je na Wikipedii interpretován v poněkud extenzivnějším slova smyslu, může to být také triviální pozorování. Časté
Vojtěch Veselý Jak mohu editovat popisek fotografie, kterou jsem nahrál? Ukázal jsem jim, jak to mohou udělat ve zdrojovém kódu na Commons. Méně časté
Vojtěch Veselý Jak mohu použít infobox X? Odkázal jsem je na dokumentaci. Časté
Vojtěch Veselý Jak vložit nedělitelné mezery? Odpověděl jsem, že to ve vizuálním editoru není možné a pozval jsem je na WikiKlub, kde jim to mohu ukázat ve zdroji. Časté
Vojtěch Veselý Jak vytvořím kategorii? Pozval jsem je na kurz pro pokročilé. Časté V původní otázce šlo o seniora.
Vojtěch Veselý Omylem jsem nahrál jednu fotografii pod dvěma názvy. Jak mohu pod druhý název nahrát správnou fotografii? Ukázal jsem to tazateli na WikiKlubu. Časté
Vojtěch Veselý Mnoho zdrojů říká mnoho vzájemně si odporujících věcí. Co bych měl napsat v článku? Pokud si spolu nějaké informace odporují, je třeba to v článku otevřeně zmínit a tento rozpor neskrývat. Velmi časté
Vojtěch Veselý Jak přidám data do infoboxu? Posledně se načetla sama. "Sama" se načetla kvůli existujícímu propojení s WikiDaty. Vysvětlil jsem, že je třeba článek propojit a pak se data mohou sama načíst. Alternativně je možné vyplnit parametry infoboxu ručně. Méně časté
Vojtěch Veselý Jak odkážu v článku na kategorii na Commons (commonscat)? Správný způsob je kliknout na Vložit => Šablona, jako název šablony vyplnit Commonscat a parametrem je název kategorie na Wikimedia Commons. Data mohou být (a často jsou) na Wikidatech, v tom případě je možné ten parametr vynechat. Časté
Vojtěch Veselý Nechci, aby moje IP byla zaznemnána. Proč se to zobrazuje? Zobrazuje se to jen neregistrovaným, jelikož je to pro ně jediným identifikátorem. Méně časté
Vojtěch Veselý Jak přesměrování nahradit za text? Navrhl jsem, aby vysvětlili, proč přesměrování považují za nesprávné na WP:POMOC nebo na diskusi k přesměrování. Časté
Vojtěch Veselý Píši o divadlu, ale nemohu najít nějaké zdroje. Co s tím mohu udělat? Informoval jsem je, že pokud nemohou najít zdroje, pravděpodobně je špatný nápad o tom divadlu psát článek. Upozornil jsem je také, že nevím, o jakém konkrétním divadlu píšou a že tedy je možné, že existují zdroje, které se jim nepodařily najít. Velmi časté
Vojtěch Veselý Mohu použít cizí dílo X na Wikipedii? Bylo publikováno v roce Y. Více důležitý než rok původu je důležitý rok, ve kterém autor zemřel. Autor musí být mrtvý déle než 70 let, aby práva vypršela. Velmi časté
Vojtěch Veselý Nesouhlasím se změnou provedenou wikipedistou X. Co s tím mohu dělat? Požádal jsem je, aby vysvětlili své připomínky na diskusi k článku. Upozornil jsem je, že nejsem nejvyšší autorita a psaní mě e-mailem tedy obvykle nepomůže. Časté
Vojtěch Veselý Jak mohu kategorizovat článek? Poslal jsem krátký návod. Popisoval, jak kategorizovat skrze Vizuální editor a nezmiňoval kategorizaci ve zdroji či udělátky jako je HotCat či Cat-a-lot. Časté
Vojtěch Veselý Proč je má fotografie na tomto seznamu? Vysvětlil jsem, že se nestalo nic špatného. Je to pouze seznam nahrávek uživateli s malým počtem editací. Méně časté
Vojtěch Veselý Do článku jsem přidal reference, ale zobrazily se až na úplném konci článku a ne pod nadpisem Reference. Jak to opravit? Napsal jsem krátký návod a poslal jsem ho jako odpověď. Manuál:
  1. Otevřít editor (vizuální editor)
  2. Přesunout kurzor k sekci Reference
  3. Kliknout na Vložit
  4. Kliknout na Seznam referencí
  5. Uložit stránku
Méně časté
Martin Urbanec Jak změnit URL v referenci? Poradil jsem jim, aby našli místo, kde je reference použita a opravili ji tam. Časté
Matěj Suchánek Článek je nějak rozbitý (infobox, šablona, odkazy...) Musí se to nahlásit s co nejvíce podrobnostmi. Časté
Matěj Suchánek Jak přejmenuji stránku? Nasměrovat na nástroje, nováčkům říct, jak je to s oprávněním, jinak provést za ně nebo (nechat) navrhnout. Zdůraznit, že copy&paste nepřipadá v úvahu. Časté
Matěj Suchánek Jak si změním uživatelské jméno? Wikipedie:Změna uživatelského jména Málo časté
Matěj Suchánek Jak se zruší účet? Vysvětlit, proč to nejde, a nabídnout alternativy (přejmenovat a/nebo přestat používat...). Málo časté
Vojtěch Veselý Jak nahradit fotku za jinou? Nováček se snažil fotku reuploadnout. Vysvětlil jsem, že má nahrát novou a změnit název v článku Časté
Vojtěch Veselý Jak přidat odstavec (mód editovat zdroj)? Prázdný řádek Časté

Výzvy

Přidávající wikipedista Výzva Způsob řešení Častost výskytu Poznámky
Matěj Orlický Někteří nováčci nevědí, kde se mohou ptát Žádné Časté
Martin Urbanec Nováčci nevědí, že jim někdo odpověděl Šablony ping/e-mailová konverzace Velmi časté
Martin Urbanec Někteří nováčci nevidí tlačítko Editovat/Diskuse/Zobrazit historii v menu a kupř. při kliknutí na osobní diskusi předpokládají, že mohou diskutovat o článku Vysvětlováno, vysvětlováno, vysvětlováno Časté
Vojtěch Veselý Pravidla Wikipedie nejsou podobná ani zákonům, ani technickým normám, ani ničemu podobnému, co by nováčci mohli znát. Pro jejich pochopení je třeba znát pozadí, které nováčci často neznají. "Ručním" vysvětlováním, co toto konkrétní pravidlo znamená a proč bylo přijato (důvody často pomáhají pochopit něco) Velmi časté
Vojtěch Veselý Přešablonizace nových článků Žádné Velmi časté
Kurz pro knihovníky Nováčci nevědí, jak používat diskusi Kromě Structurred Discussions (dříve Flow) žádné řešení neexistuje. (Ale aspoň je návod.) Velmi časté
Vojtěch Veselý Nováčci nerozumí některým notifikacím, třeba přemýšlejí, jestli by něco měli dělat s notifikací "Váš článek byl připojen na WikiData položku." Vysvětlováno, vysvětlováno, vysvětlováno Časté
Vojtěch Veselý Nechci, aby XYZ editoval moje články. Zakažte mu to, prosím. Vysvětlení „mocenského systému“ Wikipedie/Commons a vysvětlení, že je to jeden z hlavních principů. Méně časté
Matěj Suchánek Blokuje mě editační filtr Podle situace: připomenout, že uložení je stále možné, nebo vysvětlit. Časté
Martin Urbanec Po editačním konfliktu nováček zpanikaří a prohlásí "obsah se ztratil". Omluvím se a řeknu, že s tím bohužel nemůžu nic dělat. Vysvětlím, jak situaci vyřešit v budoucnosti. Časté
Vojtěch Veselý Další řešení: doporučit zapnout si v Beta funkcích dvousloupcový editační konflikt (info)
Vojtěch Veselý Ve vizuálním editoru nemám přehled o vytvořených nadpisech - chybí obsah Žádné Méně časté
Vojtěch Veselý Nesrozumitelnost akcí ostatních editorů Vysvětlováno, vysvětlováno, vysvětlováno Velmi časté
Vojtěch Veselý Nástroje pro vstup blokují psaní speciálních znaků Wikipedie:Pod lípou (technika)/Archiv_2015-1#Nefunguje_psaní_některých_znaků Časté